dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน

 

เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
Date : 2012-03-26 10:48:42
 
ไทยโพสต์ / 26 มี.ค.2555 รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 แรงงานในประเทศไทยจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำที่ 300 บาททั่วทั้งประเทศแต่จะจริงแท้แค่ไหน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้
 
นโยบายนของรัฐบาลในการปรับขึ้นค่าแรง 1 เมษายน ยังคงดำเนินการตามที่ประกาศไว้ ใช่หรือไม่และมีแนวทางในการปรับอย่างไร
 
ทุกพรรคใช้นโยบายค่าแรงในการหาเสียงไม่ใช่เฉพาะแค่พรรคเพื่อไทยเท่านั้น พรรคอื่นก็มี เช่น อัตราค่าแรง 25% ขึ้นภายใน 2 ปี อันนั้นเป็นกติกาอันหนึ่ง ซึ่งคำว่าอัตราค่าจ้างในหลักของกฎหมายจะต้องเกิดขึ้นโดยการกำหนดของคณะกรรมการไตรภาคี ที่ประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ฝ่ายละ 5 คนเป็นคนตัดสินด้วยหลักการว่าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแต่ละครั้งเป็นอย่างไร
 
พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศไม่ได้หมายความว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแง่ของกฎหมายจะไปสั่งไตรภาคีล่วงหน้าไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ทำ เพราะอัตราค่าจ้างอยู่ที่ไตรภาคีแต่ถ้าไปโฆษณาล่วงหน้าว่าอัตราค่าจ้างจะขึ้นภายใน 2 ปี 25% แสดงว่าคุณรู้และไปสั่งไตรภาคี
 
สำหรับพรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐบาลบริหารประเทศให้ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทไม่ใช่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นความตั้งใจนโยบายเราติดว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีค่าครองชีพที่เหมาะสมที่คนจะเอาเงินกลับบ้านหลังจากทำงาน 8 ชั่วโมงคือ 300 บาท ซึ่งน่าจะมีชีวิตอยู่ได้และไม่ให้หนีไปทำกิจกรรมอย่างอื่น
 
เกณฑ์ที่อัตราค่าจ้างซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีให้มานั้นแต่ละจังหวัดไม่เคยเท่ากันเลย ในอดีต 10 กว่าปีที่ผ่านมา พะเยา 159 บาทซึ่งเป็นจังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ำสุดของประเทศ ภูเก็ตสูงสุดอยู่ที่ 221 บาทส่วนปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ 215 บาท ก็มี 6-7 จังหวัด นอกนั้นก็มี 160 บ้าง 180 บ้างกระจายกับไปทั้ง 77 จังหวัด ดังนั้นต้องเข้าใจว่าพื้นฐานของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้เสมอภาคกันในประเทศไทย
 
พอผมมาอยู่จุดนี้เห็นว่าการใช้เกณฑ์ดังกล่าวนั้นตัดสินไม่ถูกต้อง ดังนั้น เห็นว่าค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทนั้นควรจะเป็นพื้นฐานค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานแต่เมื่อมาเป็นแล้วมีการพูดกันไปพูดกันมาทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยมาเป็น จะต้องขึ้นอัตราค่าจ้าง 300 บาทซึ่งถูกดึงเข้าไปที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ใช่ค่าครองชีพแล้วซึ่งนี่คือที่มาที่ไป
 
ได้มีการเตรียมการรับมือถึงผลกระทบที่จะตามมาหรือไม่อย่างไร
 
เมื่อมาศึกษาจะพบว่าอัตราว่างงานของแรงงานไทยนั้นมีเพียง 0.4% จากมวลรวมทั้งหมด 38 ล้านคนของผู้ใช้แรงและเห็นว่ากลุ่มที่อยู่ในระบบควรที่จะได้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาถึง 300 บาทตามกฎหมาย ซึ่งก็ดี เพราะเรามีอัตราว่างงานเพียงแค่ 0.4% เท่านั้นแสดงว่าแรงงานไทยเรามีคุณภาพความต้องการสูง ดังนั้นเราจึงบอกว่า 300 บาทเป็นกติกาให้เท่ากันทั้งประเทศก่อน
 
แต่ก็ต้องมีวิธีขึ้นจะขึ้นอย่างไรเพื่อไม่ให้มีความบอบช้ำทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายจ้างและลูกจ้างเราเป็นรัฐบาล เราต้องเสียสละอะไรบ้างใน 3 องค์ประกอบเพื่อให้ทุกอย่างเดินไปด้วยกันได้ ไม่สะดุดหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ไม่ใช่รัฐบาลจะต้องได้หน้าเป็นผลงาน นายจ้างก็ต้องไม่สะดุดและรัฐบาลจะให้อะไรเมื่อมีการเสียสละดังนั้นผู้ที่ได้มีฝ่ายเดียวคือลูกจ้าง
 
กระทรวงแรงงานจึงมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องนี้แทนรัฐบาลซึ่งทางกระทรวงก็มีกรมการจัดหางาน สำนักงานปลัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และก็มีประกันสังคม ซึ่งทั้ง 5 กรมเป็นกลไกของรัฐบาลดังนั้น จึงต้องดูว่าจะกลไกทั้ง 5 ตัวนี้จะช่วยอะไรให้เปิดความเป็นธรรมกับนายจ้างและลูกจ้างและจึงนำเสนอบางส่วนให้กับรัฐบาลช่วย เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรมจะช่วยอะไร เราจะเป็นตัวกลางที่จะเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้เกิด 300 บาทที่ถูกต้องและไม่ให้ทุกฝ่ายต้องเดือดร้อน
 
นั่นคือที่มาที่ไปไม่ใช่นั่งเทียนอยากจะหาคะแนนนิยม ไม่ใช่ และรัฐบาลเองก็มีกลไกอยู่คือ 1.รัฐบาลมีกลไกอยู่แล้วว่าจะต้องลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% ในปีแรก และปีที่ 2 ลดอีก 3% ซึ่งกระทรวงการคลังยอมเสียรายได้เพราะเอาเงินตรงนี้ผ่านช่องนายจ้างไปสู่ลูกจ้าง คือลดภาระในการเสียภาษี 2.กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือฯจะทำอะไรให้กับลูกจ้างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเพิ่มผลผลิตให้กับนายจ้างเช่นเคยผลิตได้ 100 ชิ้น โดยคนกลุ่มเดียวกัน แต่จะทำอย่างไรให้ผลิตได้ 120 ชิ้นโดยคนกลุ่มเดียวกันเวลาเท่ากัน ซึ่งเป็นหน้าที่ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องลงไปทำและพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นี่คือจุดเริ่มต้นที่ระยะแรกที่จะต้องทำเพราะในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดขึ้น ซึ่งต้องรองรับและปัจจุบันทุกคนไม่เข้าใจที่ลึกซึ้งและกระทรวงแรงงานเองก็มีประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ (มรช.) มีผลตั้งแต่ส.ค.2554 อยู่ 22 อาชีพ ซึ่งแรงงานทั้ง 22 กลุ่มนี้มีค่าแรงต่ำสุดอยู่ที่ 250 บาทสูงสุด 690 บาท แต่เมื่อขยับ 300 บาทขึ้น ฐานก็ขึ้น 40% กลายเป็นว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานทั้ง 22 อาชีพต่ำสุด 320 บาท และสูงสุดคือ 770 บาท
 
ขึ้น 300 บาทแล้วจะกระทบกับ SME หรือไม่
 
ในกลุ่มนี้เราก็มีฐานรองรับอยู่แล้วในด้านฐานการเสียภาษีเช่น ถ้าทำกำไรได้ 5 แสน - 1 ล้านบาท เสียภาษี 15% เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีศูนย์ปฏิบัติการ 300 บาท ตั้งอยู่ที่กระทรวงแรงงาน ซึ่ง SME สามารถที่จะแจ้งข้อมูลหรือสอบถามมายังศูนย์ฯ ได้ทั้งโทรศัพท์ อีเมล์หรือแรงงานจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดทั้ง 5 หน่วยประจำอยู่ทุกจังหวัดเราก็พยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์ ใครที่ทำได้หรือไม่ได้ให้ช่วยแจ้งข้อมูลให้ทราบได้หรือไม่ เราจะได้เก็บข้อมูลประกอบและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะบางอันเราตอบไม่สามารถจะตอบได้ว่าขาดทุนเพราะอะไร
 
วันที่ 1 เมษายน 7 จังหวัดขึ้น 40% ใช่หรือไม่
 
เราขึ้น 40% ทั้งประเทศ เช่น อยุธยา ค่าจ้างจาก 180 ขึ้นเป็น 265 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ทุกจังหวัดขึ้น 40% และจากนั้น 1 มกราคม 2556 จะขึ้นเป็น 300 บาททุกจังหวัด
 
สำหรับการประกาศ 1 เมษายน ที่จะเริ่มใช้ 7 จังหวัด เผอิญ 7 จังหวัดนั้นพื้นฐานสูงเลยได้ 300 บาทแต่พื้นฐานต่ำของจังหวัดอื่นก็ได้เพิ่มมา 40% โดยประมาณซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจำได้ เข้าใจว่าทำไมขึ้นไม่เหมือนกัน แต่ 1 มกราคม 2556 นั้นจะขึ้นเหมือนกันหมด เนื่องจากว่าเราเหลือภาษีอีก 3% ที่จะค่อยๆไม่ให้สำลักขึ้น จริงๆ แล้วการปรับค่าแรงขั้นต่ำนั้นจะมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แต่ผู้ประกอบการมาขอไว้เพราะน้ำท่วม เลื่อนเป็น 1 เมษายน 2555
 
ดูเหมือนว่าข้าวของได้ปรับราคาขึ้นไปรอก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าจ้าง
 
ก็ถ้าผมไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วไม่ปล้นกันตายเลยหรือซึ่งจุดนี้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ที่จะควบคุมราคา ซึ่งผมแตะไม่ได้เนื่องจากข้ามกระทรวง แต่เมื่อขึ้นค่าแรง คนจนไม่เคยเก็บเงิน เพราะไม่มีเงินเก็บดังนั้น สภาพเศรษฐกิจเมื่อเงินเพิ่มขึ้นก็จะไหลเข้าสู่ตลาดเพราะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียน
 
ศูนย์ปฏิบัติการ 300 หลังจากที่ตั้งไปแล้วมีผลสะท้อนกลับมาจากนายจ้างและลูกจ้างอย่างไร
 
ผมแปลกใจแม้กระทั่งในต่างจังหวัดที่เปิดศูนย์ร้องเรียน ก็ไปเช็กมา อย่างกรมจัดหางานไปเช็กมีแต่คนตกงาน อย่างบางบริษัทประกาศรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ให้ค่าแรง 300 บาทกลับไม่มีคนสมัคร ผมก็แปลกใจ วันนี้มีแต่ขาดแคลนแรงงาน ไม่มีใครเชื่อซึ่งขณะนี้แม้กระทั่งเปิดรับสมัครงานก็ไม่มีคนสมัคร
 
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่ม SME ต้องการให้ชะลอการปรับค่าแรง 300 บาทไว้ก่อน
 
เราอยากฟังเหตุผลแต่ผมไม่เคยได้รับฟังเหตุผลว่าทำ ไม่ได้ตรงไหน หรือมีปัญหาตรงไหนอย่างอาจารย์ไม่ให้การบ้าน แล้วเราจะไปทำตรงไหน ก็ SME เขาไม่ให้การบ้านผมเลยว่าเขามีจุดอ่อนตรงไหน คือไปบ่นข้างนอ กแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเราซึ่งเราก็ช่วยทั้งภาษี เงินกู้ แถมมีการอบรมพนักงานให้ทำงานได้ทันที
 
มีการตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อค่าแรงของเราปรับสูงขึ้น ทำให้แรงงานต่างด้าวไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นประกอบกับจะเปิด AEC ในอีก 3 ปีเรามีมาตรการดูแลอย่างไร
 
ก็ต้องเสริมฝีมือแต่เพิ่มศักยภาพให้กับแรงงานฝีมือ โดยกรมพัฒนาแรงงานฝีมือ เช่น ช่างเชื่อมค่าแรงกว่า 700 บาท ยิ่งที่ดำน้ำเชื่อม ค่าแรงสูงมาก และเรามีมาตรฐานและการทำงานต้องรู้ว่า ทำอย่างไรให้คุ้ม ใช้เงินให้ถูกประเภท กรมสวัสดิการฯก็ดูแลในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ประกันสังคม เงินกู้เมื่อขัดสนเรากำลังจะบอกให้รู้ว่า กระทรวงแรงงานมีอะไรบ้าง และที่สำคัญต้องทั้ง 5 กรมต้องออกไปข้างนอก ที่กระทรวงเป็นเพียงที่ตั้งรับ
 
เงินประกันสังคมที่ปรับลดเงินสมทบลงเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมหลังจากสิ้นกลางปี 2555 จะเป็นอย่างไร
 
6 เดือนแรก ลดการส่งเงินสมทบลงเหลือ 3% จากเดิมที่นายจ้าง 5% และลูกจ้าง 5% เพื่อลดภาระ และ 6 เดือนหลังก็จะเก็บเพิ่มขึ้นอีก 1% เป็น 4% ซึ่งในส่วนของรัฐบาลไม่มีการปรับลดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลให้อย่างเดียวเราไปแตะไตรภาคีไม่ได้ ต้องให้เกียรติเขา เพราะเขาเป็นผู้ลงทุน เราต้องพึ่งคนลงทุนดังนั้น มาตรการของรัฐบาลก็ต้องมีหย่อนให้ เช่น ให้บีโอไอเครื่องจักรไม่คิดภาษีเพื่อดึงภาคการลงทุนมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยดึงภาคแรงงานให้ดีขึ้น
 
อีก 2 ปี ประเทศไทยจะขาดแรงงานเพราะแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะพม่าเริ่มกลับไปทำงานในประเทศตัวเองหลังพม่าเปิดประเทศ
 
เราเตรียมแผนซึ่งต้องเตรียมตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงคน เมื่อดึงการลงทุนมาคนของเราก็ต้องรับเทคโนโลยี เราต้องพัฒนาฝีมือแรงงานและทักษะการทำงานรวมถึงวินัยในการทำงาน ซึ่งเด็ก ปวช. ปวส.ต้องเริ่มที่จะบูรณาการกับเราการเรียนต้องไม่เรียนตามกระแส ต้องเรียนให้ตรงกับเป้าหมาของประเทศ เช่นกระทรวงคมนาคม พาณิชย์นาวี มีอะไร ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวมีอะไรต้องแยกเป้าหมายให้ชัดเจนตรงกับความต้องการ.


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation