dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ทุนนิยาม101: ชะตากรรมแรงงานไอที

 

ทุนนิยาม101: ชะตากรรมแรงงานไอที
 
4 มี.ค. 55 - รายการทีวีออนไลน์ "ทุนนิยาม 101" (Capitalism 101) โดยกลุ่มทุนนิยมที่สังคมกำกับ (Embedded Capitalism) ดำเนินรายการโดย "เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร" นำเสนอตอน "ชะตากรรมแรงงานไอที” ได้เชิญ พัชณีย์ คำหนัก Thai Labour Campaign) ซึ่งทำงานวิจัยเรื่อง สภาพการทำงานของแรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเรียบเรียงเป็นหนังสือ นักวิจัยจากโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย (“จะทำยังไงให้พวกคุณรู้ว่า “ฉันป่วย” How can I tell you when I’m ill?: เบื้องหลังคนงานผลิตสินค้าไอที”มีเนื้อหาเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนสินค้าไอทีในประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพความปลอดภัยของแรงงานหญิง ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วนแรงงานหญิงมากกว่า 80%
พัชณีย์ กล่าวว่า แรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีปัญหาสุขภาพ และถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องค่าจ้าง ได้รับสวัสดิการต่ำ โดยการผลิตในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ มักจะเรียกห้องทำงานว่า “คลีนรูม” ซึ่งมักออกแบบให้สภาพห้องมีความสว่าง สะอาด ปลอดฝุ่น มีการวัดฝุ่นตลอดเวลา มีการตรวจสุขภาพคนงาน คนงานในห้องผลิตจะสวมหน้ากาก แต่ในโรงงานหลายแห่ง ก็มีกรณีที่คนงานไม่ยอมสวมแว่นตาป้องกัน หรือไม่สวมถุงมือเมื่อถึงเวลาต้องเร่งผลิตให้ทันคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ในหลายแผนกเช่น แผนกประกอบฮาร์ดดิสก์ แผนกซ่อมแซมงาน ที่ต้องใช้สารตะกั่วในการบัดกรี ก็มักมีคนงานป่วยเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากสารตะกั่วและโลหะหนักเช่นกัน
นักวิจัยจากโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย กล่าวด้วยว่า โรงงานอิเล็กทรอนิกส์มักจะจ้างผู้หญิงมาทำงาน โดยในงานวิจัย ผู้จัดการโรงงานแห่งหนึ่งให้ข้อมูลว่าเพราะคนงานหญิงมีความอดทนในการทำงาน นั่งนาน สามารถอดทนทำงานชิ้นเล็กน้อยจุกจิก
อย่างไรก็ตามค่าจ้างแรงงานอิเล็กทรอนิกส์มักอยู่ในระดับเทียบเท่าค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้คนงานต้องทำงานล่วงเวลาหรือโอทีเพิ่มอีก 4 ชั่วโมง รวมชั่วโมงทำงานอยู่ที่ 12 ชั่วโมงต่อวัน หากไม่ทำงานล่วงเวลา ก็จะส่งผลต่อการได้เบี้ยขยัน และการประเมินงานเพื่อปรับเงินเดือนช่วงสิ้นปี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าคนงานหญิงที่ตั้งครรภ์จำนวนมากตัดสินใจที่จะไม่แจ้งนายจ้างว่าตั้งครรภ์เพื่อที่จะได้ทำงานต่อไปได้อีก เพราะนายจ้างมักใช้เหตุนี้ในการให้พักงานโดยไม่ได้รับเบี้ยขยัน ซึ่งทำให้ได้คนงานมีรายได้น้อยลง
นอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทหลายแห่งที่ประกาศว่ามีจรรยาบรรณทางการค้า แต่ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีผลในทางปฏิบัติเช่น ในกรณีที่คนงานต้องทำงานกับสารเคมีอันตราย มีการกำหนดให้คนงานทำงานไม่เกิน 33 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ในทางปฏิบัติคนงานในหลายโรงงานต้องทำงานสัปดาห์ละ 60 ชั่วโมง
โดยพัชณีย์สรุปว่า โครงสร้างการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้น มักจะมีระดับการเลื่อนขั้นคนงานไม่มาก และคนงานมักไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเนื่องจากไม่มีวุฒิการศึกษา คนงานต้องอยู่กับค่าจ้างขั้นต่ำตลอด และกว่าค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นแต่ละบาทก็ใช้เวลาหลายปี คนงานมักจะระบุว่าต้องทำงานหนัก เสี่ยงอันตรายมากขึ้น ต้องทำงานด้วยชั่วโมงทำงานที่ยาวขึ้น แต่ได้ค่าจ้างนิดเดียว โดยพัชณีย์เสนอว่า ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทผู้ผลิตในประเทศมักจะเป็นบริษัทที่รับเหมาช่วงมาจากแบรนด์ใหญ่ๆ เมื่อผลิตชิ้นส่วนเสร็จก็ส่งออกไปบรรจุในต่างประเทศและส่งมาขายเป็นผลิตภัณฑ์ไอทีในไทยอีกทีหนึ่ง โดยที่มูลค่าการส่งออกนั้นเติบโตมาก ขณะที่ค่าแรง เงินเดือนที่คนงานได้รับกลับไม่สัมพันธ์กัน ถือว่าคนงานไม่ได้อะไรมากนักหากเทียบกับตัวเลขการเติบโตของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเรื่องน่าสนใจ

เมื่อคนทำงานด้าน "สิทธิมนุษยชน" เรียกร้อง "สิทธิแรงงาน"
ทุนนิยาม: อุปสรรคของวาระแห่งงานที่มีคุณค่าในศตวรรษที่ 21
โฆษก สปสช. วอนโรงพยาบาลเร่งส่งข้อมูลมาเบิกจ่าย
คืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม
“ทีดีอาร์ไอ”ตีแผ่ประชานิยม2พี่น้องชินวัตร! จี้“6โครงการ”ต้องเลิกหวั่นศก.พังเสนอโมเดลรัฐสวัสดิการของแท้ (ตอนที่1)
ความเสียหายภาคอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจไทย
สภาทนาย เปิดอ้ารับเหยื่อน้ำท่วมฟ้องรัฐเพิ่ม ลั่นอายุความ 1 ปี
แรงงานพม่าระนอง เตรียมเดินทางกลับประเทศหลังปี 2558
คนงานซับคอนแทรค บ.ยูนิลีเวอร์ ร้อง ก.แรงงาน ถูกนายจ้างเบี้ยวค่าแรง
“วิทยา” เพิ่มสิทธิประชาชน เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 4 ครั้ง
พบหนี้เสียของสำนักงานประกันสังคมกว่า 4 พันล้านบาท
24 มิถุนายน 2475: สงครามบนแผ่นฟิล์ม
อัลจาซีร่าตีแผ่ชีวิตแรงงานพม่าตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ที่โรงงานในกาญจนบุรี
เผยตำแหน่งงานว่างทั่วปท.กว่า 6.5 หมื่นอัตรา
คำถามถึง ''เพื่อไทย'' ขึ้นค่าแรง 300 แค่ประชานิยมหรือตั้งเป้ารัฐสวัสดิการ
ทางหลุดจากบ่วงเกษตรพันธสัญญา ต้องรู้ทัน ‘รัฐทุนใต้ระบอบทุนสามานย์’!
'เกษตรพันธสัญญา : ใครอิ่ม ..... ใครอด?'
อนุฯ ด้านแรงงานข้ามชาติ สภาทนาย ค้านนโยบายส่งแรงงานหญิงตั้งครรภ์กลับประเทศ
จี้กระทรวงเกษตร-อปท.ช่วยเกษตรพันธสัญญา เข้าถึงสัญญาที่เป็นธรรม
หลากมุมมองต่อบทบาททางการเมืองของขบวนการแรงงานไทย
ชัยชนะของกรรมกรข้ามชาติ 'เอ็มแอพพาแรล' กับการต่อสู้เพื่อสิทธิค่าจ้างขั้นต่ำ
เมื่อ “ทุน” ปฏิเสธเสรีภาพในการจัดตั้ง/เจรจาต่อรองร่วมของแรงงาน อีกครั้ง
เปิดปม...นายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเกาะสมุย
ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนคำ "กรรมกร" เป็น "แรงงาน" วิธีสะกด "ปีศาจวาทกรรม" ในสังคมไทย
เอ็นจีโอแรงงานชี้ สปส. ปล่อยกู้ไปทำงาน ตปท. แค่นำหนี้เข้าระบบ
ขยะพลาสติกจำนวนหลายตัน กองทับถมเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหานี้ แต่มีนักธุรกิจหน้าใหม่ ที่พยายามเปลี่ยนขยะพลาสติกเหล่านี้ให้กลายเป็นน้ำมัน ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของโลก
อุตสาหกรรมรุกหนักแห่ลุยท้องนาแปดริ้ว
แผ่ชีวิตแรงงานไทย กับเทพธิดาแรงงาน 'จิตรา คชเดช'
นายทุนย้ายฐานการผลิตจากไทยได้ง่ายแค่ไหน?
ผู้ใช้แรงงานชี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
บทความแสงสำนึก: การลุกขึ้นประท้วงของกระฎุมพีเงินเดือน
ผลสำรวจชี้ ไทย มีอัตราว่างงาน ต่ำสุดในโลก
จี้รัฐเร่งสอบเหตุการตายของ 2 แรงงานพม่าที่เสียชีวิตระหว่างถูกส่งกลับประเทศ
แรงงานข้ามชาติร้องเรียนโรงถลุงแร่ที่ราชบุรียังไม่ปรับสวัสดิการ-แถมตำรวจขู่ซ้ำ
กรมแรงงานเพิ่มทักษะผปก.เปิดคอร์สรุก 6 อุตฯ ฟื้นกิจการ
เฮ! ก.แรงงาน เปิดประกันสังคม ให้แรงงานนอกระบบแล้ว
นักเศรษฐศาสตร์ชี้ปัญหาแรงงานข้ามชาติจะรุนแรงขึ้น
ทีดีอาร์ไอจี้เข้มจัดระเบียบต่างด้าว เพิ่มโอกาสแรงงานไทยความรู้น้อย
จุดเปลี่ยนที่ต้องจับตามองของนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติ
หนุนปฎิรูป 'อุตฯ-กิจการ'ก่อนล่มสลาย ชี้ปลายปีสินค้าพาเหรดขึ้นราคารับศก.ฟื้นตัว
เฮ! ผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล เริ่ม 1 เม.ย.นี้
ปชป.ขู่โชว์คลิปนักการเมืองก.แรงงาน รีดหัวคิดไปอิสราเอล 3 หมื่น
คนไข้วอนประกันสังคมเห็นใจคนไข้ที่ใช้บัตรประกันสังคม
เปิดคำพิพากษาคดีการนิคมอุตฯถมทะเล เพื่อก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
นัดปิดไฟให้โลกพัก 1 ชม. 31 มีนาคมนี้
ผู้ป่วยไตโวย สปส.ให้สิทธิ์ไม่จริง ได้แค่ฟอกเลือดไม่คุ้มครองเปลี่ยนไต
รมช.พาณิชย์เร่งช่วยผลกระทบค่าแรง
ก.แรงงาน ชง ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม เข้า ครม.เน้นขยายสิทธิประโยชน์
ผลการศึกษาระบุสร้างเขื่อนส่งผลกระทบต่อจำนวนปลาในแม่น้ำโขง
สปส.ยันเพิ่มสิทธิประกันผู้ป่วยใช้จริงทุกรายการ ชี้มีผลคุ้มครองตั้งแต่ ก.ย.54
ส.ว.ตั้งกระทู้ทวงถามค่าเเรงและปัญหาน้ำ
นายกฯ ถวายรายงาน “ดยุกออฟยอร์ก” ชูขึ้นค่าแรงแก้ช่องว่างชนชั้น-ทรงถามเรียนจบที่ไหน
ผลวิจัยชี้ คนรวยมีนิสัยเห็นแก่ตัว
ครม.ให้รฟม.สีน้ำเงิน-เขียวกู้เงินต่อรวม7.2หมื่นล้าน
กพร.ตั้งเป้าออกค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้ได้ปีนี้ 120 สาขา
ปัญหาบัตรทองที่ สปสช.ปกปิด-บิดเบือน
กรุงเทพโพลล์ เผย ปชช.ส่วนใหญ่ค้านขายหุ้น ปตท.
หนุน-ต้านเยียวยาเหยื่อชุมนุม คำตอบอยู่ที่"เจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาล"
ก.แรงงาน เล็งส่งแรงงานเพิ่มกว่า 1 หมื่นคน บุกตลาด ตอ.กลาง-แอฟริกา
กสร.ขู่! ผู้ประกอบการใช้แรงงานเด็ก สั่งดำเนินคดีทันที
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
ม็อบยอมสลายการชุมนุมหน้า ปตท.
ทำำไมต้องเป็นG-20
ร้องสิทธิ ในวันแรงงานข้ามชาติสากล
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน
เขมรได้ปีละ $180 ล้าน จากแรงงานต่างแดน ไทยมากที่สุด
สปส.ร่อนหนังสือถึง รพ.ร่วมโครงการรักษาโรคร้าย
เอกชนหนุนรัฐตั้งนิคมอุตฯเพิ่มหลังน้ำท่วม
แรงงานต่างชาติไม่ได้รับความช่วยเหลือน้ำท่วม
อุตฯ เผย 10 โรงงาน จ่อตั้งฐานการผลิตที่โคราช เลี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
ซันโยประกาศหยุดผลิตในไทยถาวรทำคน 2 พันตกงานทันที
ส.อ.ท.เป่านกหวีด รง.รถยนต์ เร่งกำลังการผลิต พนง.เล็งแจกโบนัส 6 เดือน
คลิปล้อเลียนเหตุการณ์ตลอดปี 2011
“ปู” รับปากจัดระบบประกันสุภาพมาตรฐานเดียว
บีโอไอ เคาะมาตรการช่วย รง.จมน้ำ เว้นภาษี 8 ปี นิคมฯ ยกเว้น 200%
ผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมส่งออกไทย
ไม่ลดความอ้วน โอกาสตกงานสูง
ญี่ปุ่นมอบเงิน 2 ล้าน สร้างพนังกั้นน้ำ จ.นครสวรรค์‏
สปส.ถูกหั่นงบ 1 หมื่นล้าน กระทบกองทุนว่างงาน หากตัวเลขเลิกจ้างเกิน 7.5หมื่นคน
รัฐบาล “ปู” เบี้ยวจ่ายเงินสมทบ สปส.กว่าหมื่นล้านบาท!!
ถกงบปี 55 ส.ส.รับงบดูงานเมืองนอก 175 ล้าน
เผยไทยขาดแรงงานภาคอุตฯ เหตุเด็กแห่เรียนปริญญาตรี
"เป็ปซี่" เตรียมปลดพนักงาน 4,000 คน
สภาถกงบปี 55 วาระ 2,3ว งเงิน 2.38 ลล.
ผ่าแผนแรงงานปี 55 เน้น “รุก” มากกว่ารับ!!
องค์กรอิสระ ปัจจัยต่อรองทางการเมือง
สภาที่ปรึกษาฯ รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์”
โพลชี้ที่สุดแห่งปี 54 ประชาชน"ยี้" ขรก.-นักการเมืองขี้โกง
“ฮอนด้า”เตรียมทุบรถที่จมน้ำในนิคมฯโรจนะ 6 ขั้นตอน
สรุปสถานการณ์แรงงานในระหว่างและหลังเกิดอุทกภัยและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
ปมปัญหา ที่ สธ.ต้องสะสางในปีศักราชใหม่
ไทม์จัดอันดับ 10 ตัวเลขน่ารู้แห่งปี 2011แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation