dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน

พิษน้ำท่วมรง.ที่อยุธยาแห่ปิดตัว

             วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนอิเล็กทรอนิกส์ สำรวจพบมีทั้งปิดกิจการและเลิกจ้างช่วงฟื้นฟู ล่าสุด"ซันโย เซมิคอนดักเตอร์"
ประกาศปิดโรงงานที่โรจนะ เลิกจ้างแรงงานแล้วกว่า1,000 คน รัฐ-เอกชน เร่งกู้อุตฯไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์    คาดตัวเลขเสียหายกว่า 200,000 ล้านบาท    "เนคเทค" เดินหน้าช่วยทุนฮาร์ดดิสก์ ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการทำงานเครื่องจักร  
              นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้มีบริษัทจำนวน 36 บริษัท ที่ตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการประกาศเลิกจ้างลูกจ้างแล้วรวมทั้งสิ้นประมาณ 9,000 คน โดยที่ลูกจ้างทุกรายได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน บางรายได้สิทธิประโยชน์การเลิกจ้างสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในจำนวนนี้มีบริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ทุนสัญชาติญี่ปุ่น ตั้งโรงงานอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะรวมอยู่ด้วย โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ผู้บริหารบริษัทดังกล่าวได้เข้ามาหารือด้วย โดยชี้แจงว่าบริษัทได้เปิดโครงการ"สมัครใจลาออกโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน" ซึ่งโครงการนี้บริษัทได้มีการหารือกับสหภาพแรงงานแล้ว และทั้ง2ฝ่ายมีความเห็นตรงกัน 
             
ทั้งนี้บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ให้สิทธิประโยชน์ในการจ่ายค่าชดเชยสูงกว่าที่กฏหมายกำหนด เช่น ให้มีโบนัส 1 เดือน มีเงินเพิ่มพิเศษ 62 วัน โดยมีพนักงานสมัครใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 839 คน  นับเป็นการเปิดโครงการสมัครใจออกครั้งแรก  ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทก็ได้มีการเลิกจ้างไปแล้วจำนวน 345 คน โดยบริษัทดังกล่าวก็ได้จ่ายค่าชดเชย และ ค่าบอกกล่าวไปแล้วเป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้น 6.7 ล้านบาท จากที่มีพนักงานทั้งหมด 1,600 คน โดยพนักงานที่เหลืออยู่  ยังจำเป็นต้องจ้างต่อเพื่อกู้ซากจัดการเครื่องจักรที่เสียหายจากน้ำท่วมก่อนที่จะมีการหยุดผลิตลงในที่สุด
              สำหรับสาเหตุที่บริษัทต้องปิดกิจการลง สืบเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วม  ทำให้การกู้โรงงานใหม่จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูง และการที่บริษัทปิดกิจการนานหลายเดือนก็ทำให้กระทบต่อห่วงโซ่การผลิต เนื่องจากเครื่องจักรได้รับความเสียหายทั้งหมด  
             
นายวรรณรัตน์กล่าวอีกว่า บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ หลอดอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่นทรานซิสเตอร์ และแผงวงจรรวมขนาดใหญ่หรือไอซี  เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2533 โดยมีทุนจดทะเบียนกว่า 800 ล้านบาท  
              "
บริษัทนี้มีโครงการสมัครใจลาออกด้วยความเรียบร้อยดี เพราะต้องการรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงานเพราะยังมีความหวังว่าหากพื้นฟูได้เร็วอาจจะลงทุนได้อีกในอนาคตเนื่องจากบริษัทไม่ได้ประกาศขายโรงงาน"
              นอกจากนี้ในพื้นที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดอยุธยายังมีบริษัท Min Aik Technology (Thailand) Co.,Ltd. ได้ประกาศ เลิกจ้างพนักงานในช่วงฟื้นฟูน้ำท่วมด้วย แต่ยังไม่ปิดกิจการ โดยบริษัท ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2549 ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  แต่มีการเลิกจ้างพนักงานแล้วจำนวน 1,723 คน จากที่มีแรงงานประมาณ 2,000 คน โดยบริษัทมีการจ่ายเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 62 ล้านบาท  
             
นางสาวส่งศรี บุญบา รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงอัตราการว่างงานในภาพรวมว่า จากการสำรวจตัวเลขล่าสุดในเดือนกันยายน 2554 ซึ่งเป็นการเก็บสถิติก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม พบว่า อัตราการว่างงานของประเทศอยู่ที่ประมาณ 295,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.8 % สูงกว่าตัวเลขการว่างงานในเดือนสิงหาคม 2554 อยู่ที่ประมาณ 270,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.7%  
              "
จากตัวเลขการว่างงานดังกล่าว เป็นตัวเลขที่รวบรวมก่อนเกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งจากข้อมูลกระทรวงแรงงาน จากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน พบว่า มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างแล้วประมาณ 12,000 คน โดยในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มพนักงานเอาต์ซอร์ซที่ทำงานให้กับโรงงานขนาดใหญ่" นางสาวส่งศรี กล่าว และว่า สำหรับพนักงานเอาต์ซอร์ซนั้น เชื่อว่า แรงงานกลุ่มนี้จะตกงานในช่วงสั้นๆ เนื่องจากหัวหน้างานจะมีบริษัทอื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่อยู่ในเขตประสบอุทกภัยที่ยังมีความต้องการจ้างแรงงานกลุ่มนี้อยู่  
             
"หลังปีใหม่ เชื่อว่า ตัวเลขการว่างงานจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงแรงงานประเมินว่า อัตราการว่างงานจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คาดการณ์ว่า จะมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ประมาณ 100,000-130,000 คน โดยกลุ่มผู้ที่จบการศึกษา จบใหม่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ เพราะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวันที่มองว่า เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลกระทบทำให้เกิดการว่างงานเกิดขึ้นในปีหน้า" 
             
ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติได้รายงานสถานการณ์การช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2554 พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่ประสบอุทกภัยจำนวน 28,679 แห่ง มีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 993,944 คน  โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการแล้วจำนวน 27,934 แห่ง มีลูกจ้างได้รับการดูแลแล้วจำนวน 1,020,110 คน  และประสานนายจ้างที่ไม่ประสบอุทกภัยรับลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยไปทำงานเป็นการชั่วคราว ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนมีสถานประกอบกิจการยินดีรับแล้ว 108 แห่ง มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 13,226 อัตรา สำหรับกรมการจัดหางานขณะนี้ได้จัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับ 153,940 อัตรา
              ด้านนายฐยณัณ พรพิทักษ์ชัยกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สายงานพัฒนาส่งออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าแผนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่เสนอไปยังรัฐบาลเบื้องต้น   คือ การยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรใหม่เข้ามาทดแทนเครื่องเดิม ,การต่ออายุการส่งเสริมการลงทุน,   การขอให้ผู้ประกอบการสามารถขอวงเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูจากบริษัทแม่ได้โดยตรง   และ การขอให้ภาครัฐเป็นตัวกลางเจรจากับธนาคารพาณิชย์ในการลดเงื่อนไขการกู้เงินเพื่อการฟื้นฟูให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 
             
ส่วนตัวเลขความเสียหายของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิก   แต่เบื้องต้นประเมินว่าในส่วนของเครื่องจักรผลิตมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 100,000 ล้านบาท   ซึ่งไม่นับรวมกับปริมาณการผลิตที่สูญเสียไป และโอกาสในการขาย ระยะเวลา 1 เดือนอีกประมาณ 100,000 ล้านบาท 
             
ขณะที่แนวทางการฟื้นฟูระยะกลางและยาวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิก   โดยในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ทางกลุ่มจะมีการประชุม  เพื่อหารือแนวทางการขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนกับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์   ที่มีมูลค่า 1 ใน 3 ของการส่งออกต่อไป ซึ่งปัญหาที่เป็นห่วงขณะนี้คือผู้ประกอบการรายเล็ก ที่เริ่มมีการเลิกกิจการไป ซึ่งจะมีผลต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน หรือซัพพลายเชนการผลิตทั้งหมด  โดยสัญญาณที่เริ่มเห็นขณะนี้ คือโรงงานรายเล็กที่อยุธยา ที่ปิดกิจการ และบอกเลิกจ้างพนักงาน 2-3 โรงงาน    ส่วนรายใหญ่นั้นต้องการความเชื่อมั่นในการวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยของรัฐบาล 
             
ด้านนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค  กล่าวว่าแผนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยนั้นขณะนี้เนคเทค กำลังทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในส่วนของคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์  เพื่อเข้าไปฟื้นฟูในส่วนของเครื่องจักรการผลิต เครื่องจักรกล และเครื่องจักรอัตโนมัติ   โดยในเบื้องต้นได้เข้าไปสนับสนุนในการตรวจสอบประสิทธิภาพ ความแม่นยำในการทำงานของเครื่องจักร 
             
ซึ่งระหว่างการเข้าไปให้การสนับสนุนนั้นจะทำการเก็บข้อมูล ศึกษาห่วงโซ่อุปทาน หรือ ซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์  เพื่อวางแผนในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมดังกล่าวทั้งระยะกลางและยาว 
             
"ตอนนี้ได้เริ่มคุยกับผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไปแล้วบางราย  ซึ่งปัญหาของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์แต่ละรายพบปัญหาไม่เหมือนกัน รายเล็กก็มีปัญหาแบบหนึ่งรายใหญ่ก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่ง   ซึ่งก็ต้องเร่งเก็บข้อมูลเพื่อฟื้นฟูให้กลับมาผลิตให้เร็วสุด    โดยตอนนี้เวสเทิร์นดิจิตอลก็เริ่มกลับมาผลิตแล้ว แต่ยังไม่เต็มกำลังการผลิต"
 วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation