dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์

 

เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 34 ฉบับที่ 4280

ไม่นานผ่านมา บริษัท จ็อบสตรีท (ประเทศไทย) จำกัด ได้สำรวจความเชื่อมั่นในการขยายตัวของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553

ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นประมาณ 842 ราย

จน พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าการจ้างงานในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 อัตราการจ้างงานมีแนวโน้มดีขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันในช่วงผ่านมา

ทั้งนั้นอาจเป็นเพราะสถานการณ์ ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และจากปัจจัยทางด้านการเมืองอีกประการหนึ่งด้วย

นอกจากนั้นผลสำรวจยังระบุอีกด้วยว่า จากการตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความมั่นใจสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระดับปานกลาง

ทั้งยังพบว่าผู้ประกอบการมีความระมัดระวังในการจ้างงานมากขึ้น โดยที่ 41% เห็นว่าการจ้างงานจะลดลงในอีก 12 เดือน

และการจ้างงานใหม่จะมีเฉพาะในตำแหน่งงานที่สำคัญเท่านั้น ส่วนอีก 29% คิดว่าอัตราการจ้างงานยังคงที่ (ตาราง 1)

นอก จากนี้ ผลสำรวจด้านอาชีพยังพบอีกว่า ความต้องการจ้างงานสูงสุด 3 กลุ่มแรก ได้แก่งานบริการลูกค้า งานด้านไอที-ด้านเครือข่าย/ดูแลระบบ/ฐานข้อมูล, คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ และงานขาย

แต่กระนั้นผลสำรวจยังระบุอีกด้วย ว่า ตัวเลขผลกระทบของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประมาณ 35% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวไปอีก 12 เดือน

ในขณะที่ 12% คิดว่าน่าจะชะลอตัวถึง 18 เดือน และอีก 25% เห็นว่าน่าจะยาวนานถึง 24 เดือน หรือมากกว่านั้น

ทางกลับ กัน "ฐนาภรณ์ สถิตพันธุ์เวชา" ผู้จัดการ บริษัท จ็อบสตรีท (ประเทศไทย) จำกัด ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงผลสำรวจในครั้งนี้ว่า ภาพรวมของการจ้างงานในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 นอกจากจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการของตลาดการจ้างงานมากขึ้น

 

ยังจะทำให้ภาครัฐและองค์กรธุรกิจ ต่าง ๆ สามารถวางแผนรองรับการสรรหาบุคลากร และการจ้างงานที่อาจจะกลับมาคึกคักขึ้นบ้าง"

"โดยเฉพาะในภาคส่วนธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งนับว่าเป็นภาคส่วนสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ"

ขณะ เดียวกัน ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์จากทรรศนะต่าง ๆ จนนำไปประยุกต์ใช้กับผลสำรวจในครั้งนี้ ที่สำคัญอีกประการ ยังจะนำผลสำรวจมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อคงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในธุรกิจ

นอกจากนั้น "ฐนาภรณ์" ยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่า ทางจ็อบสตรีทดอทคอมยังพยายามช่วยเหลือผู้หางานใหม่ให้เพิ่มขีดความสามารถ เชิงการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

โดยผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การอบรมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ และสัมภาษณ์งานให้กับนิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย

เพราะมีการโร ดโชว์ไปตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงการอัพโหลดบทความต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเสริมทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับทุกคนที่กำลังหางาน

แต่ กระนั้น เมื่อมาดูผลสำรวจการจ้างงานในเดือนตุลาคม 2553 จะพบว่า ประมาณ 45.6% ของผู้ร่วมสำรวจคิดว่าแนวโน้มการจ้างงานในอีก 12 เดือนข้างหน้าจะดีขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 จะมีเพียง 3.5% ที่คิดว่าแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด
 
แต่ จะมี 10% ของผู้ร่วมสำรวจคิดว่าเศรษฐกิจของประเทศตกลงถึงจุดต่ำสุดแล้ว ในขณะที่ 5.4% เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะตกลงถึงจุดต่ำสุดเป็นบางช่วงเท่านั้น

ขณะ ที่อีก 35% ของผู้ร่วมสำรวจคิดว่าเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวไปอีก 12 เดือน ในขณะที่ 23% เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวอีกแค่ 6 เดือนเท่านั้น และ 5% คิดว่าจะไม่ส่งผลใด ๆ

แต่สำหรับ 24.6% ของผู้ร่วมสำรวจคิดว่าในอีก 12 เดือนข้างหน้าจะมีอัตราการจ้างงานน้อยลง แต่จะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ และจ้างแรงงานเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญแทน และ 4% เห็นว่าจะไม่มีการจ้างงานในอนาคต

ถึงตรงนี้ "ฐนาภรณ์" จึงเปรียบเทียบ ผลการสำรวจในเดือนมิถุนายน 2553 เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า การสำรวจครั้งที่แล้ว ในเดือนมิถุนายน 2553 ผู้ร่วมสำรวจมีความคิดในเชิงบวกที่บอกว่าเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น

ขณะ เดียวกัน จะมีผู้ร่วมสำรวจคิดว่าการขยายและจ้างงานในภาพรวมจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 จะเห็นชัดเจน เพราะจากผลสำรวจการจ้างงาน จำนวนผู้ลงความเห็นต่างมองสอดรับไปในทางเดียวกันว่าจะมีจำนวนการจ้างงานลดลง คือจาก 7% จะเหลือเพียง 4.8% เท่านั้น

ดังนั้น บทสรุปของการสำรวจการจ้างงานจึงปรากฏออกมาบอกว่า ช่วงปลายปี 2553 ถึงต้นปี 2554 ภาพรวมของการจ้างงานค่อนข้างสดใส แต่อาจมีจำกัดอยู่ เฉพาะกลุ่มตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ และอาจมีการโยกย้ายตำแหน่งงานแทนการจ้างงานใหม่

นอกจากนี้ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดอาจส่งผลให้ภาคการผลิตชะลอตัว แต่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวกลับคึกคักในช่วงปลายปี 2553 ก็น่าที่จะส่งผลให้มีการจ้างงานมากขึ้น

พร้อมกันนั้น ตลาดการจ้างงานในประเทศไทยก็น่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ และน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น หากไม่มีปัจจัยความวุ่นวายทางการเมืองและภัยธรรมชาติต่าง ๆ มาเป็นตัวแปรจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ทั้งนั้นเพราะที่ผ่านมา ทางจ็อบสตรีท ดำเนินงานจ็อบสตรีทดอทคอม (www.jobstreet.com) เว็บไซต์จัดหางานออนไลน์ ที่ปัจจุบันครอบคลุมประเทศต่าง ๆ อาทิ มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ญี่ปุ่น และไทย

ขณะ เดียวกัน จ็อบสตรีทดอทอคมยังมีองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้ากว่า 60,000 แห่ง และมีจำนวนผู้หางานมากกว่า 8 ล้านคน ดังนั้น ในเรื่องของความพร้อมในการรองรับบุคคลที่ต้องการหางานจึงครบถ้วน

ที่ สำคัญ จ็อบสตรีทดอทคอมยังดำเนินงานร่วมกับบริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ ในการช่วยจัดหางานออนไลน์ เพื่อให้ผู้หางานในประเทศมีโอกาสหาตำแหน่งงานที่ต้องการทั้งภายในและต่าง ประเทศ

ทั้งยังมีการให้บริการจัดหางานออนไลน์แก่องค์กรและบริษัทต่าง ๆ อีกกว่า 6,000 แห่ง โดยมีผู้หางานมากกว่า 140,000 ราย ที่จะเข้าไปสืบค้นจากเว็บไซต์ดังกล่าว

ดังนั้น จะเห็นว่าความพร้อมต่อการจัดหางานออนไลน์ รวมถึงความพร้อมต่อการรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อนำเสนอผลสำรวจในรอบถัด ๆ ไป จึงค่อนข้างมีความสมบูรณ์

หาไม่เช่นนั้น น้อง ๆ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่คงไม่ใช้บริการกันอย่างมากมายเท่านี้

ซึ่งไม่ธรรมดาเลย ?
Date post : 17/01/2554ประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation