dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!

 

ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
เปิดรับเรื่องร้องเรียน-แก้ปัญหาต่อเนื่อง หลังปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เผยปัญหาของแรงงานยังไม่จบ ด้านคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเตรียมเสนอภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจน

สภาพน้ำท่วมที่ย่านอ้อมน้อยเมื่อวันที่ 11 พ.ย.54
แฟ้มภาพ: ประชาไท 
วันที่ 15 ธ.ค.54 ที่สี่แยกอ้อมน้อย มีการปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ซึ่งสนับสนุนโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) หลังระดับน้ำเริ่มลดลงจนแห้งเกือบหมดราวหนึ่งสัปดาห์แล้ว โดยในช่วงเย็น มีการจัดกิจกรรมทั้งการแสดงดนตรีจากวงภราดร และสรุปบทเรียนการทำงานของศูนย์ฯ โดยมีแรงงานในพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวพม่า เข้าร่วมกว่า 200 คน 
ชี้ปิดศูนย์ช่วยเหลือแต่ปัญหาของแรงงานยังไม่จบ
สงวน ขุนทรง ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวว่า การตั้งศูนย์ฯ ที่ผ่านมาถือเป็นการช่วยเหลือแรงงานในพื้นที่ จ.นครปฐม-สมุทรสาคร ในฐานะศูนย์กลางในการให้คำแนะนำปรึกษา ประสานงาน เพื่อรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเรื่องถุงยังชีพ เนื่องจากแรงงานมักมีปัญหาไม่ได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยข้ออ้างว่าไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ ส่วนการปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ปัญหาหลายอย่างของแรงงานก็ยังคงมีอยู่
 
สงวน กล่าวถึงสภาพปัญหาของกลุ่มแรงงานในพื้นที่ว่า จากการที่น้ำท่วมค่อยๆ ขยายอาณาเขต ทำให้โรงงานแต่ละแห่งปิดงานไม่เท่ากัน ส่งผลเกิดปัญหา อาทิ ขณะที่โรงงานบางแห่งยังเปิดทำการแต่แรงงานกลับไม่สามารถไปทำงานได้เนื่องจากที่พักถูกน้ำท่วม การเดินทางยากลำบากและมีค่าใช่จ่ายสูง ทำให้ต้องขาดงาน และในขณะนี้ที่โรงงานหลายแห่งเปิดทำการแล้ว แต่แรงงานส่วนหนึ่งยังไม่ได้กลับเข้าทำงาน เนื่องจากห้องที่เคยพักอาศัยยังไม่สามารถเข้าอยู่ได้ ทำให้ต้องถูกให้ออกจากงานเพราะขาดงาน ไม่สามารถเข้าทำงานตามระยะเวลาที่โรงงานกำหนดไว้ได้ โดยหากแรงงานต้องการกลับไปทำงานจะต้องเข้าสู่กระบวนการจ้างงานใหม่ ส่วนโรงงานบางแห่งที่ยังปิดทำการก็ไม่รู้ว่าจะได้เปิดเมื่อใด
 
สงวน กล่าวถึงข้อเรียกร้องว่า อยากให้รัฐบาลสนับสนุนการดูแล เยียวยาแรงงาน ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยากให้มาอยู่ร่วมรับรู้ปัญหาและรับเรื่องไปดำเนินการเพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
“ลูกจ้างก็เดือดร้อนอยู่ ทุกคนก็อยากทำงาน จริงๆ ลูกจ้างก็ทำงานให้นายจ้าง อยากให้นายจ้างเห็นใจคนงานด้วย อยากให้ช่วยเหลือกัน” สงวน กล่าว
 
ขณะที่ชนญาดา จันทรแก้ว อาสาสมัครนักกฎหมาย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เล่าว่า จากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนงาน ทำให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ อาทิ คนงานไม่ทราบรายละเอียดที่อยู่ของบริษัทที่ตนเองทำงาน บางรายไม่รู้สิทธิของตัวเองว่าจะได้รับสิทธิชดเชยอย่างไรบ้าง รวมถึงพบว่าบางบริษัทไม่กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้พนักงาน ซึ่งก็ได้โอกาสส่งเรื่องให้กับสวัสดิการแรงงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบ  
ชนญาดา กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.-15 ธ.ค.53 มีคนงานมาร้องเรียนปัญหาจากน้ำท่วม 77 ราย จาก 50 กว่าบริษัท โดยเธอจะประสานงานไปยังสวัสดิการแรงงานจังหวัด รวมถึงช่วยทำเอกสารประกอบข้อเท็จจริง (คร.7) ให้ลูกจ้างใช้ในการยื่นเรื่องกับสวัสดิการแรงงานจังหวัด ทั้งนี้ แม้ว่าศูนย์ให้ความช่วยเหลือจะปิดตัวลงแล้ว แต่เธอในฐานะอาสาสมัครจะยังประจำการอยู่ที่สหภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ เพื่อติดตามเรื่องที่ประสานไปและหามาตรการช่วยเหลือต่างๆ ต่อไป
อาสาฯ แรงงานข้ามชาติแฉ ค่านายหน้ากลับเข้าทำงานสูงถึง 8,000
เจามินไน หนึ่งในอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเดินทางจากเมืองทวาย ประเทศพม่า มาทำงานในเมืองไทยกว่า 10 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า เขาเองก็เป็นหนึ่งในแรงงานที่ถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลว่ากลับเข้าไปทำงานไม่ทันเช่นกัน ช่วงที่ตกงานจึงมาทำงานอาสาสมัครช่วยเหลือเพื่อนแรงงานในพื้นที่ ทั้งด้านการสื่อสารและการเดินทาง หลังจากปิดศูนย์ฯ แล้ว พรุ่งนี้เขาก็จะเริ่มหางานใหม่
สำหรับปัญหาหลังน้ำลดนั้น เขาเล่าว่า เพื่อนชาวพม่าที่ก่อนหน้านี้เดินทางกลับประเทศได้ทยอยกลับเข้ามาในไทย โดยมีบางรายเสียเงินค่านายหน้าในการกลับเข้ามา 1,000 บาท บ้างต้องเสียเงินสูงถึง 8,000 บาทก็มี นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่คนงานกลับเข้าทำงานช้ากว่าวันเปิดงาน ทำให้ถูกเลิกจ้าง และมีสถานประกอบการ 2-3 แห่งที่ให้สมัครงานเข้าไปใหม่ โดยต้องผ่านนายหน้า ซึ่งเสียเงินคนละ 2,000 บาทด้วย
  
เจ้าของห้องเช่าย้ำสิทธิของความเป็นคนทุกคนควรได้รับการช่วยเหลือ
 
ทิพวรรณ บุญยืน เจ้าของห้องเช่าคนงานย่านอ้อมน้อยที่คอยให้ความช่วยเหลือคนงานในฐานะคนร่วมบ้านเดียวกันกล่าวถึงหลักคิดของเธอว่า สิทธิของความเป็นคน คนทุกคนน่าจะได้อะไรที่ไม่แตกต่างกัน ในตอนเกิดเหตุการณ์ทุกคนก็โดนเหมือนๆ กัน ดังนั้นจึงควรต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่หวังกอบโกยผลประโยชน์จากคนที่ทุกข์ยาก ยิ่งเมื่อเธอเป็นคนทำมาค้าขาย ร้านค้าที่มีก็เพื่อขายของให้กับคนงาน ห้องเช่าก็เปิดให้กับคนงาน ดังนั้นการที่มีคนงานมาเช่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
 
“ห้องเช่าอยู่ได้เพราะมีคนงานเช่า เราแคร์คนงาน รายได้เรามาจากเขา ไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้หรอก”  ทิพวรรณกล่าว
 
ทิพวรรณ เล่าว่า ในช่วงที่น้ำท่วมห้องเช่าที่มีอยู่ 3 อาคารของเธอและพี่สาว มีคนติดอยู่ราว 70 คน ด้วยความที่อยู่ในซอยลึกความช่วยเหลือจึงเข้ามาไม่ทั่วถึง สามีของเธอและคนงานต้องเดินลุยน้ำสูงระดับอกออกไปรับสิ่งของบริจาคที่จุดแจกของระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตรแม้จะได้แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารไม่กี่ห่อ แต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกแย่คือคำพูดที่ว่าของบริจาคควรให้เฉพาะคนที่มีเลขที่บ้าน ทำให้ต้องตั้งคำถามกลับว่าคนที่อยู่บ้านเช่าไม่ต้องกินข้าวหรืออย่างไร         
 
ทิพวรรณ กล่าวด้วยว่า เธอไม่ใช่คนร่ำรวย แต่เธอเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนแม้ว่าจะเป็นบริษัทที่มีนายจ้างเป็นชาวต่างชาติแต่ก็เป็นเพียงลูกจ้าง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้ถือว่าเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อีกทั้งรายได้คนงาน 15 วัน ได้เพียงแค่ราว 3,000 บาท ถือว่าพวกเขาลำบากมาก  
 
 
คสรท.เตรียมประมวลปัญหาของแรงงานนำเสนอต่อภาครัฐ
 
 
วาสนา ลำดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เล่าภาพรวมความช่วยเหลือจาก คสรท. ว่า แม้เหตุการณ์น้ำท่วมจะกระทบกับแรงงานตั้งแต่ภาคเหนือ แต่ คสรท.ไม่มีเครือข่ายในภาคเหนือ แต่เมื่อน้ำเข้าในอยุธยา มีนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่งได้รับผลกระทบ ผู้นำสหภาพแรงงานได้ปรึกษากับ คสรท.เพื่อตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแรงงาน โดยได้ตั้งศูนย์ระดมทุน เงิน ข้าวของ จากนั้นมีการตั้งศูนย์ที่รังสิต นวนคร ซึ่งนอกจากความช่วยเหลือเฉพาะหน้า ยังได้ทำแบบสอบถามประมวลปัญหาต่างๆ ของคนงาน จากนั้นเมื่อน้ำท่วมที่นครปฐม-สมุทรสาคร ก็ได้ตั้งศูนย์ขึ้น ซึ่งจะปิดศูนย์ดังกล่าวในวันนี้
 
วาสนา เล่าว่า ในพื้นที่ย่านอ้อมน้อย มีปัญหาต่างจากที่อื่น เพราะอยู่ในพื้นที่คนงานค่าแรงต่ำ แรงงานข้ามชาติจำนวนมาก โดยที่อื่นให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า แต่ที่นี่ รับแล้วต้องพาไปร้องทุกข์ด้วย โดยพบปัญหาที่แรงมาก ทั้งไม่ได้ค่าจ้าง ไม่มีอาหารกิน ไม่มีบัตรประจำตัว ถูกนายจ้างยึดบัตร เลิกจ้างหรือไม่ไม่ชัดเจน โดยคนงานไทยส่วนใหญ่โรงงานไม่ได้ปิด ทำให้คนงานไปทำงานลำบาก ถูกคัดชื่อออก ขณะที่อยุธยา ปิดโรงงานไปเลยเนื่องจากโรงงานน้ำท่วม ทั้งนี้ที่อ้อมน้อย แรงงานข้ามชาติจะถูกเลิกจ้างเป็นกลุ่มแรก ส่วนที่อยุธยา คนงานที่ได้รับผลกระทบกลุ่มแรกคือ คนงานเหมาค่าแรง
 
วาสนา กล่าวว่า  หลังจากนี้ คสรท.จะนำปัญหาของแรงงานที่ประมวลแล้วมาเสนอต่อภาครัฐ เพื่อให้มีมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ชัดเจนกว่านี้ เพราะมาตรการช่วยเหลือของรัฐขณะนี้เป็นการช่วยเหลือผ่านสถานประกอบการซึ่งยังไม่มีระบบการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรา 75 ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจริงไหม การทำบันทึกความเข้าใจ ให้นายจ้างไม่เลิกจ้าง 3 เดือน ว่าที่ทำไปหลังจาก 3 เดือนมีคนงานถูกเลิกจ้างไหม หรือเคยเลิกจ้างคนงานเหมาค่าแรงหรือไม่ การพัฒนาฝีมือแรงงานจะให้เขาทำอะไร อยู่รอดได้จริงไหม มีเงินทุนให้ไหม หรือเพียงแค่ให้ได้เบี้ยยังชีพ 120 บาทเท่านั้น
Fri, 2011-12-16
ดูเพิ่มเติม ประชาไท
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation