dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว

ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2011

รัฐบาลยังยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน 2-3 หมื่นบาทแม้ครม.อนุมัติงบกลาง 2 หมื่นล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย   อ้างขั้นตอนเยอะคนขอแยะ 62 จังหวัดโยนลูกให้กรรมการชุด ศอส.พิจารณา   กรมบัญชีกลางแจงเหตุเบิกจ่ายล่าช้าเพราะรายชื่อเพิ่งมา   "ไจก้า" ย้ำนักลงทุนญี่ปุ่นต้องการคงฐานการผลิตไว้ในไทย  แต่ขอดูแผนรับมืออุทกภัยระยะยาว           นางสาวสุภา ปิยะจิตติ  รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า การจ่ายค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ที่ได้รับความเสียหายบางส่วนเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 20,000 บาท และค่าชดเชยให้บ้านที่เสียหายทั้งหลังแต่ไม่เกิน 30,000 บาท นั้น คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ใช้งบกลางที่อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา วงเงิน 20,110.557 ล้านบาท จากก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอเพิ่มงบประมาณอีก 100,000 ล้านบาท สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลุ่มนี้  

         สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ เจ้าของบ้าน ต้องมาแจ้งที่สำนักงานเขต และทางเขต จะเข้ามาดำเนินการสำรวจบ้านเพื่อประเมินความเสียหายว่าจะเป็นทั้งหลัง หรือเพียงบางส่วน แล้วหลังจากนั้นถึงจะแจ้งมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อจัดสรรงบประมาณไปตามเขตต่างๆ ทั้งนี้ในพื้นที่ 62 จังหวัดที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งน้ำเพิ่งลดและกำลังกลับเข้าบ้าน อาจจะทำให้การรายงานกลับมาล่าช้า 
        
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่า   กรมบัญชีกลางได้สรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 62 จังหวัด และกทม. โดยยึดกรอบตามมติ ครม. ที่อนุมัติจำนวน 2,289,562 ครัวเรือนวงเงิน 11,447.81ล้านบาท 
        
ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ธนาคารออมสินแจ้งว่า ทาง ปภ.ได้ส่งรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยมา 462,118 ราย ธนาคารออมสินได้จ่ายเงินให้แล้ว 460,860 ราย คิดเป็น 99.7% ขณะที่ทางกทม.(30เขต)ส่งรายชื่อมา 36,464 ราย  จ่ายเงินไปแล้ว 6,411ราย คิดเป็นสัดส่วน 18% สาเหตุที่ยังมีรายชื่อค้างจ่ายนั้นเนื่องจากธนาคารเพิ่งได้รับรายชื่อผู้ประสบภัยจากกทม. 
        
นอกจากนี้ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปีงบประมาณพ.ศ. 2555 กรมบัญชีกลางให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดสามารถเบิกจ่ายได้ทันทีไม่เกินวงเงิน 50ล้านบาท ปรากฏว่าณ วันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมามียอดการเบิกจ่ายรวม 6,923 ล้านบาท
         "กรมบัญชีกลางอนุมัติวงเงินทดรองจ่ายให้กับผู้ราชการจังหวัดไปเบิกจ่ายกันเอง วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และเกิน 50 ล้านบาท ที่เกิดความเสียหายหนักถือว่าเป็นเงินยืม หลังจากนั้นจังหวัดต้องนำใบสำคัญมาแจงกับ ปภ. แล้วทาง ปภ. ต้องตั้งเงินงบประมาณมาชดใช้เงินคงคลัง" อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว
         ขณะที่ในส่วนของงบกลางฉุกเฉินหรือจำเป็น ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2554 มีทั้งสิ้น 19,000 ล้านบาท รายจ่าย 9,657.02 ล้านบาท วงเงินงบประมาณ 47,600 ล้านบาท คิดเป็น 20.29%ของงบประมาณ ทั้งนี้เมื่อวันที่12 ธันวาคม ครม.อนุมัติวงเงินอีก 20,110.557 ล้านบาท
         ส่วนของการใช้งบกลาง เพื่อจ่ายเงินชดเชย ซ่อมแซมบ้าน 20,000 บาท และ 30,000 บาท นั้น  ทางตำบลและจังหวัดจะต้องมีการเสนอมาที่ ปภ. จากนั้น ปภ. ถึงจะรายงานสำนักงบประมาณ เพื่อทำการเบิกจ่ายโดยตรง ทั้งนี้การจ่ายจะถึงมือผู้ประสบภัยเร็วหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณจะเพียงพอหรือไม่ เพราะต้องยอมรับว่า ประชาชนอยากได้ก้อนนี้มากกว่า 5,000 บาท แต่ขณะนี้ทราบว่ายังไม่มีการเบิกจ่ายแต่อย่างใด
-โยนลูก ศอส.ดูความชัดเจน
         นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์   รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงการพิจารณาระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 20,000 บาท และ 30,000 บาท ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม  (ศอส.) ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ   รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง ส่วนเงินที่จะจ่ายชดเชยให้ผู้ประสบภัยอยู่ในกรอบวงเงิน   20,110.557 ล้านบาท ที่ครม.เพิ่งอนุมัติ
           ทั้งนี้ที่ประชุม ครม. นัดพิเศษเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย  ที่สามารถเริ่มดำเนินการทันทีจนถึงภายในเดือนมกราคม 2555 จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 20,110.557 ล้านบาท ประกอบด้วย1.การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยครัวเรือนละ 5 พันบาท ใน 62 จังหวัดและเขตกรุงเทพมหานคร 2,635,110 ครัวเรือน เป็นเงิน 13,175.55 ล้านบาท 2.โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตตามข้อเสนอของจังหวัด 314.544 ล้านบาท  3.โครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนและโรงเรียน 2,006 แห่ง เป็นเงิน 456.039 ล้านบาท 4.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัยร้ายแรง 9 จังหวัด เป็นเงิน 121.918 ล้านบาท
         5.โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาเลิกจ้าง 100,000 ราย เป็นเงิน 606 ล้านบาท    6.โครงการจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) เป็นเงิน 17.85 ล้านบาท  7.โครงการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน 296 แห่ง เป็นเงิน 1,382.619 ล้านบาท  8.โครงการฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักและโครงข่ายสำคัญ 708 สายทาง เป็นเงิน 1,813.87 ล้านบาท   9. โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากอุทกภัย 11 สายทาง เป็นเงิน 139.81 ล้านบาท
-"ไจก้า"เร่งทำแผนแม่บทน้ำ
         นายมาซาโตะ โอตาคะ อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นมีความจริงใจและยินดีให้ความสนับสนุนช่วยเหลือประเทศไทยในการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นนั้นมีทั้งระยะฉุกเฉิน ระยะกลาง และระยะยาวในหลายรูปแบบแตกต่างกันไป โดยขณะนี้ได้มีการร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการส่งเจ้าหน้าที่จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น หรือ ไจก้า เข้ามาร่วมเตรียมการจัดทำแผนแม่บท(master plan) เพื่อการป้องกันน้ำท่วมให้กับประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการระยะกลางและระยะยาว ส่วนความช่วยเหลือฉุกเฉินได้มีการจัดส่งทั้งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บรรเทาภัยพิบัติ เช่น รถปั่นไฟฟ้าและสูบระบายน้ำจำนวน 10 คัน มาช่วยระบายน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมา
         "ไจก้าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการจัดทำแผนแม่บทป้องกันน้ำท่วมในอนาคต ซึ่งจะมีการลงพื้นที่และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับแก้แผนแม่บทฉบับเก่าที่มีอยู่แล้วและใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1999 ให้สอดรับกับสถานการณ์และภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งได้เข้ามาแล้ว คาดว่าการจัดทำร่างแผนแม่บทคงจะเริ่มขึ้นในเร็วๆ นี้"
         อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจของสถานทูตญี่ปุ่นกล่าวต่ออีกว่า  การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเป็นเรื่องต้องใช้เวลา ในระยะสั้นอาจมีการทำรายงานเบื้องต้นออกมาก่อน (interim report) จากนั้นอีกสองสามปีจึงเป็นฉบับสมบูรณ์ ญี่ปุ่นเองพร้อมให้ความช่วยเหลือหากรัฐบาลไทยต้องการและขอมา "แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าไจก้าจะให้การสนับสนุนโครงการใดบ้าง เพราะกำลังอยู่ในขั้นของการพิจารณาแนวทางความช่วยเหลือ"
-ต้องชัดเจนด้านประกัน-ชดเชย 
        
นายโอตาคะยังให้ความเห็นด้วยว่า มีการพูดคุยกับนักลงทุนของญี่ปุ่นบางรายที่โรงงานหรือฐานการผลิตได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่นี้  ส่วนใหญ่ยังคงต้องการที่จะคงฐานการผลิตไว้ในประเทศไทย แต่ก็ต้องการที่จะเห็นแผนการที่ชัดเจนของไทยในการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตและต้องการที่จะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการประกันภัยและการชดเชย  "นักลงทุนญี่ปุ่นมีทัศนคติที่ดีมากเกี่ยวกับประเทศไทย และความสัมพันธ์ตลอดจนการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่มีมายาวนานและแน่นแฟ้นก็เป็นบทพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องการความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต" 
        
สำหรับแนวโน้มการลงทุนในอนาคตนั้น อัครราชทูตญี่ปุ่นกล่าวว่า บริษัทญี่ปุ่นยังให้ความสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยในโครงการใหม่ๆ รวมทั้งในอุตสาหกรรมประเภทที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแตกต่างไปจากในอดีตที่เป็นอุตสาหกรรมใช้แรงงานจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและการแปรรูปอาหาร รัฐบาลใหม่ของไทยรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้แสดงเจตจำนงที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าแทนอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงาน  ผู้ประกอบการของญี่ปุ่นเองก็พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนด้านนี้เช่นกัน "ผมมองว่าแนวโน้มในอนาคต อุตสาหกรรมเหล่านี้ (ที่ใช้แรงงานมาก) อาจจะมีการโยกย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศไทยอยู่แล้วตามธรรมชาติของพัฒนาการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ได้หมายถึงการลงทุนของผู้ประกอบญี่ปุ่นเท่านั้น แต่รวมถึงนักลงทุนชาติอื่นๆและนักลงทุนของไทยเองด้วย"   
        
ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวออกมาในช่วงสัปดาห์ก่อนว่า ไจก้าระงับการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการลงทุนสร้างเขื่อนกั้นน้ำตัวอย่างให้กับนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายใต้วงเงิน 500 ล้านเยนออกไปก่อนนั้น นายโอตาคะกล่าวว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกัน โดยในข้อเท็จจริงไจก้ายังไม่ได้เสนอให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ฉะนั้นจึงยังไม่มีทั้งการเสนอและการระงับความช่วยเหลือดังที่ปรากฏเป็นข่าว 
-ช่วยสูบน้ำที่รังสิต
         ด้านนายจินไน เคอิ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและเลขานุการทีมบรรเทาภัยพิบัติแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของไจก้า เผยระหว่างการนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมปฏิบัติการสูบน้ำ-ระบายน้ำที่ตำบลหลักหก อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมว่า คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หน่วยช่วยเหลือแบบเร่งด่วนระหว่างประเทศด้านการระบายน้ำ พร้อมรถสูบที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ปฏิบัติภารกิจการสูบและระบายน้ำออกจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงช่วยเหลือการสูบน้ำออกจากตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี ในเขตชุมชนและมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง รวมทั้งบริเวณหมู่บ้านปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในเขตชุมชนและสถานที่ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 
        
"ปฏิบัติการเหล่านี้เป็นความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน โดยทางไจก้าส่งทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและรถสูบน้ำซึ่งมีสมรรถนะในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยในตัวและเคยใช้ในการฟื้นฟู-ช่วยเหลือเขตภัยพิบัติหลังสึนามิในประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว มาให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบน้ำท่วมในไทยเป็นการชั่วคราว เมื่อเสร็จภารกิจก็จะนำกลับสู่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป"

 

 


วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2011
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 
ประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation