dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’

 

พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา แล ดิลกวิทยรัตน์

 

ภายหลังวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี 2554 ที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าคนงานกว่า 9 แสนคนได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมปิดตัว ยังไม่นับลูกจ้างในธุรกิจรายย่อยที่กระจัดกระจายเก็บกระเป๋ากลับบ้านนอก ส่งผลต่อสภาวะความมั่นคงของแรงงานไทยเป็นอย่างยิ่ง
รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ ศาตราภิชาน ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่า  นายจ้างมีส่วนสำคัญในการกำหนดชะตากรรมของลูกจ้างตามกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องสิทธิการเลิกจ้างเป็นของนายจ้าง เนื่องจากกฎหมายให้สิทธินายจ้างจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย นายจ้างก็มีความถูกต้องแม้ว่าจะไม่ชอบธรรมก็ตาม

หลังจากภาวะน้ำท่วมคิดว่าจะมีปัญหาวิกฤตแรงงานหรือไม่

ถือว่าน้ำท่วมครั้งนี้กระทบชะตากรรมของลูกจ้างมาก ในแง่จำนวนลูกจ้างที่หายไป เช่น นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่มีงานทำในช่วงน้ำท่วม 1-2 เดือน ปัญหาคือ  1.แม้ว่ากฎหมายจะบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้าง 75 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง ซึ่งหลายบริษัทยื้อเวลาไม่ยอมจ่ายให้  ทำให้ลูกจ้างเดือดร้อน และมีหนี้สินพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ 2. ความสามารถในการใช้หนี้ถูกลดทอนลง เงิน 75 เปอร์เซ็นต์ไม่พอสำหรับใช้จ่าย อย่างไรก็ตามหวังว่าช่วงน้ำลด การฟื้นฟูภาคแรงงานต้องมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาย้อนหลัง เนื่องจากมีหนี้สินที่พอกพูนเพิ่มขึ้นระหว่างที่ทำงาน ไม่มีรายได้ ไม่มีปัญญารับผิดชอบ เรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นดินพอกหางหมูไปเรื่อย ๆ และกลายเป็นภาระ ท้ายที่สุดแล้วการจ้างงานจะกลับมา

แรงงานมีแนวโน้มจะกลับมาเท่าเดิมกับที่หายไป

คิดว่าช่วงฟื้นฟูจะมีการเรียกใช้แรงงานเต็มเหนี่ยว แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ในช่วงวิกฤตเปิดช่องให้นายจ้างใช้ข้ออ้างอย่างหนึ่ง ชำระสะสางในเรื่องที่ตนเองไม่พอใจได้ เช่น กำจัดบรรดาสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งซึ่งนายจ้างมองว่าเป็นพวกตัวแสบ หัวหมอ อาจจะไม่นำแรงงานเหล่านั้นกลับมา และบอกเลิกจ้างในที่สุด  นอกจากนี้แรงงานที่ทำงานมาหลายปีหรือมีประสบการณ์ทำงานยาวนาน จะเป็นช่วงนายจ้างผ่องถ่ายคนงาน เนื่องจากอายุมากและมีเงินเดือนสูง อาจจะไม่รับคนกลุ่มนี้กลับเข้าทำงานและจะรับแรงงานใหม่ ๆ เข้ามา

จุดไหนจึงจะเรียกว่าวิกฤตด้านแรงงาน

จุดที่จะเกิดวิกฤตที่ทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง ทำให้ความขัดแย้งนั้นนำไปสู่การสั่นสะเทือนของโครงสร้างทางสังคมการเมือง เช่นช่วงปี 2515-2516 นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่นเดียวกัน หรือภาวะเงินเฟ้อสูงสุด คิดว่าทุกวันนี้กระบวนการบริหารงานสมัยใหม่ สามารถสยบคนงานได้พอสมควร โอกาสที่จะเกิดวิกฤตรุนแรงนั้น ถ้าโครงสร้างการควบคุมคนงานไม่วิกฤต โอกาสจะกระทบแรงงานขนาดใหญ่ก็ไม่เกิดขึ้น

นักลงทุนจากต่างประเทศมีโอกาสย้ายฐานการผลิตหรือไม่

คิดว่าต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยทางด้านโครงสร้างเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยเชิงโครงสร้างกฎหมายและภาษีด้วย ดังนั้นเรื่องน้ำท่วมไม่ได้ทำให้กลุ่มทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิต แต่สิ่งที่จะทำให้ย้ายก็คือ มาตรการทางภาษีที่เปลี่ยนไป  รวมถึงเรื่องนักการเมืองที่คอร์รัปชั่นเกินกติกา จะกระทบกระเทือนต่อการตัดสินใจของต่างชาติเช่นเดียวกัน

ขณะเดียวกันมองว่าเรื่องน้ำท่วมไม่ส่งผลกระทบต่อทุนการผลิต เนื่องจากขยายใหม่ได้เรื่อย ๆ และตราบเท่าที่ไทยไม่เปลี่ยนแปลงกติกาด้านภาษีอากร และนโยบายการควบคุมคนงาน ถึงแม้ว่าไทยจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่กระทบกระเทือนอะไร รวมไปถึงกรณีน้ำท่วมหนัก

คิดว่าหากจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น ลึก ๆแล้วคิดว่า ประเทศที่เพิ่งผ่านระบบสังคมนิยม รวมถึงประเทศที่มีศาสนาเป็นปฏิปักษ์อย่างมาก ความเป็นวัตถุนิยม อย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย ก็ไม่ได้สนิทกับทุนนิยมเหมือนไทย ถือว่าไปกันลำบาก ไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมในอดีตหรือศาสนิกที่เข้มข้น  ถือว่าคนไทยนี่แหละที่สามารถร้องเพลงเดียวกันได้ กอดคอกันได้ ฉะนั้นการจะถอนตัวออกไปง่าย ๆ คงไม่เกิดขึ้น

คิดว่าปี 55รัฐบาล จะเปลี่ยนแปลงกติกาทางด้านภาคธุรกิจแรงงานอย่างไร

รัฐบาลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อย่างน้อยก็พยายามตอบรับเสียงเรียกร้องของประชาชนชั้นรากหญ้า ประชานิยม หรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิวัติ ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ จริง ๆ แล้วบางเรื่องก็ดูหวือหวาแต่ยั่งยืน เช่น กรณีประกันสังคม ถ้าพูดกันถึงที่สุดมีความพยายามเปลี่ยนแปลงในชนชั้นรากหญ้า กระนั้นก็ตามไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกระเทือนการลงทุน ในทางตรงกันข้ามช่วยให้สังคมอยู่ได้กับการฉกฉวยประโยชน์จากนักลงทุนมากขึ้น มีภูมิต้านทานมากขึ้น เช่น ก่อนหน้าคนทำงานเจ็บป่วย เสียชีวิตจากการทำงาน ไม่มีกองทุนอะไรรองรับ รักษาไม่หายก็ถูกให้ออกจากงาน กลับไปนอนรอความตายที่บ้าน แต่วันนี้มีหลายมือออกมายื่นช่วยเหลือคนเหล่านี้ ทำให้ไม่ต้องระแวงในการทำงานที่เสี่ยงอันตรายและสามารถทำงานภายใต้ อุตสาหกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความสนิทใจ

นโยบายปรับปรุงกฎหมาย กติกาการร่วมทุนแก่ต่างชาติ เป็นอย่างไร

รัฐบาลนี้พูดภาษาธุรกิจกับนักลงทุนได้ดีกว่ารัฐบาลอื่น ซึ่งไม่ค่อยติดยึดกับระบบราชการเท่าไหร่ แต่ไม่ได้หมายความว่าดี มันกลับเสี่ยงมากกว่า ความที่มีธรรมชาติพูดคุยกับนักธุรกิจแบบนักธุรกิจมากขึ้น ทำให้ไม่ระแวง และคิดถอนตัวออกไปน้อยลงกว่ารัฐบาลอื่น อย่างน้อยที่สุดภาพมันเห็นว่า รัฐบาลที่แล้วเป็นแบบราชการ ซึ่งเห็นความแตกต่างมากและนักธุรกิจชอบ เว้นเสียแต่ว่า คล่องตัวมากจนไม่เคารพกฎเกณฑ์กลายเป็นเรื่องคอร์รัปชั่น มีผลเกินเลย หักล้างความน่าเชื่อถือต่อการดำเนินธุรกิจของรัฐบาล

มาตรการเยียวยาน้ำท่วมของรัฐบาลในส่วนของภาคแรงงานเป็นอย่างไร

เรื่องงบประมาณไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ แต่สิ่งที่ห่วงคือ ห่วงเรื่องการช่วยเหลือ เพราะถ้าช่วยเหลือนักธุรกิจซึ่งมีองค์กรรองรับช่วยเหลือ แต่ในแง่ลูกจ้าง กรรมกร ถ้าเอาความเป็นทางการมาเป็นตัวตั้งจะทำให้ลูกจ้างนอกระบบที่ไม่สามารถเข้าถึงทางการได้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ทำอย่างไรเราถึงออกแบบระบบให้คนตัวเล็ก ๆ เหล่านี้ ได้เข้าถึงระบบไม่ใช่เอาระบบเดิมไปกางแล้วขีดเส้นใต้ ใครอยู่เหนือเส้นไม่ได้

ทุกวันนี้ระบบการเปิดทางให้เจ้าของสิทธิตัวเล็ก ๆ เข้าถึงสิทธิ เป็นปัญหาใหญ่โตมาก ต้องมีการปฏิรูปทะเบียนราษฎร์ ที่ยืดหยุ่นได้ วิกฤตคราวนี้น่าจะเป็นโอกาสที่จะปรับปรุงสิ่งที่รับรองความเป็นคนของคนไทย เหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้น ไม่เช่นนั้นความช่วยเหลือจะไม่ทั่วถึง


ปัญหาแรงงานนอกระบบและแรงงานต่างด้าว มองว่ารัฐควรเพิ่มศักยภาพในการดูแลอย่างไร

รัฐต้องยอมรับกลไกของคนเหล่านี้ ไม่ใช่ใช้กลไกของรัฐเพียงอย่างเดียว เนื่องจากคนเหล่านี้อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน รัฐจะสามารถเชื่อมโยงกับระบบของแรงงานนอกระบบเหล่านี้ได้อย่างไร ถ้าทำได้การช่วยเหลือก็จะทั่วถึง ปัญหาคือ ทางการรู้หรือไม่ จะเชื่อมต่อระบบของประชาชนและระบบราชการอย่างไร  รัฐต้องรับรองระบบที่ประชาชนมี
 
จำเป็นหรือไม่ต้องเปิดพื้นที่พูดคุยกับแกนนำของกลุ่มคนนอกระบบเหล่านี้


ถือว่าจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าไม่ทำจะไม่สามารถควบคุมระบบของคนเหล่านี้ได้เลย เหมือนกับซากฟอสซิลที่มีไว้ดูแต่ทำอะไรไม่ได้เลย ในที่สุดแล้วจะเป็นทางการที่มีไว้ แต่ไม่สามารถสื่อสารกับประชาชนได้ จะเรียกว่าเปิดพื้นที่ หรือญาติดีกับคนเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องต้องทำ แม้ว่าในบางกรณีรัฐก็ทำเกินเลยไปดูคนเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือของรัฐ กลายเป็นการทำลายข้อต่อระหว่างรัฐกับภาคประชาชน

หมายถึงดึงแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบใช่หรือไม่

ไม่ได้หมายถึงแรงงานนอกระบบ แต่หมายถึงโอกาสที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ไม่ใช่โอกาสหรืออภิสิทธิ์ แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องรัฐ นำแรงงานนอกระบบมาเป็นเครื่องมือของรัฐ หมายถึง นำคนมาเป็นกรรมการของรัฐในหลาย  ๆหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการไตรภาคี  กลายเป็นเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี พูดง่าย ๆ คือ เรากำลังสร้างขุนนางใหม่ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันมาก  คิดว่าการดึงนอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบต้องมองในเรื่องการเข้าถึงสิทธิ แต่การไปไกลกว่านั้น การสร้างขุนนางขึ้นมาในระบบแรงงานจะเป็นตัวทำลายข้อต่อระหว่างภาครัฐกับแรงงานนอกระบบ ระบบศักดินาจะหมดไปแต่วัฒนธรรมศักดินายังคงอยู่  ซึ่งหลายคนเป็นกังวลว่าข้อต่อเหล่านี้จะยังคงทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหน

ถึงที่สุดปี 55 จะไม่เกิดวิกฤตด้านแรงงานใช่หรือเปล่า
แรงงานจะไม่วิกฤตตกงานแล้วต้องกลับไปอยู่ภาคชนบท เหมือนปี 40  แต่สิ่งที่น่าห่วงคือ เปิดโอกาสให้นายจ้างอ้างวิกฤตเอาเปรียบลูกจ้าง แต่จะคุ้นเคยกับแรงงานซับคอนแทรกต์ (เป็นการจ้างบริษัทอื่นทำงานแทนเป็นรายวัน โดยบริษัทที่ว่าจ้างไม่ต้องรับภาระเรื่องสวัสดิการ) เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว นายจ้างก็พบวิธีใหม่ในการจ้างงานที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสวัสดิการและความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้าง เพราะจะมีข้ออ้าง เนื่องจากธุรกิจยังไม่นิ่งจึงไม่สามารถว่าจ้างลูกจ้างเป็นการถาวรได้ หรือที่เรียกกันว่า การจ้างงานแบบยืดหยุ่น มีงานก็ให้เงิน ไม่มีงานก็ไม่จ่ายเงิน ไม่มีเงินชดเชย สวัสดิภาพ สวัสดิการในการทำงาน เหมือนกรณีที่เข้ามาทำงานกับหน่วยงานราชการแต่ไม่ได้ค่าจ้าง หรือสวัสดิการแบบข้าราชการทั้งหมด

หวังเป็นที่สุดว่าแรงงานไทยคงได้รับความเมตตาจากผู้ประกอบการในการคืนสิทธิอันชอบธรรมและรับการดูแลจากภาครัฐอย่างดีในปี 55 เหมือนก่อนหน้าเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา...เช่นนั้นเชื่อแน่ว่าแรงงานไทยคงไม่ถูกลอยแพ
 

http://www.isranews.org/community-news/

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation