dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ศาลสั่งจ่าย3หมื่นล้าน! บ้านปูแพ้คดีโครงการถ่านหินในลาวต่อกลุ่ม"ศิวะ งานทวี"

 ศาลสั่งจ่าย3หมื่นล้าน! บ้านปูแพ้คดีโครงการถ่านหินในลาวต่อกลุ่ม"ศิวะ งานทวี"

       ASTVผู้จัดการรายวัน - "บ้านปู"อ่วม! ศาลสั่งจ่ายชดเชยความเสียหาย ให้ " กลุ่มศิวะ งานทวี และพวก " กรณีข้อพิพาทโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่เมืองหงสา ลาว ด้วยเงิน 31,000 ล้านบาท ด้านทนายความเชื่อเรื่องไม่ยุติง่ายๆ เหตุเม็ดเงินต่ำกว่าประเมิน ด้านบ้านปูเตรียมยื่นอุธรณ์ กดราคาหุ้นร่วง 6 บาท
       
       วันนี้(20ก.ย.) ศาลพิพากษากรณีคดีความระหว่าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU และนายศิวะ งานทวีและกลุ่มบริษัทของนายศิวะ ซึ่งได้ยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อ BANPU และบริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท บ้านปูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด นายชนินท์, นายชาญชัย ชีวะเกตุ และนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 63,500 ล้านบาทและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นคดีความตั้งแต่ ปี 50 นั้น
       
       โดยกล่าวอ้างว่า BANPU บริษัทย่อยและผู้บริหารทำการหลอกลวงโดยเข้าร่วมทำสัญญาร่วมทุนกับนายศิวะกับพวก ประกอบด้วย บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จำกัด บริษัท หงสาลิกไนท์ จำกัด บริษัท ไทยลาวเพาเวอร์ จำกัด และบริษัท เซ้าอีสท์ เอเซียเพาเวอร์ จำกัด เพื่อประสงค์จะได้ข้อมูลสัมปทานเหมืองถ่านหินรวมทั้งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสา ) หลังจากนั้นใช้สิทธิไม่สุจริตในการรายงานเท็จ ทำให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานเหมืองถ่านหินและสัญญาก่อสร้าง และดำเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าของนายศิวะกับพวกเพื่อที่ BANPU จะได้เข้าทำสัญญากับรัฐบาลลาวเอง
       
       อย่างไรก็ดี วันนี้ ศาลได้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 คือ BANPU ส่งคืนเอกสารข้อมูลจำเพาะต้นฉบับ 13 รายการ ให้แก่โจทย์ทั้ง 5 คือกลุ่มนายศิวะและพวก กับให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระค่าเสียหายอีก 4 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันฟ้อง(ฟ้องเมื่้อ 3 ก.ค.50 ) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ทั้ง 5 และให้จำเลยที่ 1 และ 3 ร่วมกันชำระค่าขาดประโยชน์ในอนาคตอีกนับแต่ปี 58-ปี 70 ในอัตราปีละ 860 ล้านบาท และในอัตราปีละ 1,380 ล้านบาท นับแต่ปี 71 จนถึงปี 82 ซึ่งรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 31,000 ล้านบาท
       
       โดยให้ชำระภายในวันสิ้นปีของแต่ละปี หากจำเลยที่ 1 และที่ 3 ผิดนัดไม่ชำระในแต่ละปี ให้เสียดอกเบี้ยในะหว่างระยะเวบลาที่ผิดนัดอีกร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นที่ผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้ง 5 โดยกำหนดค่าทนายความ 5 ล้านบาท ยกฟ้องของโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 และยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนของโจทก์ที่ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 4 ที่5 และที่ 6 และในส่วนของฟ้องแย้งเป็นพับ
       
       นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย ) จำกัด ในฐานะทนายความ ของกลุ่มนายศิวะ เปิดเผยว่าผลการตัดสินดังกล่าวคงไม่ยุติเพียงเท่านี้ เพราะ BANPU เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจึงเป็นสิ่งที่บริษัทจะต้องทำต่อไป ดังนั้น เป็นไปได้ที่ BANPU จะยื่นอุธรณ์ต่อศาลแน่นอน
       
       " ส่วนเราก็จะยื่นอุธรณ์เช่นกัน เพราะมูลค่าความเสียหายที่ศาลพิพากษาออกมาคำนวณออกมาแล้วโจทก์จะได้เงินเพียง 31,000 ล้านบาท แต่เขายื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายไป 63,000 ล้านบาท ตัวเลขได้ไม่ถึงครึ่ง หากนำตัวเลขการจ่ายตามคำสั่งศาล มาคำนวณแล้วมันจะต่ำลง เพราะต้องมองถึงหลักการในอนาคตด้วย ซึ่งจะต้องใช้การคำนวณตามที่ต้องนำ NPV ( net present value ) ซึ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ซึ่งหากนำมาคำนวณในวันข้างหน้ามูลค่าก็อาจถูกลดทอนลงไปอีก คือคงไม่ได้ตามตัวเลขที่ศาลสั่ง ทั้งที่โจทก์ก็เสียหายจากการกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุน ณ ขณะนั้นเกือบ 8 พันล้านบาท ค่าเสียโอกาสและอื่น ๆ ผมว่ามันคงไม่จบง่าย ๆ หรอกครับ "
       
       ขณะที่ BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว บริษัทไม่เห็นด้วยต่อคำพิพากษาของศาลแพ่ง และจะใช้สิทธิในการอุธรณ์ต่อไป
       
       สำหรับความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บมจ.(บ้านปู) วันนี้(20ก.ย.) ปิดที่ระดับ 442.00 บาท ลดลง 6.00 บาท หรือ 1.34% มูลค่าการซื้อขาย 1,236.50 ล้านบาท จากวันก่อนหน้า(19ก.ย.) ที่อยู่ในระดับ 448.00 บาท
       
       ข้อมูลจากเว็บไซต์กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่า โครงการเหมืองแร่หงสา มีทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2539 และเริ่มเข้าก่อตั้งบริษัทในพื้นที่ปี พ.ศ. 2545 โครงการประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรก การทำเหมืองแร่เพื่อป้อนลิกไนต์ให้โรงไฟฟ้า ส่วนที่สอง โรงไฟฟ้าถ่านหิน รัฐบาลลาวได้เซ็นสัญญาสัมปทานสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทหงสาเพาเวอร์เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา เป็นมูลค่า 847 พันล้านกีบ
       
       เหมืองแร่และโรงไฟฟ้าลิกไนต์หงสาตั้งอยู่ที่เมืองหงสา ของจังหวัดไชยบุรี ในประเทศลาว ห่างจากใจกลางเมืองหงสาประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนไทย ที่จังหวัดน่านเพียง 30 กิโลเมตรเท่านั้น และห่างจากเวียงจันทน์กว่า 300 กิโลเมตร ลักษณะของเหมืองเป็นเหมืองเปิดคล้ายกับเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง มีพื้นที่เหมืองประมาณ 76.2 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เหมืองมีลักษณะเป็นป่า มีชุมชนที่จะต้องโยกย้าย จำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวน 400 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
       
       การทำเหมืองถ่านลิกไนต์ มีผู้ถือหุ้นคือ ลาวโฮลดิ้งสเตสเอนเตอร์ไพส (LHSE) ถือหุ้น 25% ในกิจการเหมืองลิกไนต์ และบริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (BPP) ถือหุ้น 37.5% ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) คือ ถือหุ้น 37.5% ส่วนที่สอง โรงไฟฟ้าลิตกระแสไฟฟ้า ลาวโฮลดิ้งสเตสเอนเตอร์ไพส (LHSE) ถือหุ้น 20% และบริษัทบ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (BPP) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) ถือหุ้น 40% มีการลงนามข้อตกลงกับบริษัท การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 302 พันล้านกีบ (3.7 พันล้านดอลลาร์) มีกำหนดที่จะเริ่มต้นภายในสิ้นปีพ.ศ. 2553
       
       โรงไฟฟ้าหงสาจะเป็นโรงไฟฟ้าลิกไนต์แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในลาว มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,878 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร ตามข้อตกลงในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2550 ระหว่างรัฐบาลลาวและไทย ลาวจะเริ่มส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 7,000 เมกะวัตต์ ให้ประเทศไทยภายในปีพ.ศ. 2553 สำหรับโรงไฟฟ้าลิกไนต์หงสานั้นมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย โดยบริษัทหงสาเพาเวอร์ จำกัด (HPC) ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเดือนเมษายนพ.ศ. 2553 จำนวน 1,473 เมกะวัตต์ต่อปี เป็นเวลา 25 ปี ทันทีที่โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องในปีพ.ศ. 2558 กำลังการผลิตที่เหลือระหว่าง 100-170 เมกะวัตต์ จะถูกจ่ายให้กับการไฟฟ้าลาว Electricite du Laos (EDL) เพื่อใช้ภายในประเทศ กับส่วนที่เหลือจะถูกใช้ในโครงการการทำเหมืองถ่านหิน และการดำเนินงานผลิตไฟฟ้า
       
       โรงไฟฟ้าหงสาถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 จะเริ่มจ่ายไฟจากโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 1-2 จำนวน 982 เมกะวัตต์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 และโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 3 จะจ่ายไฟฟ้า 491 เมกะวัตต์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

20 กันยายน 2555ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม

พม่าประท้วงต้านเหมืองแร่จีนเกรงสร้างมลพิษ
บึ้ม! โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว ไฟลวกเจ็บ 3 สาหัส 1
ชาวบ้านค่ายเฮ..ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนจัดตั้งนิคมฯ
ภาคประชาชนไทย-เทศ รวมตัว UN ทวงถามการเจรจาแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นธรรม
บึ้มสนั่น! รง.น้ำแข็งกลางเมืองโคราช สาหัส 4 ราย บ้านพังยับ 4 หลัง
คลิปสยอง 4 ช่างทาสีชาวจีนโดนไฟฟ้าหมื่นโวลต์ดูดจนไฟลุกติดร่าง !!
สยอง! เครื่องตีเส้นบะหมี่บดแขนสาวโรงงาน
กรีนพีซพบสารปนเปื้อนนิคมฯบางปู จี้นิคมอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบ
ระยองโมเดล ต้นแบบการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
รัฐวางกรอบเลิกใช้แร่ใยหินใน5ผลิตภัณฑ์3-5ปี
20ปีมลพิษอุตสาหกรรม ข้อเสนอเพื่อก้าวพ้นตายผ่อนส่ง
เหยื่อ รง.บีเอสทีระเบิด แค้นนาน 2 เดือน ยังไม่ได้เงินเยียวยา รวมตัวไล่รองผู้ว่าฯ ระยองไปอยู่ใต้
คุณภาพสวล.หลังเพลิงไหม้นิคมฯมาบตาพุดปกติ
คพ.ตรวจคุณภาพน้ำรอบนิคมบางปู
ตรวจโรงงานนิคมอุตฯบางปูทิ้งน้ำเสีย
กนอ.วางมาตรการมาบตาพุด-สร้างความเชื่อมั่น
เตาหลอมระเบิด คนงานดับสยอง 1 เจ็บ 5
แฉ!น้ำในมาบตาพุดเจอสารปนเปื้อนเพียบ
กรมควบคุมมลพิษ พบสารก่อมะเร็งในน้ำเสีย นิคมฯ บางปู
เหมืองหินในเวียดนามถล่มมีผู้เสียชีวิต 9 คน
ข่ายผู้ป่วยถาม รมว.แรงงาน BST ระเบิดตายมากกว่าข่าว 5 เท่า?
ผู้ประกอบโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลอบทิ้งกากอุตฯ ในท้องนา
อดีตคนงาน แฉ โรงงานนิคมมาตพุดระเบิด!!
เกิดปรากฏการณ์แปลกน้ำทะเลตลอดชายหาดชะอำกลายเป็นสีเขียวเข้ม-มีกลิ่นเหม็น
ผลตรวจน้ำบางปะกงพบสารเคมีปะปน เตือนชะลอเลี้ยงปลาในกระชัง
รัฐบาลพร้อมช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดที่มาบตาพุด
19 ปีไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ คนงานเร่งรัฐตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยคนงาน-เลิกใช้แร่ใยหิน
โทลูอีน : กับความเสี่ยงต่อการแท้งและความผิดปกติของทารกในครรภ์
รัฐ เลิกใช้แร่ใยหิน จวก บริษัทใหญ่ไร้จริยธรรม บิดเบือนข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญสับ รบ.โกหก ย้ำสารโทลูอีนมีพิษร้าย
เข้ม รง.2 พันแห่งรื้อแผนประเมินความเสี่ยง ก.อุตฯ จ้องลงดาบสั่งปิดหากไม่ทำตามแผน
จ่ายชดเชยผู้เสียชีวิต มาบตาพุด ครอบครัวละ 1 ล้าน
รมว.อุตฯสั่งสอบโรงงานทั่วประเทศ ทบทวนใบอนุญาต
คสรท. ร่อนแถลงการณ์ ร้องรัฐดูแลความปลอดภัยอุตสาหกรรมอันตรายด้วย
รมว.อุตฯ ตรวจโรงงานอดิตยาเบอร์ล่า แก๊สรั่ว
ชาวบ้านแปดริ้วสุดทน หลังภาคอุตฯ โตแบบไร้ขีดจำกัดก่อนแอบทิ้งน้ำเสียลงคลอง
แนะภาครัฐควรปฏิรูป ระบบจัดการด้าน สวล.และความปลอดภัยในมาบตาพุด
แถลงการณ์ฉบับที่ 1 สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ชาวบ้านมาบตาพุดผวาปัญหาโรงงานระเบิด-แก๊สรั่ว
บทเรียนจากมาบตาพุด...เพียงพอหรือยัง??/บรรจง นะแส
อุตฯจ่อถกทบทวน3พันโรงงานประเมินเสี่ยง
เร่งตรวจสอบโรงงานเก็บสารเคมีทั้งหมด
ก๊าซพิษรั่วเพิ่มอีกนิคมฯเหมราช
ก.แรงงาน ชี้แจงเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโรงงานระเบิด
5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก
ชาวบ้านมาบตาพุด รุมจวกโรงงานระเบิด-สารเคมีรั่ว
กนอ.ถกกรมโรงงานฯ เตรียมเข้าตรวจสอบ รง.กว่า 60 แห่งภายใน 35 วัน
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
ผลกระทบ มาบตาพุด
แก๊สรั่วซ้ำ มาบตาพุด หลังนายกเดินทางกลับ
นักวิชาการชี้ “โทลูอีน” ระยะยาวมีผลต่อไขกระดูกและโลหิต อาจกลายเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด
ตายกี่ศพสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯถึงจะเกิด
โรคคีย์บอร์ดแผลงฤทธิ์
ไฟไหม้ รง.ปิโตรเคมีกรุงเทพซินธิติกส์ นิคมฯมาบตาพุต บึ้นสนั่น-อพยพวุ่น!
พบนมยี่ห้อดังในจีนปนเปื้อนสารพิษก่อมะเร็ง
เหยื่อซัลเฟอร์ฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะสิ้นลมแล้วเป็นศพที่ 18 จาก 130 ผู้ป่วย
คลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2555 สถานการณ์สุขภาพความปลอดภัยแรงงานไทย
ชี้แจงคำนิยามผู้ป่วยฉุกเฉิน
กนอ.เผยยังไม่มีการทำ EIA นิคมบางสะพาน
พื้นคอนกรีตห้างถล่มทับคนงาน เจ็บ 9 คาดเร่งสร้าง
นักวิจัยพบ “รังสี” จากโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นใน “สาหร่ายทะเล” นอกชายฝั่งตะวันตกสหรัฐฯ
คลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2555 สถานการณ์สุขภาพความปลอดภัยแรงงานไทย
สารเคมีรั่วโรงงานฟอกยีนส์ปทุมฯ หามคนงานส่ง รพ.
คปก.ชงร่าง พรฎ.ตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
คสรท.ฉะนโยบายความปลอดภัยในการทำงานยังเข้าไม่ตรงจุด นายจ้างเลี่ยงจ่ายเงินสมทบกองทุน
ตำรวจชี้ รถก๊าซ LPG ระเบิด เหตุคนขับ ประมาท
เด็กกว่า 500 คนเหยื่อล่าสุดของภัยสารตะกั่วในจีน
จีนกักตัวผู้บริหาร รง. 7 ราย โทษปล่อยสารพิษลงแม่น้ำ
สื่อจีนโวย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจัดการปัญหาสารพิษในแม่น้ำ ยอดแย่
รอบ 5 เดือน โรงงานไฟไหม้กว่า 14 แห่ง เสียหายกว่าพันล้าน
สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อินเดียเตรียมทบทวนคำสั่งห้ามส่งออกฝ้าย
สิงคโปร์ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก
หนีวุ่น! แอมโมเนียโรงน้ำแข็งรั่ว โชคดีไร้เจ็บ-ตาย
โรงงานเคมีเหอเป่ยบึ้ม แรงระเบิดรัศมี 2,000 เมตร ดับแล้ว 13 ศพ
นักวิชาการญี่ปุ่น ชี้ ไทยนำเข้า “แร่ใยหิน” สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก จี้หยุดใช้ทันที
ถกร่าง พรฎ.สถาบันความปลอดภัย คนงานย้ำต้องเป็นอิสระจากรัฐ
เผยภาพโรงฟอกหนัง แถวปากอ่าวไทย จังหวัดสมุทรปราการ เส้นใหญ่แอบปล่อยน้ำเสียลงทะเลอย่างโจ๋งครึ่ม แบบไม่กลัวใครเห็น
โรงงานหลอมเหล็กจีนบึ้ม ตาย 13 เจ็บ 17
อุบัติเหตุเหมืองถ่านหินที่หูหนาน ดับแล้ว 15 ศพ
ถามหา ‘มาตรฐานสากล’ รถบรรทุกแก๊สฯ คว่ำ อุบัติเหตุไม่คาดฝัน ‘สินค้าอันตราย’
คกก.สมานฉันท์แรงงานไทย ค้านร่างกม.จัดตั้งสถาบันความปลอดภัย
จี้ “เผดิมชัย” แก้สัดส่วน กก.ไตรภาคีสถาบันความปลอดภัย
จับพนักงานโรงงานจีน ปล่อยสารพิษลงแม่น้ำ
TCIJ: กลุ่มอนุรักษ์ฯ ค้านผู้ว่าฯ อุดร ส่อชง ‘เหมืองโปแตช’ เข้า ‘ครม.สัญจร’
วิดีโอ ข่าวเที่ยง Thai PBS สภาเครื่อข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ ยื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
แรงงานจีนในโรงงานไอแพดร้องความปลอดภัยเพิ่ม
กลุ่มโรคไต ร้อง สปส.ปรับค่าฟอกเลือดเป็น 1,500 บ.
กสร.ตั้ง พนง.ตรวจความปลอดภัย เน้นรู้เฉพาะทางคุมสถานประกอบการ
ไฟไหม้โกดังเก็บยาฆ่าแมลงธัญบุรี สารเคมีฟุ้งทั่ว
สารไนตริก4ตันรั่วที่นวนครโชคดีกู้ทัน (ไอเอ็นเอ็น)
เพลิงไหม้โรงงานสกรีนเสื้อผ้า คนงานเจ็บหลายคน ลูกชายของคนงานวัย 12 ปี กำลังนั่งทำการบ้านหนีไม่ทันถูกไฟคลอกเสียชีวิต คาดเครื่องรีดผ้าชำรุดเพราะเครื่องร้อนจนมีแรงดันเกิดการระเบิด
กฟผ.จะให้คนแม่เมาะต้องตกเป็นเหยื่อต้องตกนรกตลอดชาติอยู่อย่างนี้หรือ?
พม่าล้มโรงไฟฟ้าถ่านหินทวาย-อิตัลไทย ห่วงใยสภาพแวดล้อม
อุตฯแปดริ้วหลังสั่งปิดโรงผสมสีไม่มีกำหนด
โรงงานผลิตสีฉะเชิงเทราบึ้ม! เคมีรั่ว-หมดสติ 20 ราย
ผู้ป่วยจากการทำงาน ท้อ หวังพึ่งขบวนการยุติธรรม
ภาคประชาชนร้อง “นายกฯ” ใส่ใจหลักประกันสุขภาพ เน้นความเท่าเทียม
ท่อส่งน้ำมันระเบิดในโคลอมเบีย ย่างสด11ศพบาดเจ็บกว่า80
โกดังเก็บสารเคมีที่พม่าระเบิด ดับ 17 คน เจ็บ 73 คน
เมืองไม่เอาถ่าน// //ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
สลด! สาวออฟฟิศจีนดับเพราะทำงานหนัก-เครียด
ทบทวนการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม
แคนาดาถอนตัว “พิธีสารเกียวโต” ประเทศแรก หลังที่ประชุมโลกร้อนคลอดโรดแมปใหม่
แท่นขุดเจาะน้ำมันรัสเซียล่ม ดับ 4 สูญหายอื้อ
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เห็นชอบให้มีการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกฉบับใหม่ขึ้นแทนที่พิธีสารเกียวโต
แรงงานชาวกัมพูชามากกว่า 1,500 คน ในโรงงานสิ่งทอหรือโรงงานผลิตรองเท้าเป็นลมล้มป่วยในปีนี้ เนื่องจากทำงานมากเกินไป สุขภาพย่ำแย่ การได้รับสัมผัสสารเคมี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชา ระบุ
กรีนพีซพบ ของเล่นในจีนปนเปื้อนพิษโลหะหนักกว่ามาตรฐาน 1,300 เท่า
ลูกจ้างพม่า ร้องนายจ้างไม่แลหลังบาดเจ็บจากการทำงานนานหลายเดือน
รัสเซียประกาศเตือนหลังสารเคมีรั่วไหล
รบ. จีนปิด รง.เคมีตามคำขอ หลังชาวบ้านต้าเหลียนประท้วงหลายพัน
สปส.เพิ่มสิทธิรักษาผ่าตัดหัวใจ 6 กรณี มีผลบังคับใช้แล้ว!
50 ปี "ฝนเหลือง" - ไปชมภาพชุด เหยื่อพิกลพิการในเวียดนาม
โรคแพ้ตึก ระบาด อาคารกักสารพิษ!
ทำงานเกินเวลาเพิ่มอัตราเสี่ยงโรคหัวใจ
โรงงานแป้งมันระเบิด ที่โคราช บาดเจ็บ 7
ลูกเสี่ยงภัยทุกวัน ๆ จาก...สารเคมี ! (รักลูก)
กรมโรงงานอุตฯ เตรียมศึกษาเลิกใช้แร่ใยหินใน 5 ผลิตภัณฑ์
เหมืองถ่านหินยูเครนระเบิด! 16 คนงานดับ-อีก 9 ชีวิตยังไม่รู้ชะตากรรม
ขอคัดค้านการพิจารณายกร่างกฎหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เหตุสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำในเสฉวน ทำชาวบ้านผวาเร่งตุนน้ำ
ไฟลุกท่วมคลอกดับ 2 ศพ! รถน้ำมัน 5 หมื่นลิตรพลิกคว่ำ “วังน้ำเขียว”
ไฟไหม้โรงงานผลิตกล่องพลาสติกในรัฐแคลิฟอร์เนีย
เกิดเหตุดินถล่มทับคนงานพม่าที่ภูเก็ตดับคาท่อระบายน้ำ
พบเกษตรกรรับพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชเกือบ 2,000 ราย‏
• ระยองประกาศเขตอันตรายโรงงานเอเพ็คฯ มีสารเคมีอันตรายมหาศาล
ปี 2553 แรงงานประสบอันตรายจากการทำงานกว่า 1.4 แสนราย เสียชีวิต 619 ราย จัดสัปดาห์ความปลอดภัย 7-9 ก.ค.นี้ ที่ไบเทค บางนา
สู้กับซัมซุง ชัยชนะที่ขมขี่นของครอบครัวผู้สูญเสีย
ติวเข้มแรงงาน (ป่วย) เรื่องสิทธิเงินทดแทน
หวาดเสียว! คนจีนห้อยตัวสร้างทางเดินริมผาชัน
พบตุ่มปริศนา พนักงานหญิงโรงเพ้นท์
คนงานเดือดร้อน! เจ็บป่วยจากการทำงาน ร้องเรียนคณะกรรมการลูกจ้างช่วยเหลือด่วน!
สารตะกั่วพ่นพิษครั้งใหญ่ เด็กนับร้อยโดนพิษอ่วม
เท็ปโกเผย 2 คนงานโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะรับรังสีเกินขีดจำกัด
ชะลอตั้ง ส.ความปลอดภัยฯ ชี้ สัดส่วนไม่เป็นธรรม
เหมืองถ่านหิน.. ทำลายชีวิตและจิตใจคนมองโกล
18 ปี 188 ศพ โศกนาฎกรรมเคเดอร์ กำลังจะสูญเปล่า???
“ฟุกุชิมาฮีโร่” ใครจะรู้ว่าพวกเขาคือคนงานที่ขาดความมั่นคง
จี้ ก.แรงงาน กำหนด 10 พ.ค.เป็นวันความปลอดภัยในการทำงาน รำลึกเหตุการณ์ "เคเดอร์"
กฟผ.แจงดูแลคนป่วยจากมลพิษซัลเฟอร์ฯต่อเนื่อง-
คคส.ชี้แรงงานท่อใยหินเสี่ยงมะเร็งปอด
สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลกAsbestos แร่ใยหิน
สลด! เด็กจีนดื่มนมปนเปื้อนไนเตรต ดับ 3 ป่วยอีก 35
คนงานผลิตชิ้นส่วนไอแพดเหยื่อสารพิษ ขอค่ารักษาพยาบาลจากสตีฟ จ็อบส์
ความคืบหน้าการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พรบ.เงินทดแทน (ฉบับ ...)พ.ศ.....
โรงงานผลิตพลุปราจีนฯ บึ้มตายแล้ว 1 เจ็บ 9
เครนล้มทับคนงานสร้างตึกรพ.สัตว์เกษตรดับ 2
แฉIBASหนุนเลิกแร่ใยหิน ขู่เลิกกิจการเหตุต้นทุนพุ่ง30%
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานด้านสุขภาพเสนอเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ.เงินทดแทน
ตายเกลี้ยงแล้ว 4 โจทก์แม่เมาะชุดแรกหลังหอบสังขารเข้า รพ.นับสิบปี
เสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นทับคนงานเจ็บ 5 ตาย1
"โรงงานผลิตยาระเบิด" หัวหน้าแผนกดับอนาถ!
คนงานพม่าตกโครงเหล็กสนามไดร์ฟกอล์ฟดับ!
เครื่องจักรโรงงาน “ตอร์ตียา” ในนิวยอร์ก กลืนคนงานดับสยอง
พบเด็กจีนอีกนับพันมีสารตะกั่วในเลือดเกินขีดปลอดภัย
กรณีฉาวเด็กตะกั่วจีน เพิ่มเป็นกว่า 2พันคนแล้ว
ตี๋ หมวยเลือดตะกั่วกระฉูดเพิ่มอีกนับ 1,000 ราย
3คนงานกู้ซากเรือหมดสติติดในถังLPG2ชม.
โวยแท้งลูก-รับสารพิษในงานไม่ได้เงินทดแทน-เหตุหมอเฉไฉ
ศาลพิพากษา บ.ตะกั่วฯ ชดใช้กะเหรี่ยงบ้านคลิตี้ 36 ล้าน
ก๊าซแอมโมเนีย "รง.จีเอฟพีที" รั่ว มีผู้ป่วยแล้วกว่า 100 ราย
จีนสูบน้ำออกจากเหมืองช่วยอีก 26 ชีวิตที่ยังติดอยู่ข้างใต้
พิพากษาฎีกาแล้ว 15 ปี ที่ต้องรอคอย..... ของกลุ่มผู้ป่วยปอดเสื่อมจากการทำงานด้วยโรคบิสซิโนซิสปอดอักเสบจากฝุ่นฝ้าย
ไฟไหม้โรงานผลิตรองเท้าแฟชั่นวอดกว่า 5 ล้านย่างสด 3 คนงานดับคากองเพลิง (สำหรับสมาชิก)
เหมืองเอกวาดอร์พัง-เหมืองจีนถล่มดับ 20 ฝังอีก 30
สภามีมติเอกฉันท์ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม
ชาวแปดริ้วครวญน้ำเสียปากอ่าวทำปลาตายหนี้ท่วมนับล้านบาท
เลิกสินค้าแร่ใยหิน เกมสกัดคู่แข่งขัน! จับตามติ ครม. โหนกระแส
หินถล่มคนงานเวียดนาม 13 คนตายคาเหมือง
อ่างเก็บน้ำเสียโรงงานแตก ทะลักท่วมไร่นาเสียหายหนัก
26 มกราคม 2554 สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการวาระ 1 ร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ทั้งฉบับคณะรัฐมนตรี
ผลการสำรวจของกลุ่มรณรรงค์สิ่งแวดล้อมในปักกิ่ง เผยบริษัทย แอปเปิล (Apple) ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหามลพิษ และดูแลสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาทิ ไอโฟน (iPhone)
ชี้ปี 53 โลกร้อนเป็นประวัติการณ์ (ไทยโพสต์) เผยปีที่แล้วโลกมีอากาศร้อนที่สุด นับตั้งแต่เริ่มวัดสภาพอากาศในปี 2423 นักวิทยาศาสตร์ชี้ตั้งแต่ปี 2543 ทำสถิติปีที่ร้อนที่สุดมาตลอด บ่งถึงวิกฤติโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เหยื่อเด็กโดนพิษสารตะกั่วเพิ่มเป็นกว่า 600 คน
ชาวจีนหลายร้อยคนบุกพังโรงงานมรณะก่อมลพิษทำลายเด็ก
เด็กจีนอีกนับร้อยมีสารตะกั่วในเลือดสูงเกิน, 28 คน เข้ารพ.แล้ว
คดีคลิตี้ : บทเรียนที่ไม่เคยจำของรัฐ-นักลงทุน
โรงงานเตาอบระเบิด ย่างสดคนงาน ดับ 1 เจ็บ 3
คนงานฟ้อง เจ้าของโรงงาน มักง่ายใช้สารพิษแทนแอลกอฮอล์
สลด!คนงานบังกลาเทศโดดตึกหนีไฟนรก
เพลิงไหม้โรงงานเย็บผ้าบังกลาเทศแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation