dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


คสรท.ค้าน กทม.เหตุเตรียมเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหากปรับค่าแรง 300 บาท ชี้ ต้องหารือกัน อย่าเอาลูกจ้างเป็นตัวประกัน พท.ต้องรับผิดชอบตามที่หาเสียง แนะสำรวจลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ พร้อมหาเงินหนุน-ยกระดับคุณภาพชีวิต-คุมราคาสินค้า

Share

คสรท.จวก กทม.จ่อลอยแพลูกจ้างชั่วคราว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
9 สิงหาคม 2554

       คสรท.ค้าน กทม.เหตุเตรียมเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหากปรับค่าแรง 300 บาท ชี้ ต้องหารือกัน อย่าเอาลูกจ้างเป็นตัวประกัน พท.ต้องรับผิดชอบตามที่หาเสียง แนะสำรวจลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ พร้อมหาเงินหนุน-ยกระดับคุณภาพชีวิต-คุมราคาสินค้า 

      
       
       วันนี้ (9 ส.ค.) นางสาววิไลวรรณ
แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงแนวคิดของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ระบุว่า อาจจะต้องเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ กทม.6 หมื่นคน หากต้องปรับขึ้นค่าจ้างเป็น 300 บาท ตามนโนบายของรัฐบาล เพราะแบกภาระด้านงบประมาณไม่ไหว ว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ และเห็นว่า เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับลูกจ้าง กทม.ที่หลายคนทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวมา 4-6 ปี ควรได้รับการปรับสถานะเป็นลูกจ้างประจำ และเพิ่มสวัสดิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่ กทม.ไปเลิกจ้างแล้วให้บริษัทเอกชนรับเหมาช่วงมาทำ
       
       อย่างไรก็ตาม อยากให้รัฐบาล และ
กทม.รวมถึงหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่มีลูกจ้างชั่วคราว และคาดว่า จะได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน ทำให้ต้องมีการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว มาหารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา โดยมีการสำรวจจำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานในหน่วยงานรัฐทั้งหมดให้ชัดเจน และดูว่าต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับค่าจ้างเป็น 300 บาทต่อวันจำนวนเท่าใด จากนั้นรัฐบาลก็ต้องหางบมาสนับสนุนให้แก่กทม.และหน่วยงานรัฐต่างๆ
       
       “เมื่อพรรคเพื่อไทย (พท.) หาเสียงด้วยนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน พร้อมกันทั่วประเทศ แล้วได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาล ก็ต้องรับผิดชอบต่อนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ เชื่อว่าก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะประกาศนโยบายนี้ออกมาจะต้องมีการคิดและวางแผนดำเนินการไว้ก่อนแล้ว ดังนั้น เมื่อกทม.และหน่วยงานรัฐต่างๆ มีปัญหาด้านงบประมาณเพื่อรองรับค่าจ้าง 300 บาท รัฐบาลก็ต้องช่วยแก้ปัญหา นอกจากนี้ รัฐจะต้องมีการเพิ่มสวัสดิการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานเหล่านี้ให้ดีขึ้น รวมทั้งควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนางสาววิไลวรรณ กล่าว
       
       นางสาววิไลวรรณ กล่าวด้วยว่า ไม่อยากให้รัฐบาล หรือ กทม.และหน่วยงานรัฐต่างเอาลูกจ้างชั่วคราวเป็นตัวประกันนโยบายค่าจ้าง 300 บาท เพราะจะทำให้ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีที่พึ่ง ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร ถ้ารัฐบาลและหน่วยงานรัฐต่างๆ ไม่ยอมพูดคุยกัน จึงอยากให้มองว่าหากลูกจ้างชั่วคราวได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้าง 300 บาท จนต้องถูกเลิกจ้าง ชีวิตของคนเหล่านี้จะอยู่อย่างไร พวกเขาต้องหาเช้ากินค่ำ มีพ่อแม่และลูกต้องเลี้ยงดู ไม่อยากเห็นข่าวลูกจ้างต้องฆ่าตัวตาย เพราะตกงานจากนโยบายค่าจ้าง 300 บาท
       
       ทั้งนี้ ข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักรในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันมีลูกจ้างหน่วยงานรัฐทุกประเภททั้งหมดประมาณ 3.6 ล้านคน และลูกจ้างหน่วยงานเอกชนทั้งหมดประมาณ 13.9 ล้านคน

 
ค่าจ้างที่เป็นธรรม

เรียกร้อง พท.เดินหน้านโยบายค่าแรงขั้นต่ำ
ผาสุก พงษ์ไพจิตร : ทำไมการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ จึงจะเป็นผลดีแก่เศรษฐกิจไทย
เตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทอีก 70 จังหวัดต้นปีหน้า
ชัวร์! กก. ยันขึ้นค่าจ้าง 300 บาท 1 ม.ค. 56
ค้านค่าแรง 300 บาทเพื่อตนเอง
เผดิมชัยแถลงผลงานผ่านขึ้นค่าแรงยัน 300 ครบปี 56
“เผดิมชัย” เชื่อค่าจ้าง 300 บาท ดึงแรงงานจากเพื่อนบ้านมาทำงานในไทยได้
พบนายจ้าง 258 แห่งไม่ทำตามขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำร้อยละ 40
บอร์ดค่าจ้าง เผยค่าแรง300-วิกฤติยุโรป ไม่กระทบจ้างงาน
โรงงานนอกนิคมฯ ผวาน้ำเร่งยกเครื่องจักรขึ้นชั้น2
อสังหาฯโคราชผวาค่าแรง 300 บาททำวิกฤต – “ส.ก่อสร้างไทย”จี้แก้คอร์รัปชั่น 30%
ทุนนิยาม101: แรงงานสู้นายจ้างตุกติกเลี่ยงปรับค่าแรง 300 บาท
โพลล์แรงงาน:ค่าใช้จ่ายผู้ใช้แรงงานและครอบครัวต่อวันพุ่ง 561.79 บาท
ส.อ.ท.เสนอชะลอขึ้นค่าแรงทั่วประเทศเป็นปี 58
ดูกันจะจะค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เทียบกับค่าแรงในอาเซียน
โรงแรมเฮรับ ก.แรงงานผ่อนกฎ รวมเซอร์วิสชาร์จเป็นค่าแรงได้
สอท.จี้พท.ชะลอค่าแรง ชี้SMEเสี่ยงปิดกิจการ
เร่งสร้างโมเดิร์นเอสเอ็มอีเพิ่มทางรอด ประชานิยม “ค่าจ้าง”
รปภ.ฉวยปรับค่าแรง 50% อ้างค่าจ้าง 300 บาท ค่าครองชีพสูง/ลูกค้าโอดโดนมัดมือชก
สภาไฟเขียวขึ้นเงินเดือนตำรวจชั้นประทวน
เอแบคโพล คนยี้ หากรัฐบาลไม่ทำตามหาเสียง
แรงงานพม่านัดหยุดงาน-ขอขึ้นค่าแรง 20 บาท
300 บาท กับภาระใหม่ของรัฐ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
ช่างซอยกีบหมู หนุนรัฐบาลใหม่ขึ้นค่าแรง 300 บาท
จับกังเร่งออกมาตรการ ลดผลกระทบค่าจ้าง300
แนะไทยดูบทเรียนเยอรมนี-ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ-เพิ่มกำลังซื้อ
กกร.ต้านค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทกระทบลงทุน
เร่งสร้างโมเดิร์นเอสเอ็มอีเพิ่มทางรอด ประชานิยม “ค่าจ้าง”
นโยบายค่าแรงที่เป็นดาบสองคม
300ได้จริง!แต่เงื่อนไขทำงานเปลี่ยน
ค่าแรง 300 แพงไหม และคุณภาพการศึกษาไทยทำไมต่ำจัง
แรงงานต่างด้าวทะลักเข้าเมืองกรุงสนองค่าแรงคนไทยแพง
กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำในฮ่องกง เปลี่ยนตลาดแรงงานอย่างพลิกผัน
พิษ 300 แรงงานต่อรองนายจ้าง ระบบป่วนจ่ายเพิ่ม
เอกชนตำหนิรัฐแทรกแซงไตรภาคีขึ้นค่าจ้าง ห่วงสินค้า-เงินเฟ้อขยับไปรอล่วงหน้า
TDRI: มาตรการฝีมือแรงงาน กลไกแก้ค่าจ้างเหลื่อมล้ำ
กระทรวงแรงงาน ขึ้น 300 บาท อีก 70 จังหวัด ปี 2556
สถาบันอาหาร ชี้ค่าแรง 300 บ. กระทบผปก.ระยะสั้นเชื่อปรับตัวได้เร็ว
ขยับค่าจ้าง300บาทป่วนตลาดแรงงานจับตาสิ่งทอ-รองเท้าย้ายลงทุนเพื่อนบ้าน
เสวนา ‘ผลกระทบคนงานลำพูนกับค่าจ้าง 300 บาท’ ระบุนายจ้างใช้เรื่องการขึ้นค่าแรงตัดลดสวัสดิการ
แรงงานพม่าไม่ได้ค่าแรง 300 บาท
ก.แรงงานประชุมค่าแรง300บาทกับภาคเอกชน
ก.แรงงาน เตือนนายจ้างห้ามนำโอที มารวมค่าจ้างใหม่
ก.แรงงาน ย้ำ 1 เม.ย. ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่
ม็อบคนงานพานาโซนิคฮือประท้วงขอขึ้นค่าแรง 40% ขู่รวมตัวหลังเลิกงานทุกวัน จนกว่านายจ้างยอม(ชมคลิป)
ปลัดก.แรงงาน ระบุ 1 เม.ย.นี้ การปรับค่าจ้างอัตราใหม่มีผลบังคับใช้ตามเดิม จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด หลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาไม่คุ้มครองชั่วคราวตามที่ผู้ประกอบการร้อง
ศาลปกครองยกคำร้อง 41 บริษัท ไฟเขียวปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
เเรงงานเตรียมเคลื่อนไหวใหญ่หากไม่ขึ้นค่าเเรง 300 บาท
ปลัดแรงงาน เผย 42 บริษัทฟ้องศาลปกครองปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
ก.แรงงานเตรียมปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท
ศาลปกครองนัดไต่สวนคดีขึ้นค่าแรง 300 บาท
คนงานทวงสัญญา "ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท" ทั่วประเทศ
ปลุกม็อบแรงงานทั่วประเทศ กดดันค่าแรง 300
ก.แรงงานคาดอีก 3 เดือนปลดคนงานเพิ่ม
สมานฉันท์แรงงานไทยทวง รบ.ขึ้นค่าจ้าง 300 บาททันที ขู่พร้อมเคลื่อนไหวทั่วประเทศ
กพร.ทุ่มงบ 379 ล้านบาท ยกระดับฝีมือแรงงาน รองรับปรับค่าจ้างขั้นต่ำ
แรงงานเล็งล่าชื่อ 5 ล้าน ฟ้องรัฐเบี้ยวขึ้นค่าจ้าง 300 บ.ทั่ว ปท.
เสวนา ‘ผลกระทบคนงานลำพูนกับค่าจ้าง 300 บาท’ ระบุนายจ้างใช้เรื่องการขึ้นค่าแรงตัดลดสวัสดิการ
เอกชนรายใหญ่แนะธุรกิจรายเล็กปรับตัวรับมือAEC
ผลวิจัยค่าแรงขั้นต่ำ 7 จังหวัด
ครูเอกชนได้เฮ ครม.อนุมัติเงินเดือน 15,000 บาทแล้ว
แรงงานชี้ค่าแรง300บ.ไม่พอต้อง400บ.
แรงงานนิคมบางชันบ่นค่าแรง300ก็ไม่พอค่าครองชีพแพง
ปชช.วอนรัฐช่วยลดครองชีพชี้300บ.ไม่พอใช้
ครม.อนุมัติมาตราการช่วยเอสเอ็มอี
ครม.อนุมัติมาตราการช่วยเอสเอ็มอี
"เอกชน" จ๊าก! ค่าแรง 300 ป่วนต้นทุนพุ่ง 40% อ้อนขอเวลาได้หายใจ "ส.อ.ท." จี้ คลอด กม.ห้ามใช้ค่าแรงหาเสียง
ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น"ตัวอย่างขึ้นค่าแรง
อธิบดีกรมแรงงานฟุ้ง ภาระโรงงานขึ้นแรงวันละ 300 บาท แค่จิ๊บๆ
ส.อ.ท.ถกแรงงานชงเลื่อนค่าจ้าง 300 บ.เป็นปี 58
แฉเล่ห์นายจ้างหนี300บ.งัดสาราพัดวิธีเลี่ยงจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ
สสว.แจงค่าแรง 300 บ.ทั่วประเทศ กระทบ SMEs ต้นทุนค่าแรงพุ่ง39%
ข่าวร้าย! โรงแรมหนีจ่าย 15,000 รับวุฒิปวช.-ปวส.
กรมจัดหางาน รับ ปรับค่าจ้างทำให้ต่างด้าวทะลักไทย
ค่าแรง 300 จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย
"ทีดีอาร์ไอ" เตือนผลกระทบค่าจ้างขั้นต่ำ 300 ปรับแบบฉับพลัน ไร้มาตรการรองรับ
ผลกระทบค่าแรงขั้นต่ำ300บาท ไม่ถึงกับเจ๊ง...ถ้าช่วยกัน
ไฟเขียวปรับเงินเดือนขั้นต่ำ ครูผู้ช่วย 1.5 หมื่นบาท
นักวิชาการทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาขึ้นค่าแรง 300 บาท กลุ่มแรงงานธุรกิจเอสเอ็มอีกระทบหนักสุด
ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนค่าจ้างไม่เป็นธรรม รับนโยบายปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท
ค่าแรง 300 จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย
ก.แรงงาน เตือนนายจ้าง ไม่ปรับค่าแรง ต้องจ่ายย้อนหลัง
กสร.ส่ง จนท.เคลียร์ค่าจ้าง 300 บ.
ค่าจ้างผลตอบแทน 5 กลุ่มหลักสุดแฮปปี้ !
ค่าจ้างผลตอบแทน 5 กลุ่มหลักสุดแฮปปี้ !
ค่าจ้างที่เป็นธรรม : “เปลี่ยนมุมคิด พลิกคุณภาพชีวิตแรงงาน
เตรียมเพิ่มเงินเดือนหัวหน้างาน-ช่างฝีมือ 15-20%
บอร์ดไฟเขียวเพิ่มเพดานค่าแรง 22 อาชีพ
ก.แรงงานทบทวนมติค่าจ้างต่ำกว่า 300 บาท 1 มี.ค.นี้
ค้านค่าแรง 300 บาทเพื่อตนเอง
ก.แรงงานชี้ปรับค่าจ้าง 40% สูงเป็นประวัติการณ์
แรงงานเฮ! ครม.เคาะค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เม.ย.
'เจ้าสัวซีพี' ชี้ 'ค่าแรง 500 - เงินเดือน 2 หมื่น' รออีก 5 ปี
20 บริษัทเงินเดือนสูงสุดของไทย ผลสำรวจ Salary survey 2004 ของบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มี Salary pay เฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุด 20 อันดับแรก
ปรับค่าแรงกระทบต้นทุน 1%
เปิดผลสำรวจ ‘ฐานเงินเดือน’ ตลาดงานภาคเอกชน ปี 55
เรียกร้องกันมานาน ลาวขึ้นค่าจ้างรวดเดียวเกือบ 80%
จีนขึ้นค่าแรง สู้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและการประท้วง
ผู้ประกอบการโวย 'ต้นทุนแฝง' เพียบ!ชี้ 6ปัจจัยหลักให้อุตฯอิเล็กทรอนิกส์ย้ายฐาน
โวยขึ้นค่าแรง 300 บาท ปริญญาตรี 15,000 บาท แล้วเหลียวดูค่าตอบแทน"ซีอีโอ"รับเป็นล้าน ?
ประท้วงขึ้นค่าจ้างในแอฟริกาใต้กลายเป็นเหตุจลาจล-ปล้นสดมภ์
ขึ้นค่าแรงเพื่อช่วยคนจน
นักวิชาการจี้ปรับค่าจ้าง-หนุนตั้งสหภาพ
ปัญหาขาดแคลนแรงงานสะท้อน 300 บ.
วิกฤติแรงงานตรัง ค่าแรง 350 บาท ยังไม่มีคนทำ
ธีระชิน'ป้อง ค่าแรง300บาท อ้างยกระดับคนจน 'กรณ์'ตามจิกทีมเพื่อนาย
ฟิลิปปินส์-บังกลาเทศ เรียกร้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
โพลให้ ยิ่งลักษณ์ เร่งแก้ของแพง - ค่าแรง 300
ผลสำรวจนิด้าโพลกลัว แม้จะเห็นว่าคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพแรงงานดีขึ้นกว่า 50% แนะรัฐศึกษาข้อดีข้อเสียก่อน
นโยบายขึ้นเงินเดือนป.ตรี
ช่วยกันทำลายอคติเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำในสังคมไทย
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นปรับขึ้นค่าแรง
ส.ว. แนะ พท. ค่าแรง 300 บาท ไม่ควรปรับทันที
ธปท. ชี้รายได้เฉลี่ยลูกจ้างไทยไม่พอยาไส้ ด้าน 7-11 หนุนค่าแรง 300 บาท
จีนเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกหนึ่งเท่าตัวภายในปี 2558
ธ.กสิกรไทยหนุนขึ้นค่าแรง300บาท
คลังหนุน รบ.ขึ้นค่าแรง 300 บาท ยันไม่ใช่ปัจจัยหลักดันเงินเฟ้อพุ่ง
สหภาพแรงงานฯ หนุนค่าแรง 300 พร้อมฝาก รบ.ใหม่ คุมราคาสินค้า
ค่าแรงไทยถูกเกือบที่สุดในอาเซียน
ค่าจ้างเพื่อชีวิต : การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
ปัญหาเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำมีปัญหาเสมอในประเทศไทย ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ขู่เผาศึกษาภัณฑ์ หลังขึ้นค่าแรง300 บาท !!
บริษัทต้นแบบค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน
แนะตั้งกองทุนอุ้มเอสเอ็มอีกระทบขึ้นค่าแรง
ซีพีหนุนนโยบายขึ้นค่าแรง
ผู้ประกอบการจิวเวลรี่หนุนขึ้นค่าแรง
แรงงานในมาเลเซียเรียกร้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
ปลัดกระทรวงแรงงานหนุนข้อเสนอนักวิชาการใช้มาตรการภาษี-ตั้งกองทุนช่วย SME หากปรับค่าแรง 300 บ.
ปลัดแรงงานกำชับทุกภาคส่วนพร้อมปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 11 สาขาแรก
บอสใหญ่สหพัฒน์ ขวางขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทอ้าง เป็นไปไม่ได้ เตือนระบบจะพัง นักลงทุนหนีหาย
การขึ้นค่าแรงในอัตรา 300 บาทต่อวันทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก
สรส.ร่อนแถลงการณ์ จี้เพื่อไทยเร่งคลอด ค่าแรง 300 บ.
รายงานจาก Oxfam: การขูดรีดแรงงานคือราคาของอาหารที่ถูกลง
แรงงานเหนือแถลง จงมุ่งมั่น 300 บาททั่วประเทศ และมั่นใจว่า ผู้ใช้แรงงานจะเคียงข้าง
เสวนาค่าแรงขั้นต่ำใครได้ใครเสีย
ทวงสัญญาลมปากพท.! จี้ขึ้นค่าจ้าง300บ.-ขู่ฟ้องศาลผิดสัญญา
“ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท” คุณประโยชน์หรือโทษภัย ?
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท พิสูจน์ความจริงใจ นายจ้าง และ รัฐบาลเพื่อไทย
ของแพงCPหนุนค่าแรง300ช่วยเพิ่มกำลังซื้อและลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้
“เครือซีพี” แนะปูเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หนุนเพิ่มค่าแรงไล่กวดเงินเฟ้อ
ลูกจ้างทั่วประเทศ ย้ำนายจ้าง จ่ายค่าแรง 300 บาท ตามนโยบายเพื่อไทย
ถ้าค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวันจริงๆ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ภาคธุรกิจ หวั่น นโยบายขึ้นค่าแรง ปรับฐานเงินเดือน อาจไม่เป็นจริง
แรงงานอพยพในก่วงตง ชุมนุมประท้วง หลังเกิดเหตุขัดแย้งเรื่องค่าแรง
ปรับอีก! เงินเดือน อปท. ทั่วประเทศ ขึ้น 20%
"หม่อมอุ๋ย" ปัดวิจารณ์นโยบายค่าแรง 300 ยันต่างชาติไม่ย้ายฐานผลิต
สภานายจ้างขวางรัฐบาลใหม่ อย่ารื้อไตรภาคี ปรับค่าจ้าง 300 บ.
คอลัมน์ “มองซ้ายมองขวา”ชื่อตอน “ค่าจ้างเพื่อชีวิต”
มีใครที่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาทหรือไม่ เพราะสื่อไม่ขยันพอจะไปเที่ยวหาคนที่ไม่ใช่นักการเมืองของ พท.ที่เห็นด้วย
นักวิชาการ ชี้ ขึ้นค่าจ้าง 300 เหมาะสม
“เจ๊ปู” อ้างอยากขึ้นค่าแรง 300 บาทตามสัญญา แต่ต้องดูผลกระทบด้วย
เรียกร้อง พท.เดินหน้านโยบายค่าแรงขั้นต่ำ
พท. ขอโอกาส วอนเอกชนยุติค้านค่าแรง
ทำไม่ได้!!! ปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 ปชป.ขู่เอาผิด พท.
จับตาขึ้นค่าแรง-ประชานิยม ดันเงินเฟ้อพุ่ง
ปลัดแรงงานยันบอร์ดค่าจ้างเป็นอิสระ ไร้การเมืองแทรก
เพื่อแม้วแหกตาค่าจ้าง 300 บาท รับทำไม่ได้ทันทีและได้ไม่ครบทุกจังหวัด
พรรคเพื่อไทยรับขึ้นค่าแรง300บาท ทำไม่ได้ทันที แค่หาเสียง
ค้านขึ้นค่าแรง300 หวั่นธุรกิจSMEsเจ๊ง คาดต่างด้าวทะลัก
ขึ้นค่าแรง 300 บาท รับเหมาส่อปิดกิจการ เหตุต้นทุนสูง
เว็บเสื้อแดงโวยจะเอาค่าแรง 300 บาท โยงมั่วหอการค้า-สภาอุตฯ ค้านเพราะ “อำมาตย์” ไม่ให้ขึ้น
นพ.ประเวศ หนุนค่าแรง 300 ชี้น้อยเกินไปด้วยซ้ำ
ศรีไทยชี้ขึ้นค่าแรง 300 บ.ต้นทุนพุ่ง แนะรัฐทยอยปรับขึ้นขั้นต่ำช่วง 3 ปี
สภาอุตฯเหนือค้านขึ้นค่าแรง 300 ชี้การเมืองโยนเผือกร้อนใส่เอกชน
ชงขึ้นค่าจ้าง 300 บาท กทม.-ภูเก็ต นำร่องก่อน
ปธ.สภาอุตฯ ลำปาง ขวางรัฐปรับค่าบาท ผวา 200 โรงงานเซรามิกเจ๊ง
พท. ดีเดย์ ปรับเงินเดือน 15,000 ต.ค.นี้-ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ม.ค.ปีหน้า
จับตาค่าแรง300บาท เอกชนหวั่นแข่งจีนยาก-เล็งใช้เครื่องจักรแทนแรงคน
นายประเวศ วะสี ปาฐกถาในงานประชุมประจำปีสภาพัฒน์ฯ ชี้นโยบายค่าแรงวันละ 300 บาททำไม่ได้
บอร์ดค่าจ้างรอ รมว.รง.ใหม่ เคาะขั้นต่ำ ชง กทม.-ภูเก็ต 300 ต่อวัน
เตือนค่าแรง 300 ทำแรงงานต่างด้าวทะลักไทย-นักลงทุนหนี
'เฉลิมชัย'เตือนเพื่อไทยอย่าเบี้ยวจ่ายค่าจ้าง300บ.ให้ต่างด้าว
ปูเผยปรับเงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท นโยบายยังไม่ชัด
ปธ.สภาอุตฯตาก ผวาค่าแรง 300 บาท-หวั่นโครงการรัฐบาลเก่าถูกรื้อยกกระบิ
ลุ้น! เพื่อไทยจ่อปรับฐานเงินเดือน 1.5 หมื่น ต.ค.นี้
เอกชนค้านขึ้นค่าแรง 300 บาท ชี้เจ๊งเร็ว
บอร์ดค่าจ้าง กทม.เพิ่มค่าจ้าง 7 บ.
สภาอุตฯ ชี้ชัดปรับค่าจ้างขั้นต่ำนายจ้างเป็นคนรับเคราะห์ไม่ใช่รัฐบาล
ครม.ไฟเขียวประกาศค่าจ้างแรงงานฝีมือเพิ่ม11สาขา
ปลัดแรงงานตอกขึ้นค่าจ้างสนองนักการเมืองไม่ได้
สภาอุตฯเผยผลสำรวจค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศยังสูงกว่าค่าจ้างคุณภาพของ ก.แรงงาน ถึง 15 บ.
ทีดีอาร์ไอ เชื่อ ขึ้นค่าจ้าง 300 ช่วยลดความเหลื่อมล้ำรายได้
TDRI ชี้ 300 บาท ช็อกโครงสร้างรายได้ทั้งประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ
แรงงานหนี้พุ่ง เซ็ง!ค่าแรง300 ไม่พอใช้ยาไส้
โพลล์ชี้หลังได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 แรงงานเกือบ 40% บอกชีวิตไม่ได้ดีขึ้น
คนงานพม่า รง.ถลุงแร่ ประท้วงขึ้นค่าแรง เจรจาไม่ลงเตรียมลาออกยกชุด
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ทั้งปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศวันละ 300 บาท ภายใน 3-5 เดือน
สมานฉันท์แรงงานฯ" แนะ "เพื่อไทย" รีบปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
กลุ่มแรงงานเรียกร้องปรับโครงสร้างค่าจ้าง
พนักงาน บ. สงขลาแคนนิ่ง ประท้วงขอขึ้นค่าแรง
เปิดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 11 สาขา สูงสุดช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 505 บาท/วัน
โวยขึ้นค่าแรง 300 บาท ปริญญาตรี 15,000 บาท แล้วเหลียวดูค่าตอบแทน"ซีอีโอ"รับเป็นล้าน ?
จีนขึ้นค่าแรงคนงานสองเท่าใน 5 ปี
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนชีวิตของคนงาน
ครม. ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ 5 % มีผล 1 เม.ย.
ทีดีอาร์ไอแนะแก้ค่าจ้างแรงงาน ชี้ต้องกำหนดโครงสร้างค่าจ้างชัดเจน
เจ้าสัว “ซีพี” แนะขึ้นเงินเดือน ขรก.2.2 หมื่น ค่าแรง 500 แก้ค่าครองชีพแพงลิ่ว
เผยผลสำรวจธุรกิจที่ปรับเงินเดือน - จ่ายโบนัสสูงสุดในปี 54
ก.แรงงานเดินหน้ายกระดับฝีมือแรงงานไทย
ต้นปีหน้า ค่าจ้างขั้นต่ำกลุ่มยานยนต์พุ่ง 400 บาทต่อวัน
กรุงเทพโพลล์สำรวจแรงงาน 91.1% ชี้ค่าจ้างที่พอเพียงอยู่ที่ 290 บาทต่อวัน
หมออินเดียทิ้งคนไข้ ประท้วงขอขึ้นเงินเดือน
เปิดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 11 สาขา สูงสุดช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 505 บาท/วัน
บอร์ดเคาะปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม 8-17 บาท
รง.แอปเปิ้ลในจีนขึ้นค่าจ้าง 30% หลังพนง.ฆ่าตัวตายเพียบ
รมว.เเรงงาน ชี้เเจงปรับขึ้นค่าเเรง 300
กรุงเทพโพล ชี้ ค่าแรง 300 บาท ไม่ช่วยชีวิตประชาชนดีขึ้น
ก.แรงงานยัน มีมาตรการรองรับคนตกงานแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation