dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน

Share

 เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์


เปิดผลสำรวจโบนัส-ปรับเงินเดือนประจำปี "อสังหาฯ-รถยนต์-พลังงาน" สุดอู้ฟู่ ควักกระเป๋าจ่ายโบนัสพนักงานเปรม แอล.พี.เอ็นฯใจปํ้า ครองแชมป์ จ่าย 10 เดือนครึ่ง โตโยต้า 6เดือน ปตท. 5 เดือน แบงก์ไม่น้อยหน้า บัวหลวง-ใบโพธิ์รับ 4-5 เดือน ขณะที่ค่ายสื่อสารยืนพื้น 2-3 เดือน การบินไทยรอลุ้นกลางมกราคม


สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย รายงานผลการสำรวจความเคลื่อนไหวในการปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัสขององค์กรธุรกิจภาคเอกชน ล่าสุด เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่า ในปี 2553-2554 องค์กรต่าง ๆ ของภาคเอกชนจะปรับเงินเดือนเฉลี่ยทุกกลุ่มธุรกิจที่ประมาณ 5.42% ขณะที่การจ่ายโบนัสคงที่ และโบนัสผันแปรรวมทุกกลุ่มธุรกิจเฉลี่ยอยู่ที่ 2.34 เดือน

"อสังหาฯ-ยานยนต์" แชมป์ปรับเงินเดือน

กลุ่มธุรกิจที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนตามการพิจารณาผลงานสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมี, พลาสติก, แก๊ส, ปิโตรเลียม ปรับขึ้นเฉลี่ยที่ 5.3% อันดับ 2 กลุ่มก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, อสังหาฯ 5.27% อันดับ 3 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 5.19% อันดับ 4 กลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 5.12% อันดับ 5 เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 5.1%

อันดับ 6 กลุ่มพาณิชยกรรม ปรับขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 5.05% อันดับ 7 อาหารและเครื่องดื่ม 4.88% อันดับ 8 โลหะและเหล็ก 4.5% อันดับ 9 การขนส่ง 4.24% และอันดับ 10 การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 3.84%

ผลสำรวจยังระบุด้วยว่าในปี 2553-2554 มีองค์กรที่มีการปรับเงินเดือนจำนวน 62% ขององค์กรภาคเอกชนทั้งหมด ส่วนที่ไม่มีการปรับเงินเดือนมี 38% โดยระยะเวลาในการขึ้นเงินเดือนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 2554 สูงถึง 55% เดือนกุมภาพันธ์ 6.43% เดือนเมษายน 18.57% นอกนั้นอีก 20% เป็นเดือนอื่น ๆ

ท็อปไฟฟ์จ่ายโบนัสสูงสุด

ส่วนการปรับโบนัสคงที่และโบนัสผันแปรประจำปี 2553-2554 โดยเฉลี่ยทุกกลุ่มธุรกิจจะอยู่ที่ 2.34 เดือน ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสรวมสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ 1.กลุ่มโลหะและเหล็ก 3.75 เดือน 2.กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 3.10 เดือน 3.กลุ่มก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง, อสังหาฯ, การขนส่ง, พลาสติก, เคมี, ยาง, ปิโตรเลียม 2.50 เดือน 4.กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 2.02 เดือนและ5.กลุ่มพาณิชยกรรม 2.00 เดือน

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานผลการสำรวจการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หลังจากก่อนหน้านี้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ได้ปรับฐานเงินเดือนและสวัสดิการครั้งใหญ่ รวมทั้งจะมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทั้งระบบด้วย ปรากฏว่าบริษัทเอกชนจำนวนมากมีนโยบายที่จะปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปี 2553-2554 เพื่อแบ่งเบาภาระที่เพิ่มขึ้นสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

แอล.พี.เอ็น.ฯแจก 10 เดือนครึ่ง

จากการสำรวจกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ปรากฏว่ากลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาฯมีการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ อาทิ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ่ายโบนัสสูงสุด 10.5 เดือน และปรับเงินเดือน 5%, เอส.ซี.แอสเสท คอร์ปอเรชั่น โบนัส 7-8 เดือน ปรับเงินเดือน 6-7% ศุภาลัย จ่ายโบนัส 5-10 เดือน ปรับเงินเดือน 10% ขณะที่ควอลิตี้เฮ้าส์ โบนัส 5 เดือน ปรับเงินเดือน 5% และเพอร์เฟค พร็อพเพอร์ตี้ จ่ายโบนัสมากกว่า 3 เดือน และปรับเงินเดือน 5-10%

ค่ายรถสุดเฟื่อง-พนักงานแจ็กพอต

สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ปรากฏว่าเกือบทุกค่ายให้ความสำคัญกับการจ่ายโบนัสและ ผลตอบแทนในการทำงานเป็นพิเศษ

จากการสำรวจพบว่าบริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด จ่ายโบนัสสูงสุด 6.05 เดือน ส่วนการปรับเงินเดือนยังไม่มีข้อสรุป เพราะจะปรับเงินเดือนในเดือนเมษายน 2554 ส่วนบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด จ่ายโบนัส 6 เดือน ปรับเงินเดือน 6.5% ขณะที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด จ่ายโบนัส 6 เดือน ปรับเงินเดือน 6 เดือน ส่วนบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ่ายโบนัสปกติ 1 เดือน จากนั้นจะจ่ายตามการประเมินผลงานของพนักงานอีก 3-5 เดือน ในเดือนเมษายน 2554

  

คน "ปตท.-ซี.พี.-เอสซีจี" เฮทั่วหน้า

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และพลังงานอย่าง ปตท. จ่ายโบนัส 5 เดือน ปรับเงินเดือน 5% สหวิริยา อินดัสตรี จ่ายโบนัส 2 เดือน ปรับเงินเดือน 5-7%

แพรนด้า จิวเวลรี่ จ่ายโบนัส 2 เดือน และปรับเงินเดือน 5% เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ จ่ายโบนัสคงที่ 2 เดือน และปรับเงินเดือนสูงสุด 10% (พิจารณาตามผลงาน)

นอกจากนั้นบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ่ายโบนัสคงที่ 1 เดือน บวกเพิ่มตามผลประกอบการไตรมาสสุดท้าย และจะประกาศอีกครั้งตอนสิ้นปี 2553 ส่วนบริษัท บ้านปู จ่ายโบนัสคงที่ 1 เดือน บวกเพิ่มตามผลประกอบการไตรมาสสุดท้าย

"สื่อสาร-แบงก์-ประกัน" ได้เพิ่มพิเศษ

ขณะที่กลุ่มสื่อสาร จากการสำรวจ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ ปรากฏว่าเอไอเอส คอร์ปอเรชั่น จะจ่ายโบนัส 2-3 เดือน ทั้งยังมีเงินพิเศษเพิ่มให้อีก 1 เดือน ส่วนการปรับเงินเดือนจะปรับเพิ่มทุกปีตามการประเมินผลงานของพนักงาน ส่วนดีแทค โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จ่ายโบนัสสูงสุด ไม่เกิน 2.5 เดือน ปรับเงินเดือน 5%

ส่วนกลุ่มธนาคารและธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจพบว่าธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ายโบนัสรวม 5 เดือน และมีการปรับเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 7% ธนาคารกรุงเทพ จ่ายโบนัส 3 เดือน แต่ยังไม่ปรับเงินเดือนในช่วงนี้ ส่วนเอไอเอ ประเทศไทย จ่ายโบนัส 2.5 เดือน และยังไม่มีการปรับเงินเดือน

แหล่งข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่า ปีนี้ธนาคารมีแนวโน้มจ่ายโบนัสมากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากผลประกอบการในงวด 9 เดือนแรกมีการเติบโตเข้าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงทำให้ทั้งปีผลประกอบการเติบโตสูงมาก ซึ่งปกติธนาคารจะมีการจ่ายโบนัส 2 เดือน ในช่วงกลางปีและปลายปีอย่างละ 1 เดือน และจะมีการจ่ายโบนัสพิเศษในช่วงต้นปีถัดไป ซึ่งในรอบผลดำเนินงานของปี 2553 คาดว่าจะมีการเสนอคณะกรรมการพิจารณาจ่ายโบนัสพิเศษ 3 เดือน ซึ่งมาก กว่างวดปี 2552 ที่จ่ายโบพิเศษที่ 2.5 เดือน โดยโบนัสพิเศษนี้จะขึ้นกับผลประกอบการและผลงานของพนักงานแต่ละคน โดยมี การตัดเกรดที่ B+ ขึ้นไป ทั้งนี้ในปี 2552 ธนาคารจ่ายโบนัสรวม 4.5 เดือน

พนง.การบินไทยขอขั้นต่ำ 3 เดือน
ด้านแหล่งข่าวจาก บมจ.บินไทย เปิด เผยว่า การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัส จะประกาศในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ในวันที่ 14 มกราคม 2554 แม้ขณะนี้พนักงานพยายามเรียกร้องฝ่ายบริหาร รวมทั้งนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ขอปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำเฉลี่ย 7.5% พร้อมโบนัสอีกอย่างน้อย 3 เดือน เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2553 ดีมาก และช่วง 3 ไตรมาสแรกทำกำไรได้กว่า 4,000 ล้านบาท 

เช่นเดียวกัน พันโททวีสิน รักกตัญญู ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า ปีนี้ กทพ.มีโบนัสสำหรับพนักงานอยู่ที่ 4.4 เดือน โดยจะเริ่มจ่ายเดือนมกราคม 2554 เนื่องจากผลประกอบการดีขึ้น หรือมีกำไร 3,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ทำได้ 2,500 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเปิดเส้นทางใหม่ คือ สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ และปริมาณการจราจรการใช้ทางด่วนทั้งระบบเพิ่มขึ้น

ขณะที่นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขที่แน่ชัดของโบนัสได้ และยูนิลีเวอร์จะประกาศในช่วงก่อนสิ้นสุดปีบัญชีคือ เดือนมีนาคม ซึ่งจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการ โดยตัวเลขรายได้ของยูนิลีเวอร์ปีนี้ถือว่าปรับขึ้นดีมาก เชื่อว่าโบนัสน่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ในส่วนของเงินเดือนในแต่ละปีจะมีการขึ้นเงินเดือนในอัตรา 6% ขึ้นอยู่กับ KPI ของแต่ละคน และบางคนก็อาจได้น้อยกว่า 6%

ส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐ จากการสำรวจพบว่าการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จ่ายโบนัส 2 เดือน แต่ไม่มีการปรับเงินเดือน ส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ่ายโบนัส 1.5 เดือน ไม่มีการปรับเงินเดือน ขณะที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จ่ายโบนัส 1 เดือน แต่ไม่มีการปรับเงินเดือนเช่นกัน

จากการสำรวจครั้งนี้ เมื่อสอบถามนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถึงหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสและเงินเดือนว่ามีหลักในการพิจารณาอย่างไร เขาจึงเปิดเผยว่าการพิจารณาจ่ายโบนัสและเงินเดือนในปีนี้บริษัทยึดแนวนโยบายการรัดเข็มขัด ดังนั้นแนวโน้มการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนที่จะพิจารณาในช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในปีที่ผ่านมามีการจ่ายโบนัสเฉลี่ยทั้งบริษัทที่ 10.5 เดือน และปรับเงินเฉลี่ย 5%

สอดคล้องกับนายกรี เดชชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท เอส.ซี.แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่บอกว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายโบนัสเฉลี่ย 6 เดือน และปีนี้คาดว่าจะจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นเป็น 7-8 เดือน เนื่องจากมี ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ ส่วนเงินเดือนในปีที่ผ่านมาปรับขึ้นเฉลี่ย 6-7% ปีนี้คาดว่าจะไม่ต่ำกว่าเดิม

อนุมัติเงินเดือนข้าราชการ ส.ส.-ส.ว.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ ให้สอดคล้องกับการปรับ บัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยขึ้น เงินเดือนข้าราชการ 5% ส่วน ส.ส.และ ส.ว. ปรับขึ้นระหว่าง 14.3 ถึง 14.7%

นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติปรับค่าจ้างในอัตรา 8-17 บาท ทั้งหมด 76 จังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ทั้งนี้จังหวัดที่มีการปรับขึ้นสูงสุดคือจังหวัดภูเก็ต โดยมีอัตราค่าจ้าง 221 บาท และต่ำสุดที่จังหวัดพะเยาในอัตรา 159 บาท
 


 
ประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation