dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้

 จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์

24 พฤศจิกายน 2554 

 

 

       สภาอุตฯ เผย 9 แนวทางเร่งด่วน-หลังน้ำลด-การวางระบบฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ วอนรัฐชะลอ ค่าแรง 300 บาทต่อวัน ด้านสภาหอฯโอด! ยังไม่เห็นผลแก้วิกฤต น้ำเป็นรูปธรรม แนะหยุดคอร์รัปชั่น-ปรับกฎระเบียบให้ทันสมัยเหตุประเทศไทยมีต้นทุนคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด เชื่อจูงใจทุนต่างชาติเข้าไทยได้ ชี้ไทยต้องสร้าง โครงการน้ำถาวรใช้ทุกรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
       
       แม้มาตรการฟื้นฟู เยียวยา และป้องกันน้ำท่วมของหน่วยงานรัฐได้ออกมาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะแผนเรียกความเชื่อมั่นให้เกิดแก่นักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ออกมาแสดงจุดยืนว่าจะยังคงไม่ย้ายฐานการลงทุนไปจากประเทศไทยนั้น จะสร้างความสบายใจในระดับหนึ่ง แต่หากหน่วยงานรัฐไม่เร่งที่จะดำเนินการจัดการน้ำอย่างเต็มระบบ มีประสิทธิภาพ และชัดเจนเพียงพอ ก็จะส่งผลต่อภาคการลงทุนในอนาคตอย่างแน่นอน
       
       “บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนมากกว่า 70% อยู่ในพื้นที่ประสบภัยซึ่งส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่น และจะลงทุนในประเทศไทยต่อ แม้จะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นลูกโซ่ เกิดภาวะซ้อนเร้น ขยายเป็นวงกว้างสู่หลายสาขาในต่างประเทศก็ตาม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์-รถยนต์ และ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิค อาทิ โตโยต้า, ฮอนด้า ฯลฯ แต่ด้วยความสัมพันธ์อันดีทั้งระดับประชาชน และการดำเนินกิจการที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศจึงให้ความสำคัญ และเฝ้าดูการจัดการน้ำของไทยอย่างต่อเนื่องพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว
       
       ดังนั้นแม้ญี่ปุ่นยังคงไม่ย้ายฐานการลงทุน แต่จากการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุม 40 กลุ่ม จำนวน 732 รายในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีอัตราความเชื่อมั่นลดต่ำสุดในรอบ 26 เดือน อยู่ที่ระดับ 89 จากระดับ 90.7 ในเดือนกันยายน พบว่าดัชนีปรับลดลงทุกหมวด ทั้งส่วนของยอดคำสั่งซื้อ ยอดขาย ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ทั้งนี้ถือเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง และสะท้อนถึงแนวคิดของนักลงทุนที่มีต่อการจัดการภัยภิบัตที่ผ่านมา
       
       
เผย 9 แนวทาง-รัฐเร่งฟื้นความเชื่อมั่น
       
       อย่างไรก็ดีมหาอุทกภัยครั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมเสียหายมหาศาล และนักลงทุนเชื่อว่าเป็นผลจากการจัดการน้ำของภาครัฐที่ล่าช้า ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะยับยั้ง จนทำให้ผู้ประกอบการเอกชนต้องขอมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำที่เกิดขึ้น พร้อมร่วมวางแผนป้องกัน และจัดการโครงสร้างน้ำในอนาคต โดยพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคเอกชนในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยอ.)
       
       ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บอกว่าสิ่งที่ภาคเอกชนมุ่งหวังจากภาครัฐในการจัดการน้ำทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศดังนี้
       
       ระยะเร่งด่วนขณะนี้ภาคเอกชนต้องการได้ข้อมูลที่ชัดเจน ประกอบด้วย
       
       1.น้ำจะลดเมื่อไร และเมื่อไรจะสามารถดำเนินการผลิต หรือกลับไปทำงานได้เป็นปรกติ
       
       2. ปีหน้าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีกไหม ทั้งนี้ภาครัฐควรศึกษาและประเมิน เพื่อให้ภาคเอกชนรับรู้ และวางแผนงานได้อย่างถูกต้อง
       
       โดยหลังจากน้ำลด รัฐบาลควรช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ กลาง และรายย่อยสามารถกลับมาดำเนินงานได้เป็นปกติอย่างเร็วที่สุด
       
       3.อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ ภาษี, บุคคลากร, เครื่องจักร ฯลฯ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรยืดหยุ่น ให้ความร่วมมือ และดำเนินงานอย่างรวดเร็ว เช่น อนุมัติให้ดำเนินการก่อนแล้วค่อยส่งเอกสารตามทีหลัง เป็นต้น
       
       4.ให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนเดิม และใหม่ เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน
       
       5.รัฐบาลมีนโยบายปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ และให้ผ่อนในระยะยาว
       
       6. การประกันภัย ภาครัฐควรเข้าช่วยเหลือ ดูแล
       
       ในส่วนของการจัดการน้ำในอนาคต ควรจัดโครงสร้างน้ำเป็นวาระแห่งชาติ โดยจะต้องปิดเผยข้อมูลน้ำแก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนอย่างชัดเจน ครบถ้วน อาทิ การวางผังเมืองใหม่, การไหลของน้ำ, ปริมาณน้ำฝน, ระบบการจัดการ, การระบายน้ำ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยอาจจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง ที่ให้ข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ เช่น จากดาวเทียม, ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ
       
       7.สร้างแนวป้องกัน คันกั้นน้ำ หรือเขื่อน โดยอาจศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศ อาทิ เนเธอร์แลนด์ ฯลฯ ให้ทำเป็นรูปแบบสากล ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
       
       8.ควรสนับสนุนงบในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่นิคมอุตสาหกรรมในการดำเนินงานสร้างแนวป้องกัน หรือคันกั้นรอบนิคมอุตฯ ขณะที่เอกชนเองก็ควรสร้างคันกั้นน้ำรอบโรงงานของตนอีกชั้นหนึ่งทั้งในและนอกนิคมอุตฯ
       
       9. มีการจัดเก็บน้ำ เพื่อใช้ในยามขาดแคลน หรือหน้าแล้งด้วย
       
       อย่างไรก็ดีภาครัฐควรเร่งฟื้นฟูประเทศ และภาคอุตสาหกรรม หากกลับมาเป็นปกติเร็วก็จะเสียหายน้อยลง และการจ้างงานก็จะกลับมา และจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกฝ่ายควรร่วมมือ ช่วยเหลือกัน และไม่นิ่งนอนใจที่จะจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
       
       
หยุดคอร์รัปชั่น-ปรับกฎระเบียบดึงนักลงทุน
       
       ด้าน ฉัตรชัย บุญรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวถึงการจัดการน้ำในปัจจุบันว่า ภาครัฐมีมาตรการจัดการน้ำมากมาย หลายหน่วยงาน ที่ผ่านมติ แต่อยากเห็นภาพของการลงมือปฏิบัติมากกว่า ว่าจะเริ่มทำเมื่อไร อย่างไร และใครหรือหน่วยงานไหนเป็นผู้ดูแล อยากให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าตัวมาตรการ แม้ขณะนี้บางโครงการจะเริ่มดำเนินการแล้ว แต่เหมือนว่าจะยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ดูสับสน ยุ่งเหยิงอยู่
       
       อย่างไรก็ตามจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้เห็นว่าการทำงานในส่วนของจังหวัดควรสอดคล้อง สัมพันธ์ และไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำ จึงจะแก้ปัญหาภัยพิบัติได้
       
       ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการจูงใจให้เกิดการลงทุนมากขึ้นหลังน้ำท่วมครั้งนี้ ควรมีการฟื้นฟู เยียวยาและสร้างแนวทางการป้องกันที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน และอีกหนึ่งแนวทางที่จะสามารถดึงดูดให้เกิดการตัดสินใจลงทุนได้สูงขึ้นก็คือ การลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย โดยควรจัดการเรื่อง การคอร์รัปชั่นในประเทศให้หมดไปอย่างแท้จริง ซึ่งการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงมาก ทั้งนี้รัฐบาลควรปราบปรามให้มีการคอร์รัปชั่นน้อยลง หรือหมดไป พร้อมแก้ไขกฎระเบียบที่ล่าสมัยต่างๆ ก็จะสามารถจูงใจนักลงทุนต่างชาติได้เป็นอย่างดี
       
       
วอนรัฐชะลอ ค่าแรง 300 บาทต่อวัน
       
       “เดิมประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุน เนื่องจากเป็นประเทศที่สงบสุข ไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติ แต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไทยมีความเสี่ยงในสายตานักลงทุนมากขึ้น ทั้งเหตุการณ์ทางการเมือง การชุมนุม การจลาจล และภัยน้ำท่วม ทั้งนี้จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายอาจทบทวนแนวทางการลงทุน และมีแนวโน้มจะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้นรองประธานกรรมการหอการค้าไทย วิเคราะห์ถึงภาคการลงทุนที่ผ่านมาว่า
       
       สำหรับทิศทางภาคอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต ประธานสภาอุตฯระบุว่าไทยจะมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม จากเดิมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก มาเน้นแรงงานฝีมือ และแรงงานที่มีความรู้ความชำนาญมากกว่าการแข่งขันในส่วนของค่าแรงที่ถูก โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริม เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำไทยสูงขึ้น แต่ส่วนของนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวันในขณะนี้ต้องการให้รัฐชะลอไปก่อน
ประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation