dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด

 ญี่ปุ่น-ยุโรปแห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์

       อุตสาหกรรมสิ่งทอ 'ญี่ปุ่น-ยุโรป' แห่ย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังประเทศไทย หลังจีนขึ้นค่าแรง-ส่งสินค้าล่าช้า พร้อมดันไทยเป็นเจ้าพ่อสิ่งทออาเซียน ขยายกลุ่มตลาด ครบวงจร ด้าน ผอ.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอชี้ 7 จุดอ่อนที่รัฐบาลไทยต้องรีบเข้าแก้ไข ก่อนถูกประเทศในอาเซียนแย้งตลาด
       
       คุณภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยมีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอก็ไม่ควรนิ่งเฉย เนื่องเพราะหลายประเทศในแถบเอเชียต่างเร่งพัฒนาจุดเด่น และพร้อมจะเข้าแย่งชิงตลาดสิ่งทอไปจากประเทศไทย
       
       จากผลการเตือนภัยของระบบThe Early Warning System of Industrial Economics หรือ EWS-IE เป็นระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมล่วงหน้า คาดว่าเดือนพฤษภาคม 2554 อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มไทยส่งสัญญาณดี เนื่องจากตัวเลขมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรประเภทการถักในเดือนมีนาคม 2554 ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 250 และดัชนีการขนส่งสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งของ ประเภทการถักและโครเชต์ เดือนมีนาคม2554 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
       
       
'สิ่งทอไทย' ไม่เคยขาดดุล
       
       วิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยไม่เคยเสียดุลการค้า และมีการเติบโตทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดมา อย่างในช่วง 3 เดือน ระหว่างมกราคม-มีนาคม 2554อุตสาหกรรมสิ่งทอโตขึ้นประมาณ 23% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามีการเติบโตสูงอยู่แล้ว โดยเป็นสิ่งทอประมาณ 33% เส้นใย ผ้า เครื่องนุ่มห่ม10% และมีแนวโน้มในปีนี้จะดีขึ้นถึงดีมาก ทั้งที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ การสนับสนุน หรือการเอาใจใส่จากรัฐบาลก็ตาม
       
       “อดีตตลาดหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยอยู่ที่ประเทศในแถบยุโรป และอเมริกา แต่ปัจจุบันตลาดอาเซียนถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มียอดการค้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก อาจเพราะประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรี Free trade area ( FTA) เป็นกลุ่มประเทศที่ทำการตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนระหว่างกัน ซึ่งจะได้สิทธิพิเศษในด้านต่างๆ, ASEAN Free Trade Areaหรือ อาฟต้า (AFTA) เป็นข้อตกลงทางการค้า สำหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
       
       สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอถือว่าเป็นอุตสาหกรรมของคนไทยเกือบ 100 % เนื่องจากปัจจัยที่เป็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบในหลายๆ ด้านดังนี้ 1.มีต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 2.แรงงานไทยมีฝีมือได้รับการยอมรับจากคู่ค้าทั่วโลก อย่างกรณีที่คู่ค้าต่างชาติบางรายเปลี่ยนใจไปสั่งซื้ออุตสาหกรรมสิ่งทอกับผู้ประกอบการชาวจีน เนื่องจากราคาถูกกว่า แต่ก็ต้องกลับมาซื้อกับผู้ประกอบการไทยเหมือเดิม เนื่องจากสินค้า หรือสิ่งทอของไทยมีคุณภาพมากกว่า 3.คนไทยมีความสามารถและมีทักษะในด้านสิ่งทอ แต่ขาดเวที เช่น ดีไซเนอร์ 4.ประเทศไทยมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอมายาวนาน ประมาณ 50-60 ปี เมื่อเทียบกับประเทศจีน และเวียดนามที่เพิ่งจะเริ่มเอาจริงเอาจังได้ไม่นานมานี้ 5.มีความได้เปรียบในด้านระบบโลจิสติกส์
       
       
ราคาฝ้ายผันผวนไม่กระทบไทย
       
       อย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นตัวกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมสิ่งทอที่สำคัญก็คือ ฝ้าย ใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันแม้ราคาฝ้ายจะมีการผันผวนอยู่บ้างตามตลาดโลก แต่ถือว่าเป็นเรื่องปรกติ เนื่องจากไม่ว่าสินค้าประเภทใดก็มีโอกาสผันผวนด้วยกันทั้งสิ้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอมากนัก ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ และการตกลงของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลัก ซึ่งราคาฝ้าย ณ ขณะนี้ถือว่าเป็นราคาที่บริษัทเอกชนโดยทั่วไปรับได้ จะมีการสั่งออเดอร์ระยะ 1-2 เดือน
       
       อีกทั้ง ยังมีใยสังเคราะห์ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นหลังจากจำนวนฝ้ายเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคมาใช้แทน และกลายเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในตลาดอยู่ที่อัตรา 50 ต่อ 50 และมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถพัฒนาได้หลากหลายมากกว่า ส่วนราคาของใยสังเคราะห์จะขึ้นอยู่กับราคาของน้ำมัน และความต้องการของตลาดเป็นหลัก ในขณะที่ตลาดใยธรรมชาติก็ยังคงมีลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความต้องการในคุณสมบัติ และคุณภาพของมันอยู่
       
       อย่างไรก็ตามทางสถาบันฯได้ทำการพัฒนาและวิจัยใยจากพืช หรือเปลือกไม้ต่างๆ เช่น ใยปาล์ม, ใยไผ่, ใยกล้วย, ใยตะไคร้, ใยสัปปะรด ฯลฯ หรืออาจนำมาผสมกับใยสังเคราะห์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ และหวังว่าจะช่วยลดการนำเข้าฝ้ายที่มีอัตราสูงถึงปีละ 5-6 หมื่นล้านบาท ซึ่งการวิจัยดังกล่าวประเทศไทยจะได้เปรียบและเหมาะสมเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีวัตถุดิบมากมาย อย่างใยกล้วยได้มีการนำมาใช้บ้างแล้ว ระดับราคากลางๆ และยังคงมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
       
       
7 ปัญหารัฐ'รีบแก้
       
       แม้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยจะได้เปรียบประเทศอื่นๆ ในหลายๆ ด้าน และมีโอกาสเติบโตสู่การเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอของอาเซียน แต่หากรัฐบาลยังคงไม่ให้ความสำคัญหรือเอาใจใส่ก็อาจส่งผลให้ประเทศอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐพัฒนาและขยายตลาดแซงหน้า จนส่งผลให้ตลาดสิ่งทอไทยเล็กลงอย่างน่าเสียดาย สำหรับปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ควรพัฒนาเป็นอย่างยิ่งมีดังนี้
       
       1.ขาดแคลนอาจารย์ที่มีฝีมือ ไม่ค่อยมีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางเท่าที่ควร และมีจำนวนบุคคลากรที่เรียนจบแล้วมาเป็นอาจารย์สอนในด้านสิ่งทอน้อยลง หรือมหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 2.ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ และมีจำนวนแรงงานไม่มากเพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้ผู้ประกอบการไทยบางแห่งต้องหันไปพึ่งพาแรงงานต่างด้าวที่ไม่ค่อยมีฝีมือ ซึ่งหากลูกค้าบางรายทราบจะเกิดความไม่เชื่อถือในคุณภาพ และส่งผลให้ออเดอร์ลดลง หรืออาจเลิกจ้างก็มี 3. Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนไม่แข็งแรง ต้องได้รับการพัฒนา ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รอบด้าน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างแท้จริง
       
       4.มีนวัตกรรม และงานวิจัยด้านสิ่งทอน้อยมาก ไม่มีหน่วยงานในการดูแล หรือให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และขาดงบประมาณในการดำเนินงาน 5.ผู้ประกอบการไทยขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในหลายกรณี จึงส่งผลให้บางครั้งมีต้นทุนสูงขึ้น 6.สินค้ายังขาดความหลากหลาย 7.อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยยังอ่อนเรื่องการจัดการและการผลิตตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจขนาด SMEs เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีมาตรการบังคับ จึงถือว่าเป็นจุดอ่อน ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความเคยชิน ไม่คุ้นเคย ขาดความมั่นใจ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และละเลยมาตรการต่างๆ เช่น ไม่หด, สีไม่ตก ฯลฯ ขณะที่บางประเทศมีการบังคับใช้ตามแบบมาตรฐานสากลแล้ว เช่น เวียดนาม
       
       “เส้นใยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอ หากผลิตวัตถุดิบเส้นใยได้ก็จะสามารถขายได้ทั่วโลก ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอด้านการปั่นด้าย ฟอกย้อม ฯลฯ จะต้องใช้ต้นทุนและมีเทคโนโลยีที่สูง จึงจะสามารถทำได้ ขณะที่การตัด เย็บเสื้อผ้าไม่ต้องใช้ทุนสูง หรือเทคนิคมากนัก ไม่ว่าจะชาติใดก็สามารถทำได้ แค่มีจักรเย็บผ้าก็ทำได้แล้วผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกล่าว
       
       
สิ่งทอ 'ญี่ปุ่น-ยุโรป'
       
แห่ย้ายผลิตไทย
       
       ด้าน บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด โรงงานปั้นด้าย ทอผ้ากล่าวว่า อดีตประเทศจีนเป็นโรงงานของโลกผลิตสินค้าราคาถูก จึงทำให้ผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลกต่างจ้างบริษัทคนจีนผลิตเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันหลายบริษัทจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศในแถบยุโรป ญี่ปุ่น ฯลฯ เริ่มมองหาและย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอแหล่งใหม่ เนื่องจากปัจจัยด้านราคาที่สูงขึ้น คุณภาพของสินค้า การส่งมอบที่ล่าช้าของจีน โดยมองหาตลาดอาเซียน และมีแนวโน้มจะย้ายมาที่ไทยเพิ่มมากขึ้น สำหรับตลาดหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยยังคงเป็นตลาดอเมริกา แต่ก็มีการขยายตลาดสู่อาเซียนเพิ่มมากขึ้น
       
       โดยประเทศไทยมีจุดเด่นในด้านคุณภาพ มีอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ มีต้นทุน คุณภาพ และระบบโลจิสติกส์ที่ดี โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ในการออเดอร์งาน ไม่ทำให้ลูกค้าเสียหาย จึงทำให้เมื่อมองหาตลาดอาเซียน นอกจากประเทศจีน ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง มาเป็นอันดับต้นๆ แต่ก็มีหลายประเทศที่มีความพร้อม มีจุดเด่นในขณะนี้ เช่น ประเทศอินโดนีเซียมีอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ครบวงจรเหมือนไทย, การตัด เย็บ ประเทศเวียดนาม กัมพูชา มีการแข่งขันมาก เป็นต้น
       
       “เดิมกลุ่มลูกค้าของไทยที่มาจากประเทศจีนเป็นกลุ่มที่เน้นและให้ความสำคัญในการออกแบบ หรือต้องการฟั่งชั่นที่พิเศษ หรือต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ หรืออาจเป็นลูกค้าที่สั่งออเดอร์ไม่มาก จีนอาจไม่สนใจ ทำไม่ได้ หรือไม่รับ เป็นต้น

 

 
ประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation