dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ผลวิจัยเฮย์ชี้เงินเดือนผู้บริหารไทย แพงติด 1 ใน 10 ของโลก

 

ผลวิจัยเฮย์ชี้เงินเดือนผู้บริหารไทย แพงติด 1 ใน 10 ของโลก

 

          ผลสำรวจระดับเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงจาก 47 ประเทศทั่วโลก ไทยติดหนึ่งในสิบรั้งอันดับ 8 โดยรวบรวมจากตัวเลขมูลค่าอำนาจซื้อของผู้บริหารทั่วโลก และพิจารณาจากค่าครองชีพและอัตราการเสียภาษี   
  
          เผยผลสำรวจพร้อมกันทั่วโลกในวันนี้ว่า ผู้บริหารระดับสูงของไทยมีรายได้ส่วนบุคคลหลังหักภาษีแล้ว (Disposable Income) มากกว่าประเทศอื่นๆ แต่น้อยกว่า ซาอุดิอาระเบีย (อันดับที่ 1) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง รัสเซีย ตุรกี เม็กซิโก และยูเครน ตามลำดับ โดยสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 9 รองจากไทย

          จากผลสำรวจของเฮย์กรุ๊ป ที่ปรึกษาการจัดการองค์กร เผยให้เห็นความจริงที่น่าสนใจว่า ประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตจะมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารในอัตราที่สูง แต่ในขณะเดียวกันประเทศที่เศรษฐกิจมั่นคงแล้ว อาทิ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร และแคนาดา อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารกลับอยู่ในอันดับที่ 40 ขึ้นไปทั้งสิ้น ส่วนผู้บริหารระดับสูงในสหรัฐอเมริกา (อันดับที่ 24) ออสเตรเลีย (อันดับที่ 26) และญี่ปุ่น (อันดับที่ 27) จัดว่ามีรายได้ส่วนบุคคลในอันดับกลางๆ

          ผลสำรวจนี้รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกันทั่วโลกจากระบบ PayNet ของเฮย์กรุ๊ป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำนาจซื้อ (Purchasing Power) ที่แท้จริงในการใช้จ่ายของพนักงานระดับผู้บริหาร โดยที่ระบบ PayNet ช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารกว่า 47 ประเทศทั่วโลกที่เฮย์ กรุ๊ป ดำเนินการอยู่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

          เฮย์ กรุ๊ป ให้ความเห็นว่า การที่รายได้ของผู้บริหารระดับสูงของไทยสูงติดอันดับที่ 8 นั้นสอดคล้องกับฐานะของประเทศไทยที่เป็นตลาดเกิดใหม่และมีอัตราการเติบโตสูง 

          "การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเกิดใหม่ เช่นประเทศไทย ทำให้เกิดความต้องการตัวผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถอย่างไม่เคยมีมาก่อน" อโณทัย อดุลพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เฮย์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว 

          "ด้วยความที่ไทยยังขาดแคลนผู้บริหารที่มีความสามารถ ประกอบกับมีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงานระดับผู้บริหารในประเทศไทย ทำให้ดัชนีค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารไทยอยู่ในระดับสูง"

          อย่างไรก็ตาม อโณทัย ให้ข้อสังเกตว่า ผู้บริหารไทยยังไม่ควรดีใจจนเกินไป "เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบยุโรปตอนเหนือ ผู้บริหารไทยยังต้องใช้จ่ายเงินรายได้ส่วนบุคคลในสัดส่วนที่มากกว่าไปกับการดูแลรักษาสุขภาพ การเตรียมการเพื่อการเกษียณอายุ และการศึกษาของบุตร ซึ่งรัฐบาลของประเทศในยุโรปจะมีเงินสวัสดิการช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากกว่าที่ประเทศไทย"

          สำหรับในภูมิภาคเอเชีย มีเพียงฮ่องกงเท่านั้นที่รายได้ส่วนบุคคลของผู้บริหารสูงกว่าประเทศไทย โดยฮ่องกงอยู่ในลำดับที่สามโดยมีอำนาจซื้อของผู้บริหารอยู่ที่ 203,947 ดอลลาร์สหรัฐ เปรียบเทียบกับประเทศไทยที่ 147,547 ดอลลาร์สหรัฐ

          ผลสำรวจของเฮย์ กรุ๊ป แสดงให้เห็นว่า โดยปกติอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานระดับผู้บริหารของฮ่องกงนั้นจะสูงอยู่แล้ว ซึ่งบางครั้งอาจจะสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย อาทิสิงคโปร์ด้วย นอกจากนี้อัตราการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของฮ่องกงนั้นอยู่ในอัตราที่ต่ำจึงทำให้มีอำนาจซื้อสูงขึ้น

          เหิน หยิน โกห์ ผู้จัดการฝ่าย Reward Information Services ของเฮย์ กรุ๊ป ในเซี่ยงไฮ้ ได้ให้ความคิดเห็นว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีนทำให้ผู้บริหารของจีนมีรายได้ส่วนบุคคลหลังหักภาษีแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 126,281 ดอลลาร์สหรัฐ จัดอยู่ในอันดับที่ 14

          อย่างไรก็ตามแม้ว่าอินเดียจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง แต่บรรดาผู้จัดการในอินเดียกลับมีอำนาจซื้อเพียง 92,750 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ทำให้อินเดียตกไปอยู่อันดับที่ 36 ในการสำรวจในครั้งนี้ 

          "ประเทศอินเดียโชคดีตรงที่มีคนมีการศึกษาอยู่เยอะ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทข้ามชาติในอินเดียมีตัวเลือกในการว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถอยู่เยอะ" นายเหินกล่าว "อย่างไรก็ตามเงินเดือนที่จ่ายให้กับพนักงานระดับผู้บริหารในอินเดียมีตัวเลขเพิ่มขึ้น 15-20% และอินเดียคงจะไม่รั้งอันดับท้ายๆ เช่นนี้อยู่นานนัก"

          รายงาน World Pay Report ของเฮย์ กรุ๊ปซึ่งถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยใช้ระบบ PayNet ของเฮย์กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมมากที่สุดในด้านการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน

          ในรายงานนี้จะเป็นการเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน โบนัส ภาษี และอัตราค่าครองชีพของพนักงานในทุกระดับ ตั้งแต่แรงงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง และเปิดเผยข้อมูลรายได้ส่วนบุคคลหลังหักภาษี (Disposable Income) ของผู้จัดการแผนกของบริษัทต่างๆ จาก 47 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และออสเตรเลีย สำหรับค่าครองชีพจะคำนวณจากรูปแบบการใช้จ่าย "โดยเฉลี่ย" ภายในแต่ละประเทศ
ข้อมูลและภาพประกอบจากนานาสาระ

เสวนาวิชาการ “ประเทศไทยในกระแสทุนนิยมโลก
ทีดีอาร์ไอแนะใช้ผลวิจัยให้คุ้มค่า ลดขั้นตอนซับซ้อน-ต่อยอดไปใช้
‘ชาลี ดีอยู่’ แรงงานชาวพม่าบาดเจ็บได้รับเงินชดเชยจากซีพีแล้ว
ชี้ พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบกระทบอาชีพ‎ ชาวไร่เรียกร้องขอเพิ่มโควต้ายาสูบ
โครงการรณรงค์เพื่อเสื้อผ้าสะอาด ร้องผู้แทน EU ร่วมสังเกตคดีไทรอัมพ์ฯ
เออีซีกระทบหนัก 3 อาชีพ “หมอฟัน-พยาบาล-วิศวกร ” อ่วมแน่
บีโอไอ เผยยอดลงทุน 4 เดือนแรกแตะ 1.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 31%
10 อันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
@มหาวิหารแห่งแรงงาน@ โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ไทยนำโด่ง รายได้ไม่เท่าเทียม มากสุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
ตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง หวังคนงานเข้าถึงสิทธิเงินชดเชยหากถูกเลิกจ้าง
หอการค้าไทยเผย7ธุรกิจอ่วมวิกฤตยูโร เตรียมชง10มาตรการขอให้รัฐช่วย
10 ประเทศที่คนใช้เวลาทำงานน้อยที่สุด
เผยคนงานไทยไปทำงานลิเบียชนะคดีฟ้องร้องบริษัทจัดหางาน
“เจาะลึกและตีแผ่ขบวนการพาคนไทยมาเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดน ฟินแลนด์”
รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2554
ประมวลภาพ: ออง ซาน ซูจี เยือนชุมชนชาวพม่าที่มหาชัย
ซูจีปราศรัยที่มหาชัย ยันต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ
[คลิป] ออง ซาน ซูจีจับมือทักทายผู้สนับสนุนที่มหาชัย
รับมือ แรงงานพม่ากลับประเทศ
คาดพิสูจน์สัญชาติไม่ทันกำหนดในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ เตรียมเสนอ ครม.ขยายเวลา
"ขยะพลาสติก" ส่งผลดีต่อระบบนิเวศในมหาสมุทร
ไม่ง่ายอย่างที่คิด เปิดชีวิตพนักงานนับเงิน
กองหนุนแรงงาน บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
เดินขบวนวันแรงงานแห่งชาติ
ประวัติศาสตร์วันแรงงาน
เตือนตกงานทั่วโลกปีนี้202ล้านคน
อุปทูตพม่าเยี่ยม "พัฒนาซีฟู้ดส์" ที่สงขลา - รมช.แรงงานพม่าระบุจะเฝ้าจับตาไม่หยุด
ธุรกิจดิ้นพึ่งเครื่องจักรไม่รับคนเพิ่ม เอสเอ็มอีถูกบีบรอบด้านใช้แรงงานต่างด้าวมากขึ้น
ภาคอุตฯ ทะลักไหลเข้าแปดริ้ว เร่งสร้างขยายโรงงาน ทำชาวบ้านรอบข้างเดือดร้อน
ย้อนรอยดราม่า “แอปเปิ้ล”: สำรวจสิทธิแรงงานเบื้องหลังเทคโนโลยีสื่อสาร
กก.แพทย์ สปส.ห่วงบริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทีดีอาร์ไอ เผย เปิดเสรีการค้าทำให้ความต้องการแรงงานเพิ่ม
ครม.ไฟเขียว ให้ ขรก. ชาย ลาช่วยคลอดบุตร-ลาบวช
“เผดิมชัย” เด้ง ขรก.กราวรูด ซี 9 ยัน ซี 7 สังเวยค่าหัวคิวอิสราเอล
คปก.ให้เลื่อนการพิจารณาร่างแก้ไข รธน.
ข้าราชการชาย ลาดูแลภรรยาคลอดได้15วัน
CSR พลังอำนาจของ “ภาพลักษณ์” หรือ “มายาคติ” ลวงโลก?
เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง 10 อันดับพฤติกรรมยอดแย่ในที่สาธารณะของคนไทยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปะละเลย 10 อันดับ
“เผดิมชัย” จี้ ก.แรงงาน ต้องเห็นผลงานชัดเจนใน 6 เดือน
ไทยติดอันดับ 137 ด้านเสรีภาพของสื่อ
กระทู้สดเรื่องค่าครองชีพ
“เผดิมชัย” เผย เกาหลีใต้ต้องการแรงงานไทยเพิ่มจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 53 เสนอทูตเกาหลีขอขยายเวลาแรงงานไทยทำงานในเกาหลี
"ฮิตาชิ" ประกาศเลิกผลิตโทรทัศน์
สหภาพฯ ต้านรัฐขาย ปตท.ห่วงเปิดทาง “กลุ่มทุน-การเมือง” เข้าฮุบ
'รสนา โตสิตระกูล' แฉ..แผนกินรวบประเทศไทย ใต้อุ้งมือ “ปตท.”
นักวิชาการเตือน!ประกันสังคมหลังปี'55 ห้ามเงินรั่ว หวั่นกองทุนเจ๊ง
ยอดค้างจ่ายเงินสมทบกว่า 2.5 หมื่นล้าน สปส.ตั้งทีมเฉพาะกิจทวงหนี้
“เผดิมชัย” จี้ สปส.ทำงบประกันสังคม ปี’56
ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน: 10 เรื่องเด่น 10 เรื่องด้อยประเด็น “พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน” ในรอบปี 2554
เมืองไทย 2555 อะไรรอเราอยู่ ตอน 5: คุยกับวาสนา ลำดีขบวนการแรงงานหลังวิกฤตน้ำท่วม
สปส.เล็งเพิ่มประกันการจ้างงานในร่างประกันสังคมฉบับใหม่
ล้มกลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปาก พลัง Social media พลิกสังคมไทย
กสร.ผนึกกำลังจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงงาน
ที่มาฉายารัฐบาล
เสวนาฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรม
“ฮิวแมนไรต์วอตช์” ประณามไทย “แล้งน้ำใจ” ส่งผู้ลี้ภัยชาวม้งกลับลาว
นักวิชาการจวก มติ สปส.กรณีค่า RW ทำลายระบบหลักประกันสุขภาพไทยเละ
แรงงานชง พม.ตั้งอนุกรรมการส่งเสริมการจ้างงานในผู้สูงอายุ
ครม. อุบเพิ่มเงินรักษาพยาบาล ส.ส.-ส.ว. จากครั้งละ 2 หมื่น เป็น 1 แสน
วีดีโอ เสียงแรงงานไทยหลังวิกฤติอุทกภัย
ประธานบอร์ด สปส.ฟันธงรักษาโรคร้ายแห่เข้า รพ.สังกัด ร.ร.แพทย์
ต่างมุมกระแสเลิกจ้างหลังน้ำลด สภาอุตฯชี้ยังต้องการแรงงานจำนวนมาก
สถิติคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในปี 2554
ภาคีเครือข่ายต้านคอรัปชั่น จับตาโครงการรัฐบาล
'ภาคเอกชนกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น' โดย 'ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์'
กกจ.แจงประมูล Bio Data ต่างด้าวโปร่งใส ชี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญา รอกรมบัญชีกลางอนุมัติงบ 570 ล้านบาท ปลัดแรงงานเผยไม่รื้อประมูล หากกกจ.ยันดำเนินการถูกต้อง หลังงบมาเดินหน้าได้ทันทีไม่ต้องรอรมว.แรงงานใหม่อนุมัติ
นักวิเคราะห์เตือนถนนการเมืองของ “ยิ่งลักษณ์” ไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบ
สั่งทูตแรงงานขยายตลาด ตปท. ดันช่างฝีมือบุกตะวันออกกลาง
คนงานในลิเบียร้องไม่ได้ค่าจ้างค้างจ่าย
รื้อเหมาช่วงแรงงานต่างด้าว โอนทะเบียนให้นายจ้างตัวจริง
ส่งกองปราบลุยสางคดีฆ่าแกนนำต้านโรงงานถ่านหินสมุทรสาคร
นโยบายแรงงานไร้จุดยืนการแก้ไข
หนุน 5 จว.นำร่องนำเงินเข้ากองทุนละ 5 แสน ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคม
เสวนาโต๊ะกลม "กรุงเทพธุรกิจ" ปชป. ขายนโยบายเพิ่มรายได้แก้ทั้งระบบ เสนอปรับโครงสร้างภาษี ยืนซัด พท. ไม่เอา "แลนด์บริดจ์" นักวิชาการเสนอปรับภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10%
อนาคตชวนสลดหดหู่-ตรรกะโกงแล้วบ้านเมืองเจริญ !!
นักเศรษฐศาสตร์ติง 14 นโยบาย พท. คิดให้รอบคอบก่อนทำ
ต่างชาติส่งซิกก่อนไทยตกขบวน จี้ปฏิรูปการศึกษา-รื้อนโยบายลงทุน
“ชีวิตของคนเผ่าม้ง ไม่ต้องการให้ผู้มีอำนาจ นำอำนาจมาใช้ในทางที่ผิด เมื่อใดอำนาจถูกใช้ในทางที่ผิด ความหายนะก็จะเกิดขึ้นทันที” ภาษิตบทนี้ทำให้คิดถึงบางเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
ค้านให้นายจ้างซื้อประกันให้แรงงานข้ามชาติ หวั่นผลักภาระให้ลูกจ้าง
ม็อบโรงงาน ขู่ประท้วงต้านก๊าซ LPG แพง
อึ้ง! คนไทยรับได้รัฐบาลคอร์รัปชั่น หากได้ประโยชน์ด้วย
พนักงานจีนเข็นรถเจ้านายเมากลับบ้าน
ตั้งเบจภาคีวางกฎขนถ่านหินสมุทรสาคร-ชาวบ้านปิดถนนพอใจสลายตัว
กรีนพีซชี้ รง.ผลิตสินค้าของอาดิดาส,ไนกี้ ปล่อยพิษลงแม่น้ำแยงซี
เวที กสม.ซัด “ประชานิยม-ประชาภิวัฒน์” หมากธุรกิจการเมือง มอมเมา ปชช.
ไล่ออก! เขมรไทยก่อม็อบกลางโรงงานไก่
สึนามิกระทบแรงงานไทย
สบท.ชี้ "ทรู" ครองแชมป์คิดค่าบริการผิด ด้านฮัทช์ เอไอเอส ดีแทค ถูกร้องปัญหามือถือระบบพรีเพดมากสุด
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากสาขาต่างๆ ฝากการบ้านรัฐบาลใหม่ ภายใต้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ
เสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนก่อนปิดหีบเลือกตั้ง
ดร.สุเมธ ห่วงนโยบายขายฝัน คนไทยรวยกระจุก จนกระจาย
แรงงานอพยพชาวมอญเรียกร้องค่าชดเชยหลังถูกเจ้าหน้าที่ไทยยิง
หลักประกันสุขภาพของประชาชน สิทธิภายใต้ 3 กองทุน ไม่ใช่ตัวประกันขององค์กรใดๆ
ประเทศไทยกับการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัย
ฟังเสียงแรงงานข้ามชาติที่ "ทำงานในบ้าน"
นโยบายแรงงานในมุมมองผู้ประกอบการ
ผู้ส่งออกจี้รัฐเร่งผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
อุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มฟื้น หลังชะลอการผลิต รออะไหล่จากญี่ปุ่น
แรงงานไทย พม่าร่วมเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ บ.แอล ที ยูฯ
รง.ปัดข่าวแรงงานเด็กต่างด้าวในการประมงแค่คลาดเคลื่อน ล้อมคอกหามาตรการ
ฮือฮา! เศรษฐีแจกเงินพนักงาน ฉลองได้หลานเพิ่ม
หนุ่มใหญ่มะกันตกงานก่อเหตุปล้นแบงก์ $1 หวังเข้าคุกใช้สวัสดิการสังคม
ก.แรงงานมึนตำรวจยังไล่บี้จับแรงงานต่างด้าว ขณะอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียน เร่งประสานชี้แจง
พรรคการเมืองเกทับค่าแรงขั้นต่ำ อัดโปรโมชั่นแรงงานนอกระบบ
TDRI: เรื่องไม่(เล็ก)แรงงานไทย ขาดแคลนไม่ขาดคน
LG ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 14 ล้านตัน ภายในปี 2554 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
จวกนโยบายแรงงานแค่ขายฝัน ฟันธงต้นทุนบาน-สินค้าราคาพุ่ง
จัดมหกรรมอาชีพ15,000 ตำแหน่งอุ้มบัณฑิตจบใหม่
เตือนปี 2030 โลกเจอวิกฤตอาหาร ราคาเพิ่มสองเท่า
สปสช.เพิ่มกลุ่มยาต้านพิษอีก 4 รายการ ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้รับพิษโบทูลินั่ม ท็อกซิน
ชพน.ขอคะแนนนิคมอุตสาหกรรม ชูเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำ 350 บาท
"รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
คนไทย เอือม ข้าราชการ รีดไถแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation