dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


สายด่วนประกันสังคมร้อน! แห่โทร.เดือนละหมื่นสาย ถามสิทธิประโยชน์-ร้องบริการแย่

สายด่วนประกันสังคมร้อน! แห่โทร.เดือนละหมื่นสาย ถามสิทธิประโยชน์-ร้องบริการแย่

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์    13 มิถุนายน 2554


       ผู้ประกันตนแห่โทร.เข้าสายด่วนประกันสังคมเฉลี่ยเดือนละกว่า 1
หมื่นสาย ช่วง ม.ค.-พ.ค.ส่วนใหญ่สอบถามประกันสังคมม.40-ร้องเรียน
การรักษา-สิทธิประโยชน์ ชี้ รพ.ตามบัตรรับรองสิทธิฯ
หากรักษาแย่ต้อง

จ่ายชดเชย

วันนี้ (13 มิ.ย.) นางสมทรง ศิริรักษ์ ผอ.สำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้โทรศัพท์มาสอบถามและร้องเรียนสายด่วนประกันสังคม 1506 ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1 หมื่นสาย ส่วนใหญ่สอบถามและร้องเรียนใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.สิทธิประโยชน์และการบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมมาตรา 40 2.บริการทางการแพทย์เนื่องจากได้รับการบริการรักษาพยาบาลที่ไม่ดี 3.สิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆ และ 4.สิทธิประโยชน์เมื่อออกจากงาน
       
       “กรณีกฎหมายประกันสังคมมาตรา 40 นั้น มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ส่วนกรณีผู้ประกันตนร้องเรียนปัญหาบริการทางการแพทย์นั้นได้ส่งเรื่องต่อให้สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์เพื่อแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม
หากผู้ประกันตนเข้าไปรับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯแล้ว ได้รับบริการรักษาพยาบาลที่ไม่ดี เช่น ผู้ประกันตนปวดท้องแล้วไปรับการตรวจโรค แต่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯตรวจรักษาไม่ดีบอกว่าป่วยเป็นโรคกระเพาะและให้ยามากิน แต่เมื่อผู้ประกันตนไปตรวจรักษาโรคโรงพยาบาลแห่งอื่นกลับพบว่ามีอาการไส้ติ่งอักเสบ หากมีข้อบ่งชี้ว่า โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯรักษาไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ประกันสังคมจะต้องจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกันตนนางสมทรง กล่าว
       
       นางสมทรง กล่าวอีกว่า กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุผู้ประกันตนต้องนอนห้องไอซียู ประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ใน 72 ชั่วโมงแรก โดยไม่นับวันหยุด และเบิกค่ารักษาได้วันละ 4,500 บาท ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและเสียชีวิต จะต้องมาเบิกเงินจากประกันสังคมภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เกิดสิทธิ เช่น เกิดสิทธิวันที่ 14 มิ.ย.2554 จะต้องมาเบิกเงินภายในวันที่ 13 มิ.ย.2555 โดยกรณีคลอดบุตรเบิกได้ครั้งละ 13,000 บาท ไม่เกิน 2 ครั้ง เมื่อทำเรื่องเบิกแล้ว จะต้องติดต่อรับเงินภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ สปส.แจ้งไป
       
       นางสมทรง กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีว่างงานให้มาขึ้นทะเบียนขอรับเงินทดแทนที่สำนักงานจัดหางานของรัฐในพื้นที่ใดก็ได้ภายใน 30 วันหลังถูกเลิกจ้างหรือลาออกโดยกรณีเลิกจ้างได้เงินทดแทน 50% ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 180 วัน และกรณีลาออกได้เงินทดแทน 30% ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th

 
ปฏิรูป

แรงงานไทยในมุมมอง 'ศักดินา'
ตำรวจขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
ปฎิรูประบบภาษี เพื่อสังคมไทยเสมอหน้า (3) : ใช้โมเดล “เงินโอน แก้จน คนขยัน” ประเทศไทยจะไม่มีคนจน
ปฏิรูประบบภาษี เพื่อสังคมไทยเสมอหน้า (1): ภาษีอากรไทยเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนใหญ่ “กรณีการส่งเสริมการลงทุน”
คปก.เสนอนายกฯ-ฝ่ายค้าน ยกเลิกผู้ริเริ่มเสนอกม. ดัน กกต.ช่วย ปชช.เข้าชื่อได้
สมานฉันท์ฯปฏิบัติการลงพื้นที่ เร่งสร้างความเข้มแข็ง
ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของขบวนการแรงงานไทย
รายงาน: เปิดงานวิจัยความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน
สำนักข่าวอิศราเปิดข้อมูล 6 ที่ปรึกษา สนง.ประกันสังคม ค่าตัว 28 ล้าน
ชู ILO 87-98 ลดช่องว่างทางสังคม ค้านเตะถ่วงพิจารณาใหม่
บทบาทกฎหมายกับการลดช่องว่างทางสังคมให้แรงงาน
คปก.สางปัญหาแรงงาน จุดติดอนุสัญญา87/98 ILO ชี้นโยบายขึ้นค่าแรงทดแทนสิทธิต่อรองไม่ได้
แรงงานนอกระบบร้อง คปก.ชงคลอดกฎกระทรวงคุ้มครองสิทธิคนทำงาน
แรงงานยื่น คปก.ปฏิรูปยุติธรรมแรงงาน เสนอออกข้อกำหนดศาลพิจารณาคดีพิเศษ
การปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการ : การเพิ่มอำนาจต่อรองของแรงงาน การปรับโครงสร้างค่าจ้าง การเพิ่มผลิตภาพและการคุ้มครองแรงงาน
เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย
เสวนาบทบาทสถาบันตุลาการในสังคมไทย
เสวนาบทบาทสถาบันตุลาการในสังคมไทย
เสวนา"ประเทศไทยยุคเปลี่ยนผ่าน ประเทศไทยกับระบบศาล"
คอป.เตรียมส่งรายงานฉบับที่ 3 ให้รัฐบาล
ก.ยุติธรรม จัดประชุมสัมมนาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
คปก.ไม่หวั่นข้อเสนอให้ยุบองค์กรอิสระ
คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และยุทธศาสตร์ในอนาคต เพื่อผลักดันให้กฎหมายของไทย มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้อย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน
“ชะลอ” แก้รัฐธรรมนูญ เพื่ออะไร ?
อนาคตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่เอเชีย
ปตท.- การบินไทยหนุนคลังขายหุ้น 2% ไม่กระทบฐานะ - นักวิชาการชี้นโยบายรัฐต้องชัดเจน'ลดหนี้หรือแปรรูป'
โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการใหม่
สปส.ยัน โอนเงินค้างค่าบริการ ให้ รพ.เอกชน สิ้นเดือน
ช่องว่างรายได้ชาวจีนในเมืองและชนบทลดลง
ศาลฎีกาสั่ง รพ.สมิติเวช จ่าย 8.3 ล้าน ทำคลอดแม่-ลูกเสียชีวิต
ฮิวแมนไรท์วอทช์ประณามละเมิดสิทธิมนุษยชน
ถอดบทเรียนภัยพิบัติจากญี่ปุ่น-ไทย
เสวนา 14 ปี พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
79 ปี รัฐธรรมนูญไทย ในระบอบประชาธิปไตย
ภาคีเครือข่ายต้านคอรัปชั่น จับตาโครงการรัฐบาล
ภาคประชาชนเสนอ รัฐบาล'ยิ่งลักษณ์'...แก้ปัญหาคนจน!
หญิงมะกันฟ้องนายจ้างหื่น ออกกฎแต่งตัวโป๊รายวัน
แฉแรงงานพม่าถูกกม.ถูกนายจ้างลอยแพ้ไร้ประกันสังคม ตาย-ป่วยอื้อ
สปสช.เปิดลงทะเบียนให้ผู้หมดสิทธิ์ประกันสังคม-สวัสดิการ ขรก.เข้ารักษาในระบบต่อเนื่อง
ยื่นกฤษฎีกาตีความ ค่าโอนผู้ประกันตน สปส. 2.3หมื่นล.ไปบัตรทอง
สปส.เร่งทำระบบบัตรเดียวรักษาทุก รพ.คาดใช้ต้นปี 55
ก.คลัง เล็งตั้งกองทุนความมั่งคั่งฯ หวังเทียบชั้นเทมาเส็ก
บีโอไอ” ปรับแผนลงทุนใหม่ เตรียมชง รมว.อุตฯ คนใหม่ ก.ย.นี้
ธปท.อนุมัติจ่ายเออร์ลีรีไทร์ 40 เท่าของเงินเดือน
แรงงานนอกระบบสมัครประกันสังคม ม.40 พุ่งกว่า 4 แสนราย
สปส.ฟุ้งครึ่งปีฟันกำไร 1.7 หมื่นล.
ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพฯ ร้องเรียนปัญหา รพ.เอกชน บริการเหลื่อมล้ำ พุ่ง 3 พันกรณี เร่งหาทางแก้
นักเศรษฐศาสตร์อัด “ทักษิณ” หลอก ปชช.แนะเลิกดันทุรังเรื่องค่าแรง 300 ก่อนชาติล่มเหมือนอาร์เจนฯ
TDRI แนะโรดแมปวิชาชีพท่องเที่ยว รับเปิดเสรีแรงงานอาเซียน
"กูรูใหญ่" รุมซัด "ประชานิยมกินรวบ"แค่ "วาทศิลป์"นักการเมือง ...บทลงโทษประชาชน!!!
ถกโอนผู้ประกันตนไปบัตรทองไม่คืบ ยังขัดเรื่อง กม.
“กรีนพีซ” แฉ “ไนกี้-อาดิดาส” ใช้สารเคมีทำน้ำเสียในจีน ชี้ส่งผลถึงไทย
แรงงานพม่านัดหยุดงาน-ขอขึ้นค่าแรง 20 บาท
แรงงานไทย ไม่สนนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำ
สิทธิแรงงานต่อการเลือกตั้งนอกเขต
ชมรมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตน หนุนแนวคิดขยายสิทธิประกันสังคมถ้วนหน้า
โอนสิทธิ์รักษาผู้ประกันตนเข้าบัตรทองส่อแววล่ม
TDRI: เรื่องไม่(เล็ก)แรงงานไทย ขาดแคลนไม่ขาดคน
นักวิชาการรุมจวกนโยบายแรงงานเลื่อนลอย แนะตั้งพรรคกรรมกรเข้าสภาฯ
สภาที่ปรึกษาฯ หนุนปรับขึ้นค่าแรง กทม. แนะหาเสียงต้องดูแลค่าครองชีพด้วย
ปลัดแรงงานเล็งชงร่าง สปส.เป็นองค์การมหาชนให้รัฐบาลหน้าอนุมัติ
“ปั้น” ตั้งเป้าแรงงานนอกระบบ 2.4 ล.มีสมัคร 2.2 แสน
สปส. อนุมัติงบ 700 ล้าน เพิ่ม 6 สิทธิประโยชน์
สปส.ไฟเขียวเพิ่ม “ยาเอดส์-ไต-ฟัน-โรคเรื้อรัง” คาด มีผลกรกฎานี้
สปส.เผย นายจ้างค้างจ่ายเงินสมทบกว่า3พันล. เร่งตั้งหน่วยติดตามเริ่ม มิ.ย.นี้
เพิ่มสิทธิรักษาโรคเรื้อรัง-ทันตกรรม ชงเข้าคณะกรรมการ สปส.21 มิ.ย.นี้
TDRI กับข้อเสนอว่าด้วยระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
บอร์ด สปส.เพิ่มสิทธิ์รักษาป่วยฉุกเฉิน-ทันตกรรม
นักวิชาการแนะแยกเงินสมทบชราภาพรายหัว-ไม่ต้องเก็บมากองรวม
รัฐไทยกับภาพหลอนประวัติศาสตร์ขบวนการกรรมกร
คนงานส่อแห้วปรับค่าจ้างกลางปี นายจ้างอ้างต้องจ่ายเพิ่มกว่าแสนล้านหลังปรับขึ้นต้นปี
ชาวเวียงชัยประท้วงสร้างโรงไฟฟ้า
บทพิสูจน์ CSR ของสี่ธนาคาร : กรณีเขื่อนไซยะบุรี ของ สปป.ลาว
ผู้ว่าฯ หารือทุกฝ่ายร่วมแก้ไขปัญหามาบตาพุด
เมืองในฝันที่ไม่มีคนต้องการ
ไทยติดโผอันดับ 7 ประเทศทุจริตมากที่สุด
แรงงานในโลกาภิวัตน์
พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 หลุมดำของความลับที่ยังล้วงไม่ถึง
ย้ำข้อเสนอผู้ประกันตนหยุดจ่ายสมทบค่ารักษาพยาบาล ให้รัฐจ่ายเต็ม 100%
ครม.ไฟเขียว ขรก.ชาย ลาดูแลภรรยาคลอดได้ 15 วัน
จี้รื้อประกันสุขภาพ ยิ่งจ่าย - ไร้สิทธิ์
ปูดนักวิชาการม.ราชภัฏฯยังไม่เลิกทำวิจัยโรงไฟฟ้าถ่านหิน
การละเมิดและประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานในประเทศไทย
ชาวบ้านร้อง IRPC แก้ไขกลิ่นและทบทวนการขยายพื้นที่ตั้งนิคมฯ
ทีดีอาร์ไอชำแหละประกันสังคมเบี้ยแพงในปัจจุบันกลุ่มประชาชนที่ไม่มีหลักประกันทางสังคม
แรงงานหาบ 14,500 รายชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา
แรงงานลุ้น! จับตานัดสำคัญ
นายกรัฐมนตรี สั่งบีโอไอทบทวนการจ้างต่างด้าว
โรงพยาบาลเอกชนแฉ ประกันสังคมยังไม่ยอมจ่ายเงินค่าหัว
คนไทย จำเป็นหรือไม่ ต้องมี ‘บัตรประชาชน
สิ่งที่มากไปกว่าวิกฤตเศรษฐกิจ
นิยาม “แรงงาน” อย่างที่ควรจะเป็น เพื่อมองคนให้เป็นคน
แรงงานในกระแสโลกาภิวัตน์
สปส. เผย ระบบประกันสังคมเหนือกว่าบัตรทอง
ลูกจ้างไม่นิยมEmpoyee's Choice 3องค์กรจับมือเร่งสร้างความเข้าใจ
ครม.ตีกลับงบเหมาจ่ายบัตรทอง 1.66 แสนล้าน
นายจ้างชี้ สปส. เก็บเงินสมทบส่อขัดรัฐธรรมนูญ
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ฉบับบูรณาการแรงงาน)
ปูดนักวิชาการม.ราชภัฏฯยังไม่เลิกทำวิจัยโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กรมโรงงานฯ เตรียมส่งร่างประกาศกระทรวงกำหนดการปล่อยสาร VOCs จากอุปกรณ์ในโรงงานต่อ "ชัยวุฒิ" เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ พร้อมเชิญโรงงานที่เกี่ยวข้อง 36 แห่ง เข้าหารือทำความเข้าใจการควบคุมดังกล่าว
กว่า 1 ขวบปี...ไทย (หรือใคร) เข้มแข็ง?
เชิญร่วมรณรงค์เนื่องในวันงานที่มีคุณค่าสากล
๗ ตุลา ทวงถามความจริงใจรัฐบาล ต่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO
ครม. รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
สรุปการสัมมนา “ชำแหล่ะ 20 ปี ประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร..???”
ความเหลื่อมล้ำที่จับต้องได้ BY TDRI
แบบรวบรวมรายมือชื่อในการคัดค้านการนำเงินประกันสังคม
การร่วมลงนามคัดค้านการนำเงินประกันสังคม จัดทำหนังสือรวบรวมผลงาน
หนังสือของ ครสท.ถึงประธานอนุกรรมาธิการประกันสังคม วุฒิสภา
กรรมกร" ต้อง Cancle ความฝัน เพราะประเทศไทยไม่ยอมปันผลเสียที
สิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษย์ชนแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation